Slovník

Neformální anglické zkratky: které to jsou a jak je použít?

Pokud se často bavíte s anglicky mluvícími lidmi na internetu, jistě jste si všimli, že používají různé zkratky, které vám nemusí být na první pohled jasné. Co znamená ASAP, FYI nebo LOL? A proč je vůbec používají?

Pokud se často bavíte s anglicky mluvícími lidmi na internetu, jistě jste si všimli, že používají různé zkratky, které vám nemusí být na první pohled jasné. Co znamená ASAP, FYI nebo LOL? A proč je vůbec používají? V tomto článku se dozvíte, co jsou to neformální anglické zkratky, jak je poznat a používat.

Neformální anglické zkratky

Co jsou to neformální anglické zkratky?

Neformální anglické zkratky jsou zkrácené tvary slov nebo frází, které se používají v neformální komunikaci, jako je například v SMS, chatu, e-mailu nebo sociálních médií.

Tyto zkratky slouží k tomu, aby ušetřily čas nebo vyjádřily nějakou emoci.

Některé zkratky jsou tak běžné, že se staly součástí každodenního jazyka, jiné jsou specifické pro určité skupiny, komunity nebo situace.

Jak poznat neformální anglické zkratky?

Neformální anglické zkratky se obvykle píší velkými písmeny, někdy i s tečkami mezi nimi, a často se vyslovují podle jednotlivých písmen nebo jako celá slova.

Například ASAP se vyslovuje /eɪes’eɪpi:/ nebo /'eɪsæp/, FYI se vyslovuje /efwaɪ’aɪ/, a LOL se vyslovuje /el’oʊel/ nebo /lɒl/.

Některé zkratky se však píší malými písmeny a vyslovují se jako slova, například btw (by the way), idk (I don’t know) nebo omg (oh my god).

 

Jak používat neformální anglické zkratky?

Neformální anglické zkratky se používají hlavně v psané formě, ale některé se mohou objevit i v mluvené řeči, obzvláště mezi mladými lidmi nebo v humorném kontextu.

Je důležité vědět, kdy a s kým je vhodné používat neformální anglické zkratky, protože v některých situacích by mohly být považovány za nevhodné, neuctivé nebo neznalé.

Obecně platí, že neformální anglické zkratky byste měli používat jen s lidmi, se kterými máte blízký nebo přátelský vztah, a jen v neformálních nebo nezávazných situacích, jako je například běžná konverzace, zábava nebo sdílení názorů.

V formálních nebo důležitých situacích, jako je například pracovní e-mail, akademický text nebo oficiální projev, byste měli používat plné a správné tvary slov a frází.

Příklady neformálních anglických zkratek

Existuje mnoho neformálních anglických zkratek, které se používají v různých kontextech a pro různé účely.

Zde je několik příkladů těch nejpoužívanějších:

 • ASAP - As Soon As Possible (co nejdříve)
 • BTW - By The Way (mimochodem)
 • FYI - For Your Information (pro informaci)
 • IMHO - In My Humble Opinion (podle mého skromného názoru)
 • LOL - Laughing Out Loud (nahlas se směji)
 • OMG - Oh My God (bože můj)
 • ROFL - Rolling On The Floor Laughing (válím se smíchy po zemi)
 • TBC - To Be Continued (bude pokračovat)
 • TLDR - Too Long, Didn't Read (příliš dlouhé, nečetl jsem)
 • WTH - What The Heck (co to sakra)

Slangové:

 • BRB - Be Right Back (hned se vrátím)
 • FYI - For Your Information (pro informaci)
 • GTG - Got To Go (musím jít)
 • HMU - Hit Me Up (ozvi se mi)
 • IDK - I Don't Know (nevím)
 • IMO - In My Opinion (podle mého názoru)
 • JIC - Just In Case (pro jistotu)
 • LMAO - Laughing My A** Off (směju se až se mi klepou kolena)
 • OMG - Oh My God (bože můj)
 • PLS - Please (prosím)
 • STFU - Shut The F**k Up (drž hubu)
 • TIL - Today I Learned (dnes jsem se naučil)
 • TMI - Too Much Information (příliš mnoho informací)
 • WTH - What The Heck (co to sakra)
 • WTF - What The F**k (co to sakra)

Sociální média:

 • DM - Direct Message (přímá zpráva)
 • FB - Facebook
 • IG - Instagram
 • Insta - Instagram
 • Reddit - Reddit
 • SMH - Shaking My Head (kroutim hlavou)
 • SN - Social Network (sociální síť)
 • Sub - Subscribe (přihlásit se k odběru)
 • TLDR - Too Long, Didn't Read (příliš dlouhé, nečetl jsem)
 • Tweet - Tweet (příspěvek na Twitteru)
 • YT - YouTube

Další:

 • AFAIK - As Far As I Know (pokud vím)
 • B4 - Before (před)
 • BAE - Before Anyone Else (přede všemi ostatními)
 • FYI - For Your Information (pro informaci)
 • IMHO - In My Humble Opinion (podle mého skromného názoru)
 • L8R - Later (později)
 • NE1 - Anyone (kdokoli)
 • OMW - On My Way (na cestě)
 • PPL - People (lidé)
 • ASAP - As Soon As Possible (co nejdříve)
 • THX - Thanks (díky)
 • W8 - Wait (čekej)

 

Zdroje článku:

50 Common Text Abbreviations and How to Use Them [online]. [cit. 24. 02. 2024]. Dostupné z: https://blog.avochato.com/text-abbreviations-and-how-to-use-them

Casual abbreviations in English | Poligo [online]. [cit. 24. 02. 2024]. Dostupné z: https://poligo.com/en/articles/vocabulary/casual-abbreviations-english

List of English abbreviations made by shortening words - Wikipedia [online]. [cit. 24. 02. 2024]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_abbreviations_made_by_shortening_words

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jak se zlepšit v angličtině B1?

Jak se zlepšit v angličtině B1?

Úroveň B1 je označována jako "začátečník". To znamená, že máte dostatečné znalosti a dovednosti, abyste se domluvili v angličtině v běžných kontextech, jako je práce, škola, volný čas nebo cestování.

Pokud se učíte anglicky, možná jste slyšeli o různých úrovních znalosti jazyka, které jsou definovány Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR). Tento rámec rozděluje uživatele jazyka…

Mezinárodní anglické zkratky

Mezinárodní anglické zkratky

V dnešním propojeném světě se s anglickými zkratkami setkáváme na každém kroku. Ať už se jedná o e-maily, chatování, sociální sítě, nebo odborné texty, zkratky nám usnadňují a zrychlují komunikaci.

V dnešním propojeném světě se s anglickými zkratkami setkáváme na každém kroku. Ať už se jedná o e-maily, chatování, sociální sítě, nebo odborné texty, zkratky nám usnadňují a zrychlují komunikaci.…