Slovník

Úroveň angličtiny B1 (středně pokročilá)

Angličtina B1 je úroveň angličtiny, která je považována za středně pokročilou. Studenti na této úrovni dokážou porozumět běžným konverzačním tématům a řešit veškeré situace, které mohou nastat na dovolené a v zahraničí.

Úroveň angličtiny B1 je považována za středně pokročilou. Lidé na této úrovni rozumí hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu, včetně neznámých výrazů. Dokážou spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jejich mluvený projev je víceméně plynulý.

anglictina-uroven-B1

Jazyková úroveň B1

Angličtina B1 je úroveň jazykových dovedností definovaná Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR), což je mezinárodní standard pro popis schopností v cizím jazyce.

Úroveň B1 je charakterizována jako "středně pokročilá", a je to úroveň, na které by měl být člověk schopen zvládat běžnou komunikaci v angličtině v různých situacích.

Výslovnost

Uživatelé na úrovni B1 jsou schopni porozumět běžnému mluvenému projevu a sami se dorozumět. Jejich výslovnost je většinou plynulá a srozumitelná. Dokážou vyslovit i neznámé výrazy, pokud jsou vyjádřeny zřetelným a standardním způsobem.

 

Gramatika

Uživatelé na úrovni B1 ovládají základní gramatiku anglického jazyka. Dokážou používat všechny základní časy, včetně minulého, přítomného a budoucího. Dokážou také používat základní gramatické konstrukce, jako jsou příslovce, spojky a předložky.

 

Slovní zásoba

Slovní zásoba jim umožňuje komunikovat v běžných situacích. Dokážou se vyjadřovat o svých zážitcích, plánech a názorech. Dokážou také porozumět běžným rozhovorům a zprávám.

 

Komunikace

Uživatelé jsou schopni vést konverzaci na předem nepřipravená témata, pokud o nich mají určité znalosti a vztahují se k všedním událostem. Dokážou také popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy. Také umí zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Jak se zlepšit v angličtině B1?

Existuje mnoho způsobů, jak se zlepšit v angličtině B1.

Můžete navštěvovat kurzy angličtiny, učit se online nebo se učit sami. 

Jaké jsou další tipy?

  • Pravidelně se učte: čím více se budete učit, tím rychleji se zlepšíte. Snažte se alespoň 30 minut denně věnovat studiu angličtiny.
  • Zaměřte se na všechny oblasti jazyka: než se budete moci považovat za středně pokročilého mluvčího, měli byste být schopni porozumět a používat angličtinu v oblasti poslechu, řeči, gramatiky, slovní zásoby a psaní.
  • Využijte různé zdroje: existuje mnoho způsobů, jak se učit angličtinu. Můžete se přihlásit do kurzu angličtiny, používat online zdroje nebo se učit sami.

Na JustShop si můžete zakoupit online videokurzy angličtiny

 

Související články:

 

Zdroje článku:

B1 English level | British Council [online]. [cit. 24. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/b1

English B1 level - CEFR definition and tests | EF SET [online]. [cit. 24. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.efset.org/cefr/b1/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku