Slovník

Zkratka CCA v angličtině: co znamená?

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky mluvících zemích používá v různých kontextech a oborech.

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky mluvících zemích používá v různých kontextech a oborech.

 

Co znamená zkratka CCA?

Zkratka cca je v češtině běžně používaná zkratka pro slovo “cirka”, které znamená “přibližně”.

Používá se, když chceme vyjádřit, že uvedené číslo nebo množství není přesné, ale je to "bližší" odhad.

Například:

  1. Na včerejší akci bylo cca 100 lidí.
  2. Cesta nám zabere cca 3 hodiny.
  3. Cca 20 % populace trpí alergií.

Jak se používá zkratka CCA v angličtině?

V angličtině se používá zkratka approx., která je zkratka slova approximately.

Slovo approximately také znamená “přibližně” nebo “zhruba” a používá se v podobných situacích jako cca v češtině.

Například:

  1. There were approx. 100 people at the event yesterday.
  2. The trip will take us approx. 3 hours.
  3. Approx. 20 % of the population suffers from allergies.

Zkratka approx. se běžně používá v mnoha kontextech, včetně vědy, obchodu, inženýrství a každodenního života, když chceme naznačit, že něco není přesné, ale je dostatečně blízko k reálné hodnotě nebo situaci.

Výraz approx. je tedy užitečný pro situace, kde přesnost není zásadní, ale stále chceme poskytnout obecnou představu o velikosti, množství nebo rozsahu něčeho.

 

Kdy se používá zkratka c.?

V angličtině se také používá zkratka c., která je zkratkou slova circa.

Slovo circa je latinské slovo, které také znamená “přibližně”. Používá se však pouze pro letopočty a míry.

Například:

  • He was born c. 1910. (Narodil se kolem roku 1910.)
  • The painting is c. 50 cm x 40 cm. (Obraz má rozměry kolem 50 cm x 40 cm.)

Zkratka cca v angličtině tedy neexistuje, ale existují jiné zkratky, které mají stejný nebo podobný význam.

Záleží na kontextu, kterou zkratku použít, ale obecně platí, že approx. je nejčastější a nejuniverzálnější zkratka pro vyjádření přibližnosti, zatímco c. je speciální zkratka pro letopočty a míry.

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma na pohovce nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

Související články:

 

Zdroje článku:

CCA [online]. [cit. 13. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/browse/c-c-a

CCA Definition & Meaning - Merriam-Webster [online]. [cit. 13. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/CCA

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku