Slovník

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Znalost angličtiny se hodnotí podle různých úrovní, které odrážejí schopnost jednotlivce efektivně komunikovat a porozumět tomuto jazyku. Tyto úrovně, zahrnující začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a odborníky, jsou standardizovány podle mezinárodně uznávaných kritérií.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejžádanějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře ovládáte angličtinu? A jak si stanovit své vlastní cíle a plán učení? Na tyto otázky vám pomůže znát úrovně angličtiny, které jsou mezinárodně uznávaným způsobem, jak porovnat znalosti jazyka. V tomto článku vám představíme, jaké úrovně angličtiny existují a co znamenají.

Jaké jsou úrovně angličtiny

 

Jaké jsou úrovně angličtiny?

Úrovně angličtiny jsou založeny na tzv. Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages, zkráceně CEFR)

CEFR dělí jazykové znalosti do tří základních úrovní:

  • A (začátečník)
  • B (samostatný)
  • C (profesionál)

Každá úroveň je pak rozdělena na dvě podúrovně: A1, A2, B1, B2, C1 a C2.

Každá z nich má svá kritéria, která popisují, co student umí v oblasti poslechu, mluvení, čtení a psaní.

A1 – Začátečník (Beginner) 

Na této úrovni může uživatel porozumět a používat velmi základní výrazy a fráze. Je schopen představit sebe a ostatní, ptát se a odpovídat na "běžné" základní otázky.

 

A2 – Mírně pokročilý (Elementary)

Uživatel na úrovni A2 rozumí větám a běžně používaným výrazům týkající se nejbližšího okolí. Může komunikovat v jednoduchých a rutinních situacích, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací.

 

B1 – Středně pokročilý (Intermediate) 

Na této úrovni může uživatel porozumět hlavním bodům jasného standardního vstupu na známá témata, která se běžně vyskytují v práci, škole, volném čase atd. Je schopen vyrovnat se s většinou situací, které mohou nastat během cesty tam, kde se mluví anglicky.

 

B2 – Vyšší střední úroveň (Upper-Intermediate)

Uživatel na úrovni B2 rozumí hlavním myšlenkám složitějšího textu, včetně technických diskusí v jeho oboru. Je schopen komunikovat s určitou spontánností a plynulostí, což umožňuje pravidelnou interakci s rodilým mluvčím.

 

C1 – Pokročilý (Advanced)

Uživatel na úrovni C1 efektivně rozumí dlouhým a složitým textům, včetně implicitních významů. Je schopen se vyjadřovat plynule a spontánně bez zjevného hledání výrazů. Může používat jazyk flexibilně a efektivně pro sociální a profesionální účely.

 

C2 – Mistři jazyka (Mastery)

Na nejvyšší úrovni CEFRL může uživatel snadno porozumět prakticky všemu, co slyší nebo čte. Může shrnout informace z různých ústních nebo písemných zdrojů, rekonstruovat argumenty a úvahy v koherentní prezentaci. Uživatel na úrovni C2 může vyjadřovat myšlenky spontánně, velmi plynule a přesně, rozlišovat jemnější nuance významu i v nejsložitějších situacích.

Jak zjistit úroveň angličtiny?

Existuje několik způsobů, jak zjistit úroveň angličtiny.

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem je absolvovat online test. Online testy jsou zdarma a dostupné na internetu.

Obvykle obsahují otázky na slovní zásobu, gramatiku a porozumění textu. Výsledky testu vám poskytnou přibližnou představu o tom, na jaké úrovni se nacházíte.

Dalším způsobem, jak zjistit úroveň angličtiny, je absolvovat mezinárodní jazykový certifikát.

Mezinárodní certifikáty jsou platné po celém světě a jsou uznány zaměstnavateli i vysokými školami. Certifikáty jsou dostupné v různých úrovních, od základního až po pokročilý.

 

Na JustShop si můžete zakoupit online videokurzy angličtiny:

 

Zdroje článku:

Our English levels for adults | British Council [online]. [cit. 22. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.britishcouncil.in/english/courses-adults/levels

Understand your English level | LearnEnglish [online]. [cit. 22. 01. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/english-levels/understand-your-english-level

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Mezinárodní anglické zkratky

Mezinárodní anglické zkratky

V dnešním propojeném světě se s anglickými zkratkami setkáváme na každém kroku. Ať už se jedná o e-maily, chatování, sociální sítě, nebo odborné texty, zkratky nám usnadňují a zrychlují komunikaci.

V dnešním propojeném světě se s anglickými zkratkami setkáváme na každém kroku. Ať už se jedná o e-maily, chatování, sociální sítě, nebo odborné texty, zkratky nám usnadňují a zrychlují komunikaci.…