Slovník

"Certainly, may I see your passport and ticket?"

Překlad: Samozřejmě, mohu vidět váš pas a letenku?

May - Mohu / Smím

Význam: "May" je modální sloveso používané k vyjádření povolení nebo možnosti. Používá se ke zdvořilé žádosti nebo dotazu, když se chceme zeptat, zda je něco možné nebo zda máme povolení něco udělat.

Použití: Často se používá ve formálnějších nebo zdvořilejších situacích, jako je komunikace s cizími lidmi, ve službách, nebo když chceme být extra zdvořilí. Je tedy univerzálně použitelné pro zdvořilé dotazy ve většině situací.

Příklady použití "may" v jiných situacích:

  • "May I help you?" – "Mohu vám pomoci?“ 
  • "May I ask a question?" – "Smím vám položit otázku?"
  • "May I use your phone?" – "Mohu použít váš telefon?“

 

Na JustShop.cz najde anglické videokurzy a manuály.

Nabízíme také individuální kurzy angličtiny.

 

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme