Slovník

Slovník anglických termínů, které se vám budou hodit při studiu angličtiny.

"Go ahead and walk through the metal detector when you're ready. Ensure your pockets are empty."

"Go ahead and walk through the metal detector when you're ready. Ensure your pockets are empty."

Překlad: Pokračujte a projděte detektorem kovů, až budete připraven/a. Ujistěte se, že máte prázdné kapsy.

Go Ahead - Pokračujte Význam: "Go ahead" je fráze používaná k povolení nebo povzbuzení někoho, aby začal nebo pokračoval v určité činnosti. Můžeme jí přeložit jako "prosím, pokračuj", "směle do toho"…

"Have you been around anyone with the same sickness or who has had the flu or COVID-19 lately?"

"Have you been around anyone with the same sickness or who has had the flu or COVID-19 lately?"

Byl jste někde poblíž někoho s podobnou nemocí nebo kdo měl nedávno chřipku nebo COVID-19?

Předpřítomný čas vs minulý čas V této větě je použitý předpřítomný prostý čas, kterým v angličtině mimo jiné mluvíme o věcech, které se staly a mohou mít vliv na současnost.  Doktor se tedy ptá, zda…

"Just blow out the flame gently, give it a moment, and then go for it. The zest will have caramelized a bit, adding to the flavor.

"Just blow out the flame gently, give it a moment, and then go for it. The zest will have caramelized a bit, adding to the flavor.

Jen opatrně sfoukni plamen, chvilku počkej a pak jdi do toho. Kůra bude trochu karamelizovaná, což přidá na chuti."

Will have caramelized a bit Ve větě "The zest will have caramelized a bit, adding to the flavor" je použitý předbudoucí čas (future perfect tense), který může být problematický k pochopení. Obecně se…

"Ladies and gentlemen, we will begin pre-boarding shortly for flight 837 to Tokyo. Please have your passports and boarding passes ready for boarding."

"Ladies and gentlemen, we will begin pre-boarding shortly for flight 837 to Tokyo. Please have your passports and boarding passes ready for boarding."

Překlad: Dámy a pánové, brzy zahájíme přednástup na let číslo 837 do Tokia. Prosím, připravte si své pasy a palubní průkazy k nástupu

Pre-boarding - Přednástup Význam: "Pre-boarding" odkazuje na proces, který se odehrává před samotným nástupem (boardingem) do letadla. Tento termín se používá pro označení fáze, kdy jsou určité…