Slovník

Úroveň angličtiny C2 (expert)

Jedná se o úroveň, na které jsou mluvčí schopni plynule a přesně používat jazyk v prakticky jakémkoli kontextu, ať už osobním, akademickém nebo profesním

Úroveň C2 v angličtině, označovaná jako "Mastery" podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR), představuje nejvyšší stupeň angličtiny. Jedná se o úroveň, na které jsou mluvčí schopni plynule a přesně používat jazyk v prakticky jakémkoli kontextu, ať už osobním, akademickém nebo profesním.

Úrovně angličtiny C2

Úroveň angličtiny C2

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR) rozděluje znalost cizího jazyka do šesti úrovní, od A1 (základní) po C2 (expertní).

Úroveň C2 je nejvyšší možnou jazykovou úrovní a je srovnatelná s úrovní znalosti jazyka vzdělaného rodilého mluvčího.

Uživatelé na úrovni C2 vykazují vynikající schopnost rozumět, mluvit a psát v angličtině.

 

Výslovnost

Uživatel s angličtinou C2 má perfektní výslovnost všech základních slovíček, sloves, frází a jejich kombinací. Jeho výslovnost je přirozená a plynulá.

Gramatika

Ovládá všechny gramatické struktury, včetně těch nejsložitějších. Dokáže používat gramatiku správně a bezchybně.

 

Slovní zásoba

Má rozsáhlou slovní zásobu, která mu umožňuje vyjadřovat se přesně a výstižně. Umí použít slovíčka z různých oblastí, včetně odborné terminologie.

 

Komunikace

Uživatel s angličtinou C2 se dokáže plynule a spontánně vyjadřovat v širokém spektru situací. Dokáže porozumět náročným textům a rozhovorům, včetně těch, které obsahují implicitní významy.

Jak se zlepšit v angličtině C2?

Existuje mnoho způsobů, jak se zlepšit v angličtině C2.

Můžete navštěvovat kurzy angličtiny, učit se online nebo se učit sami. 

Zde jsou některé tipy, které vám pomohou:

  • Obohaťte svou slovní zásobu: slovní zásoba je základem každého jazyka a pro dosažení úrovně C2 je důležité mít bohatou slovní zásobu, která vám umožní vyjadřovat se přesně a výstižně. Můžete se zlepšit pomocé čtení knih, sledováním filmů a seriálů v angličtině, nebo mluvením s rodilými mluvčími.
  • Zdokonalte svou gramatiku: gramatika je dalším důležitým aspektem angličtiny. Pro dosažení úrovně C2 je důležité, abyste ovládali všechny základní gramatické struktury a byli schopni používat i složitější gramatické konstrukce. Můžete to udělat učením se gramatických pravidel, procvičováním v gramatických cvičeních a čtením textů, které obsahují různé gramatické konstrukce.
  • Zlepšete svou výslovnost: výslovnost je důležitým prvkem každého jazyka a pro dosažení úrovně C2 je důležité, abyste měli správnou výslovnost. Můžete to udělat poslechem rodilých mluvčích, nahráváním svého vlastního hlasu a porovnáváním s výslovností rodilých mluvčích.
  • Procvičujte se v mluveném a psaném projevu: mluvený a psaný projev jsou dvěma důležitými aspekty angličtiny. Pro dosažení úrovně C2 je důležité, abyste se pravidelně procvičovali v mluveném a psaném projevu. Můžete to udělat mluvením s rodilými mluvčími, psaní dopisů, e-mailů nebo blogových příspěvků.

 

TIP na čtení:

 

Zdroje článku:

English C2 level - CEFR definition and tests | EF SET [online]. [cit. 25. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.efset.org/cefr/c2/

C2 Proficiency | Cambridge English [online]. [cit. 25. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/proficiency/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úroveň angličtiny A2

Úroveň angličtiny A2

Úroveň angličtiny A2 je druhá úroveň z šesti úrovní Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Tato úroveň znalosti jazyka je považována za mírně pokročilou a umožňuje uživatelům komunikovat v jednoduchých situacích.

Jazyková úroveň A2 jsou mírně pokročilí uživatelé, kteří rozumí běžně používaným oblastem. Uživatel na této úrovni rozumí větám a často používaným výrazům, které se týkají jeho osobního života,…