Slovník

Anglická tázací zájmena

Tázací zájmena v angličtině jsou nezbytnou součástí jazyka, díky kterým můžeme klást otázky a získávat díky nim informace.

Tázací zájmena v angličtině jsou nezbytnou součástí jazyka, díky kterým můžeme klást otázky a získávat díky nim informace. Bez nich bychom se nemohli zeptat na nic, od jména osoby až po cestu do obchodu. V angličtině existuje několik druhů tázacích zájmen, z nichž se každé používá pro specifický typ dotazu. V tomto článku se podíváme na nejběžnější tázací zájmena, jejich funkce a ukážeme si i vzorové příklady.

Anglická tázací zajmena

Anglická tázací zájmena

1) Who (kdo)

Používá se k dotazování osoby.

Příklady:

 • Who is your teacher? - Kdo je tvůj učitel?
 • Who lives in that house? - Kdo bydlí v tom domě?
 • Who gave you that present? – Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
 • Who won yesterday's game? – Kdo vyhrál včerejší zápas?

 

2) What (co)

Používá se k dotazování na věci, informace nebo události.

Příklady:

 • What is your name? - Jak se jmenuješ?
 • What time is it? - Kolik je hodin?
 • What are you doing? - Co děláš?
 • What are yyou having for lunch?  Co si dáš k obědu?

 

3) Where (kde)

Používá se k dotazování na místo.

Příklady:

 • Where do you live? – Kde bydlíš?
 • Where are you going? – Kam jdeš?
 • Where were you last night? – Kde jsi byl včera večer?
 • Where is the Eiffel Tower located? – Kde se nachází Eiffelova věž?

 

4) When (kdy)

Používá se na dotazování na čas.

Příklady:

 • When was the last time you saw her? – Kdy jsi ji viděl naposledy?
 • When doest the bus leave? – Kdy odjíždí ten autobus?
 • When were you born? – Kdy jsi se narodil?
 • When will you be finished with work? – Kdy budeš hotový s prací?

 

5) Why (proč)

Používá se k dotazování na důvod.

Příklady:

 • Why are you late? – Proč jdeš pozdě?
 • Why did he leave? – Proč odešel?
 • Why did you do that? – Proč jsi to udělal?
 • Why are you afraid of spiders? – Proč se bojíš pavouků?

 

6) How (jak)

Používá se k dotazování na způsob, jakým se něco děje, nebo na míru něčeho.

Příklady:

 • How did you get here? – Jak jsi se tam dostal?
 • How are you feeling? – Jak se cítíš?
 • What's your dog's name? – Jak se jmenuje tvůj pes?
 • How did you get to school this morning? – Jak jsi se ráno odstal do školy?

 

7) Which (který)

Používá se k výběru z několika možností.

Příklady:

 • Which book do you want to reat? – Kterou knihu si chceš přečíst?
 • Which way should i go? – Kudy mám jít?
 • Which way shloud i go? – Kterou cestou mám jít?
 • Which on eis your brother? – Který z nich je tvůj bratr?

 

8) Whose (čí)

Používá se k dotazování vlastnictví.

Příklady:

 • Whose car is this? – Čí je to auto?
 • Whose idea was it? – Čí to byl nápad?
 • Whose bag is this? – Čí je to taška?
 • Whose dog is that? – Čí je ten pes?

Další anglická tázací zájmena

Mezi další anglická tázací zájmena můžeme zařadit:

1) How many/much (kolik)

 • How many siblings do you have? - Kolik máš sourozenců?
 • How much money do you have in your pocket? - Kolik peněz máš v kapse?
 • How many pages is this book? - Kolik stránek má tahle kniha?
 • How much does this car cost? - Kolik stojí tohle auto?

 

2) Since (od kdy)

 • Since we last met, a lot has changed. - Od našeho posledního setkání se toho hodně změnilo.
 • Since I moved here, I've made many new friends. - Od doby, co jsem se sem přestěhoval, jsem si našel mnoho nových přátel.
 • Since she left, I've been feeling lonely. - Od doby, co odešla, se cítím osamělý.
 • Since the accident, he hasn't been the same. - Od nehody už není ten samý.

 

3) For (jak dlouho)

 • For how long have you been working here? - Jak dlouho tady pracuješ?
 • For how long will you be staying? - Jak dlouho tady budeš?
 • For how long have you been married? - Jak dlouho jsi ženatý/vdaná?
 • For how long have you been waiting? - Jak dlouho už čekáš?

 

4) What for (k čemu)

 • What for did you buy that new car? - K čemu jsi si pořídil tohle nové auto?
 • What for are you learning Spanish? - K čemu se učíš španělsky?
 • What for did you give him that gift? - K čemu jsi mu dal ten dárek?
 • What for are you using this tool? - K čemu používáš tenhle nástroj?

S jakými dalšími zájmeny se můžete setkat?

V anglickém jazyce existuje několik druhů zájmen, z nichž každý má specifickou funkci a použití.

Mezi nejběžnější typy zájmen patří:

1) Osobní zájmena

Dělí se na podmětné a předmětné tvary.

Podmětné tvary: I, you, he, she, it, we, they

Předmětné tvary: me, you, him, her, it, us, them

 

2) Přivlastňovací zájmena

Vyjadřují vlastnictví něčeho

Příklady: my, your, his, her, its, our, their.

 

3) Ukazovací zájmena

Používají se k určení polohy nebo osoby či věci

Příklady: this, that, these, those.

 

4) Tázací zájmena

Používají se k tvorbě otázek.

Příklady: who, what, where, when, why, how, which, whose.

 

5) Záporná zájmena

Vyjadřují absenci něčeho

Příklady: no, none, never, nothing, nobody.

 

6) Neurčitá zájmena

Používají se k označení něčeho neznámého nebo neurčitého

Příklady: some, any, one, someone, something, anywhere.

 

7) Vztažná zájmena

Používají se k spojení dvou vět.

Příklady: who, which, that, who, as, when, where, why.

 

8) Zpětná zájmena

Používají se k odkazu na předmět věty

Příklady: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themeselves.

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma na pohovce nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

Související články:

 

Nabízené kurzy:

 

Zdroje článku:

What Is An Interrogative Pronoun? | Thesaurus.com [online]. [cit. 29. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.thesaurus.com/e/grammar/interrogative-pronouns/

Interrogative Pronouns | Cloudflare [online]. [cit. 29. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.scribbr.com/nouns-and-pronouns/interrogative-pronouns/

Questions: interrogative pronouns ( what, who ) - Cambridge Grammar [online]. [cit. 29. 04. 2024]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/questions-interrogative-pronouns-what-who

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úroveň angličtiny po střední škole: Realita vs očekávání

Úroveň angličtiny po střední škole: Realita vs očekávání

Úroveň angličtiny po střední škole je téma, které vyvolává mnoho diskusí mezi odborníky na vzdělávání, studenty a jejich rodiči.

Úroveň angličtiny po střední škole je téma, které vyvolává mnoho diskusí mezi odborníky na vzdělávání, studenty a jejich rodiči. Angličtina otevírá dveře k mezinárodním příležitostem ve studiu,…