Slovník

Úroveň angličtiny C1 (pokročilý)

Uživatel je schopen porozumět širokému spektru náročnějších a delších textů, včetně těch, které obsahují implicitní významy. Umí se plynule a spontánně vyjadřovat, aniž by se příliš trápil hledáním výrazů.

Úroveň angličtiny C1 je v rámci Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) považována za úroveň velmi pokročilého uživatele anglického jazyka. Uživatel je schopen porozumět širokému spektru náročnějších a delších textů, včetně těch, které obsahují implicitní významy. Umí se plynule a spontánně vyjadřovat, aniž by se příliš trápil hledáním výrazů. Dokáže používat jazyk pružně a efektivně pro společenské, studijní a pracovní účely.

Úroveň angličtiny C1

Jazyková úroveň C1

Uživatel, který ovládá angličtinu úrovni C1, se dokáže plynule a spontánně vyjadřovat v širokém spektru situací.

Dokáže porozumět náročným textům a rozhovorům, včetně těch, které obsahují implicitní významy.

Umí použít jazyk flexibilně a efektivně pro různé účely, včetně akademické a profesní komunikace.

Výslovnost

Člověk s angličtinou C1 má správnou výslovnost všech základních hlásek a jejich kombinací. Jeho výslovnost je přirozená a plynulá.

 

Gramatika

Uživatel s angličtinou C1 ovládá všechny základní gramatické struktury a dokáže je používat správně a efektivně. Dokáže také používat i složitější gramatické struktury, jako jsou podmínkové věty, příčestí a předložkové vazby.

 

Slovní zásoba

Člověk s angličtinou C1 má bohatou slovní zásobu, která mu umožňuje vyjadřovat se přesně a výstižně. Dokáže použít slovíčka z různých oblastí, včetně odborné terminologie.

 

Komunikace

Člověk s angličtinou C1 se dokáže plynule a spontánně vyjadřovat v širokém spektru situací. Rozumí náročným textům a rozhovorům, včetně těch, které obsahují implicitní významy.

Jak se zlepšit v angličtině C1?

Existuje mnoho způsobů, jak se zlepšit v angličtině C1.

Můžete navštěvovat kurzy angličtiny, učit se online nebo se učit sami. 

Jaké jsou naše další tipy?

  • Zaměřte se na výslovnost a gramatiku: na úrovni C1 je důležité, abyste měli správnou výslovnost a ovládali všechny základní gramatické struktury. Můžete si najít anglické online kurzy, aplikace nebo materiály, které vám pomohou s učením.
  • Rozšiřte svou slovní zásobu: čím širší slovní zásobu budete mít, tím lépe se budete moci vyjadřovat. Můžete si číst anglické knihy a časopisy, sledovat anglické filmy a seriály nebo se přihlásit na kurz angličtiny zaměřený na slovní zásobu.
  • Procvičujte mluvenou a psanou angličtinu: nejlepším způsobem, jak zlepšit své komunikační dovednosti, je pravidelně mluvit a psát. Můžete se přihlásit se na kurz angličtiny zaměřený na komunikaci nebo se zapojit do online komunity angličtinářů.

 

TIP na čtení:

 

Zdroje článku:

C1 English level | British Council [online]. [cit. 25. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/c1

English C1 level - CEFR definition and tests | EF SET [online]. [cit. 25. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.efset.org/cefr/c1/

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úroveň angličtiny B1

Úroveň angličtiny B1

Angličtina B1 je úroveň angličtiny, která je považována za středně pokročilou. Studenti na této úrovni dokážou porozumět běžným konverzačním tématům a řešit veškeré situace, které mohou nastat na dovolené a v zahraničí.

Úroveň angličtiny B1 je považována za středně pokročilou. Lidé na této úrovni rozumí hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu, včetně neznámých výrazů. Dokážou spontánně reagovat při rozhovoru s…