Slovník

Úroveň angličtiny A2 (mírně pokročilý)

Úroveň angličtiny A2 je druhá úroveň z šesti úrovní Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Tato úroveň znalosti jazyka je považována za mírně pokročilou a umožňuje uživatelům komunikovat v jednoduchých situacích.

Jazyková úroveň A2 jsou mírně pokročilí uživatelé, kteří rozumí běžně používaným oblastem. Uživatel na této úrovni rozumí větám a často používaným výrazům, které se týkají jeho osobního života, rodiny, práce a dalších běžných témat. Dokáže také komunikovat v jednoduchých a rutinních situacích, kdy je potřeba vyměnit informace o známých a obvyklých věcech. Uživatel je schopen jednoduchým způsobem popsat sebe, své okolí a své potřeby.

úroveň angličtiny A2

Jazyková úroveň A2

Angličtina A2 je druhou úrovní z šesti, které definuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ).

Tento rámec je mezinárodně uznávaným standardem pro popis jazykových schopností. SERRJ rozděluje jazykové znalosti do tří kategorií:

 • A (začátečník)
 • B (samostatný)
 • C (profesionál)

Každá kategorie se dále dělí na dvě úrovně: 1 a 2. Takže angličtina A2 je druhá nejnižší úroveň, kterou lze dosáhnout.

Co představuje úroveň A2?

Člověk s angličtinou A2 má slovní zásobu přibližně 600-1000 slov.

Tato slovní zásoba pokrývá základní témata, jako jsou:

 • Osobní informace
 • Rodina
 • Přátelé
 • Volný čas
 • Obchod
 • Cestování
 • Zdraví

 

Komunikace

Je schopen komunikovat v jednoduchých a běžných situacích.

Dokáže například:

 • Vést základní konverzace
 • Pokládat otázky a odpovídat na ně
 • Popsat své základní potřeby
 • Vyjádřit základní pocity a emoce

 

Gramatika

Ovládá základní gramatické struktury, jako jsou:

 • Jednoduché časy (přítomný, minulý, budoucí)
 • Jednoduché větné konstrukce
 • Základní zájmena a příslovce

 

Výslovnost

Výslovnost s angličtinou A2 může být stále nedokonalá, ale uživatel je schopen porozumět základním frázím.

Jak se naučit angličtinu na úrovni A2?

Pokud jste začátečník, je důležité začít s dobrým základem. To znamená naučit se základní slovní zásobu a gramatiku.

Existuje mnoho zdrojů, které vám mohou pomoci s tímto úkolem, například učebnice, online kurzy nebo aplikace.

Zároveň je mnoho způsobů, jak se naučit angličtinu na úrovni A2. Můžete se přihlásit do jazykové školy, chodit na kurzy, nebo se učit sami.

Můžete si například prohlédnout naše anglické videokurzy, které vám s učením pomohou. Nabízíme i individuální lekce.

 

Související články:

 

Zdroje článku:

English A2 level - CEFR definition and tests | EF SET [online]. [cit. 23. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.efset.org/cefr/a2/

A2 English level | British Council [online]. [cit. 23. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/a2

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku