Slovník

Anglická slova na Q

Písmeno Q patří mezi méně obvyklá v anglickém jazyce, a proto pro mnohé studenty představuje výzvu.

Písmeno Q patří mezi méně obvyklá v anglickém jazyce, a proto pro mnohé studenty představuje výzvu. Přesto existuje mnoho zajímavých a užitečných slov, která začínají na "Q". V tomto článku se podíváme na některá z nich, prozkoumáme jejich výslovnost a český překlad.

Anglická slova na Q

Anglická slovíčka na písmeno Q

 1. Question - /ˈkwes.tʃən/ - otázka
 2. Queen - /kwiːn/ - královna
 3. Quiet - /ˈkwaɪ.ət/ - tichý
 4. Quarrel - /ˈkwɒr.əl/ - hádka
 5. Quartz - /kwɔːrts/ - křemen
 6. Queue - /kjuː/ - fronta
 7. Quick - /kwɪk/ - rychlý
 8. Quilt - /kwɪlt/ - přikrývka
 9. Quaint - /kweɪnt/ - malebný
 10. Quota - /ˈkwəʊ.tə/ - kvóta
 11. Quench - /kwen(t)ʃ/ - uhasit
 12. Quiz - /kwɪz/ - kvíz
 13. Quasar - /ˈkweɪ.zɑːr/ - kvazar
 14. Query - /ˈkwɪə.ri/ - dotaz
 15. Quiver - /ˈkwɪv.ər/ - třást se
 16. Quip - /kwɪp/ - vtip
 17. Quirk - /kwɜːrk/ - zvláštnost
 18. Quiver - /ˈkwɪv.ər/ - toulec na šípy
 19. Quagmire - /ˈkwæɡ.maɪər/ - bažina
 20. Quench - /kwen(t)ʃ/ - uhasit žízeň
 21. Quill - /kwɪl/ - brk
 22. Quash - /kwɒʃ/ - potlačit
 23. Quadrant - /ˈkwɒd.rənt/ - kvadrant
 24. Qualify - /ˈkwɒl.ɪ.faɪ/ - kvalifikovat se
 25. Quantify - /ˈkwɒn.tɪ.faɪ/ - kvantifikovat
 26. Quarry - /ˈkwɒr.i/ - lom
 27. Quiver - /ˈkwɪv.ər/ - chvění
 28. Quarter - /ˈkwɔː.tər/ - čtvrtina
 29. Quaintly - /ˈkweɪnt.li/ - staromódně
 30. Quantum - /ˈkwɒn.təm/ - kvantum
 31. Quarantine - /ˈkwɒr.ən.tiːn/ - karanténa
 32. Quota - /ˈkwəʊ.tə/ - podíl
 33. Quarantine - /ˈkwɒr.ən.tiːn/ - izolace
 34. Quote - /kwəʊt/ - citovat
 35. Quench - /kwen(t)ʃ/ - uspokojit (žízeň)
 36. Quirky - /ˈkwɜːr.ki/ - podivín
 37. Quibble - /ˈkwɪb.əl/ - výmluva
 38. Quake - /kweɪk/ - zemětřesení
 39. Qualm - /kwɑːm/ - pochyba
 40. Quasi - /ˈkwɑː.zi/ - jakýsi, téměř
 41. Quadruple - /ˈkwɒd.rʊ.pəl/ - čtyřnásobný
 42. Quaintness - /ˈkweɪnt.nəs/ - malebnost
 43. Quake - /kweɪk/ - otřásat se
 44. Qualification - /ˌkwɒl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ - kvalifikace
 45. Qualitative - /ˈkwɒl.ɪ.tə.tɪv/ - kvalitativní
 46. Quality - /ˈkwɒl.ɪ.ti/ - kvalita
 47. Quandary - /ˈkwɒn.də.ri/ - rozpaky
 48. Quantitative - /ˈkwɒn.tɪ.tə.tɪv/ - kvantitativní
 49. Quarrelsome - /ˈkwɒr.əl.səm/ - hádavý
 50. Quarterly - /ˈkwɔː.tər.li/ - čtvrtletní
 51. Quartzite - /ˈkwɔːrt.saɪt/ - křemenec
 52. Quash - /kwɒʃ/ - zamítnout
 53. Quasistatic - /ˌkwɑː.ziˈstæt.ɪk/ - kvazistatický
 54. Quaver - /ˈkweɪ.vər/ - chvět se
 55. Quay - /kiː/ - nábřeží
 56. Queasy - /ˈkwiː.zi/ - nevolný
 57. Queenly - /ˈkwiːn.li/ - královský
 58. Quell - /kwel/ - potlačit
 59. Quenchless - /ˈkwen(t)ʃ.ləs/ - neukojitelný
 60. Querulous - /ˈkwer.ʊ.ləs/ - stěžovat si
 61. Questionnaire - /ˌkwes.tʃəˈnɛər/ - dotazník
 62. Quest - /kwest/ - pátrání
 63. Queueing - /ˈkjuː.ɪŋ/ - čekání ve frontě
 64. Quickly - /ˈkwɪk.li/ - rychle
 65. Quickening - /ˈkwɪk.ən.ɪŋ/ - oživení
 66. Quicksand - /ˈkwɪk.sænd/ - pohyblivý písek
 67. Quicksilver - /ˈkwɪk.sɪl.vər/ - rtuť
 68. Quid - /kwɪd/ - libra (peníze)
 69. Quiescence - /kwɪˈes.əns/ - klid
 70. Quietude - /ˈkwaɪ.ə.tjuːd/ - ticho
 71. Quill - /kwɪl/ - pírko
 72. Quintessence - /kwɪnˈtes.əns/ - kvintesence
 73. Quintuple - /ˈkwɪn.tʊ.pəl/ - pětinásobný
 74. Quirkiness - /ˈkwɜːr.kɪ.nəs/ - podivnost
 75. Quisling - /ˈkwɪz.lɪŋ/ - kolaborant
 76. Quota - /ˈkwəʊ.tə/ - limit
 77. Quotation - /kwəʊˈteɪ.ʃən/ - citace
 78. Quote - /kwəʊt/ - uvést
 79. Quoth - /kwəʊθ/ - pravil
 80. Quotidian - /kwəʊˈtɪd.i.ən/ - obyčejný

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Chcete se zlepšit v angličtině? Doporučujeme náš kruz Angličtina od nuly.

 

Zdroje článku:

Q Letter words for kids [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.vedantu.com/english/q-letter-words-for-kids

Words With The Letter Q - Dictionary.com [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/word-finder/words-with-the-letter-q/

Words That Start With Q [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/q

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jak zjistit, jakou mám úroveň angličtiny?

Jak zjistit, jakou mám úroveň angličtiny?

Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře angličtině rozumíte a mluvíte? Jaké jsou různé úrovně anglické znalosti a jak je můžete změřit?

Angličtina je nejrozšířenějším a nejužitečnějším jazykem na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám dokáže otevřít mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře…