Slovník

Anglická vztažná zájmena

Vztažná zájmena v angličtině (relative pronouns), se mohou zdát na první pohled matoucí a náročná. Ale nebojte se!

Vztažná zájmena v angličtině (relative pronouns), se mohou zdát na první pohled matoucí a náročná. Ale nebojte se! S trochou snahy a správnými tipy je hravě zvládnete. V dnešním článku se ponoříme do světa vztažných zájmen a prozkoumáme jejich tajemství. Zároveň se naučíte jak je používat, abyste ve svých větách jasně a srozumitelně vyjádřili, o čem mluvíte.

Anglická vztažná zájmena

Anglická vztažná zájmena

Anligcká vztažná zájmena (relative pronouns) slouží k propojení dvou vět a ke specifikování podstatných jmen.

Jinými slovy, pomáhají nám říct něco více o konkrétním podstatném jménu v hlavní větě.

Představte si, že máte větu: „mám psa“.

Tato věta je sice gramaticky správná, ale neříká nám o psovi mnoho.

Může to být jeden z mnoha psů na světě.

Ale co kdybychom chtěli upřesnit, o kterého psa se jedná?

A zde přicházejí na pomoc vztažná zájmena!

Mezi nejčastější vztažná zájmena v angličtině patří who, which, that, whose, where, when nebo why.

 

1) Who (kdo)

Používá se pro osoby a ptá se na ně.

Příklady:

 • The man who lives next door is my friend – Muž, který bydlí vedle, je můj kamarád.
 • Who is coming to the party? – Kdo přijde na večírek.
 • The woman who helped me aws very kind – Žena, která mi pomohla, byla moc hodná.

2) Which(který)

Používá se pro věci a ptá se na ně.

Příklady:

 • Which car do you prefer? – Kterému autu dáváš přednost?
 • I don't know which book to choose. – Nevím, kterou knihu si vybrat.
 • Which book do you want to read? – Kterou knihu chceš číst?

 

3) That (který, jenž)

Používá se pro osoby i věci a uvozuje neomezující vedlejší věty.

Příklady:

 • The house that is on the hill is for sale. - Dům, který je na kopci, je na prodej.
 • The book that I am reading is interesting. - Kniha, kterou čtu, je zajímavá.
 • I like the fact that you are studying hard. - Líbí se mi, že se pilně učíš.

4) Whose (čí)

Používají se k vyjádření vlastnictví u osob i věcí.

Příklady:

 • Whose do tis this? – Čí je to pes?
 • Whose is this bag? Čí je to taška?
 • Do you know whose dog this is? Víš, čí je to pes?

 

5) Where (kde)

Používá se k vyjádření místa.

Příklady:

 • The city where I was born i Prague. – Město, kde jsem se narodil, je Praha.
 • I live in the city where I was born. – Bydlím ve městě, kde jsem se narodil.
 • Do you know where the nearest bus stop is? – Víte, kde je nejbližší zastávka autobusu?

6) When (kdy)

Používá se k vyjádření času.

Příklady:

 • I will see you when I get home. – Uvidíme se, až přijdu domů.
 • I will see you when I get home from work. (Uvidím se s tebou, až se vrátím z práce.)
 • When did you last see your friend? (Kdy jsi naposledy viděl svého kamaráda?)

 

7) Why (proč)

Používá se k vyjadřování důvodu.

Příklady:

 • I don't understand why you are angry. - Nerozumím, proč jsi naštvaný.
 • Why are you late? – Proč jdeš pozdě?

 

Tipy a rady

 1. Vztažná zájmena se vždy nacházejí na začátku vedlejší věty.
 2. Pokud je vedlejší věta neomezující (uvedená s "that"), může být vztažné zájmeno vynecháno.
 3. V češtině se vztažná zájmena "který" a "jenž" překládají stejně, v angličtině se liší podle funkce.
 4. Cvičení s vztažnými zájmeny vám pomohou zdokonalit jejich používání.

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma na pohovce nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

Jaké nabízíme kurzy?

TIP na čtení:

Zdroje článku:

What Is An Interrogative Pronoun? | Thesaurus.com [online]. [cit. 30. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.thesaurus.com/e/grammar/interrogative-pronouns/

Interrogative Pronouns | Cloudflare [online]. [cit. 30. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.scribbr.com/nouns-and-pronouns/interrogative-pronouns/

Questions: interrogative pronouns ( what, who ) - Cambridge Grammar [online]. [cit. 30. 04. 2024]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/questions-interrogative-pronouns-what-who

 

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Anglická zkratka CCA

Anglická zkratka CCA

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky mluvících zemích používá v různých kontextech a oborech.

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky…