Slovník

Úroveň angličtiny A1 (začátečník)

Angličtina A1 je základní úroveň anglického jazyka, která odpovídá úrovni začátečníka. Lidé na této úrovni zvládají porozumět základním větám a klíčovým slovíčkům.

Angličtina A1 je základní úroveň anglického jazyka, která odpovídá úrovni začátečníka. Lidé na této úrovni zvládají porozumět základním větám a klíčovým slovíčkům. Dokážou identifikovat téma konverzace a číst krátké výrazy. Lidé se umí krátce představit, zeptat se na cestu nebo si přečíst některé reklamy. Tato úroveň jazyka je vyžadována pro základní komunikaci.

 

Jazyková úroveň A1

Úroveň A1 je první úroveň anglického jazyka. Lidé na této úrovni jsou schopni pochopit a používat běžné výrazy a jednoduché věty, které se týkají bezprostředních potřeb.

Můžou se sami představit a mohou klást jednoduché otázky o osobních detailech, jako je například místo bydliště, lidé které zná, a věci které vlastní.

Komunikace je však omezena na základní fráze a nejbližší okolí.

Lidé na této úrovni jsou schopni porozumět a používat základní jazykovou komunikaci v běžných situacích.

Výslovnost

Na úrovni A1 lidé začínají učit základní výslovnost anglických slov. Naučí se i jak správně vyslovovat samohlásky, souhlásky a jejich kombinaci.

 

Gramatika

Na úrovni A1 lidé začínají učit základní gramatická pravidla. Naučí se, jak používat základní časy, jako je přítomný čas, minulý čas a budoucí čas. Také se naučí, jak používat základní zájmena, příslovce, předložky a spojky.

 

Slovní zásoba

Na úrovni A1 lidé začínají učit základní slovní zásobu. Naučí se, jak používat základní slovíčka a fráze, které se používají v běžných situacích.

 

Komunikace

Na úrovni A1 lidé začínají komunikovat v angličtině v základních situacích. Dokážou se představit, zeptat se na cestu a objednat si jídlo. Dokážou také reagovat na jednoduché otázky.

Jak se zlepšit v angličtině?

Jak se zlepšit v angličtině A1?

Existuje mnoho způsobů, jak se zlepšit v angličtině A1.

Můžete navštěvovat kurzy angličtiny, učit se online nebo se učit sami. 

Zde jsou některé tipy, které vám pomohou:

  1. Pravidelně se učte: čím více se budete učit, tím lépe se vám bude dařit.
  2. Zaměřte se na základní gramatiku a slovní zásobu: tyto základy jsou důležité pro komunikaci v angličtině.
  3. Praxe, praxe, praxe: čím více budete mluvit a psát anglicky, tím lépe se vám bude dařit.

Na JustShop si můžete zakoupit online videokurzy angličtiny.

Můžete si také přečíst náš článek: Jak se zlepšit v angličtině A1.

 

Související články:

 

Zdroje článku:

English A1 level - CEFR definition and tests | EF SET [online]. [cit. 22. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.efset.org/cefr/a1/

A1 Elementary | LearnEnglish [online]. [cit. 22. 01. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/english-levels/understand-your-english-level/a1-elementary

 

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Znalost angličtiny se hodnotí podle různých úrovní, které odrážejí schopnost jednotlivce efektivně komunikovat a porozumět tomuto jazyku. Tyto úrovně, zahrnující začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a odborníky, jsou standardizovány podle mezinárodně uznávaných kritérií.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejžádanějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře…

Jak se zlepšit v angličtině B1?

Jak se zlepšit v angličtině B1?

Úroveň B1 je označována jako "začátečník". To znamená, že máte dostatečné znalosti a dovednosti, abyste se domluvili v angličtině v běžných kontextech, jako je práce, škola, volný čas nebo cestování.

Pokud se učíte anglicky, možná jste slyšeli o různých úrovních znalosti jazyka, které jsou definovány Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR). Tento rámec rozděluje uživatele jazyka…

Jak se naučit doma anglicky?

Jak se naučit doma anglicky?

Naučit se anglicky ale nemusí být jen záležitostí školních lavic nebo drahých kurzů. Můžete se anglicky naučit i pohodlně z domova, pokud budete mít dostatek motivace, disciplíny a správných zdrojů.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejužitečnějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností a zjednoduší komunikaci s…