Slovník

Anglická ukazovací zájmena

V tomto článku se podíváme na nejběžnější anglická ukazovací zájmena a jejich funkce. Naučíme se, jak je správně používat v různých kontextech a jak si s nimi poradit v běžných konverzacích.

anglickém jazyce ukazovací zájmena hrají důležitou roli v plynulé komunikaci. Používáme je k tomu, abychom jasně a přesně ukázali na osoby, věci nebo místa, o kterých mluvíme. Bez ukazovacích zájmen by naše mluvení a řeč byla neurčitá a nejasná. V tomto článku se podíváme na nejběžnější anglická ukazovací zájmena a jejich funkce. Naučíme se, jak je správně používat v různých kontextech a jak si s nimi poradit v běžných konverzacích.

Anglická ukazovací zájmena

Anglická ukazovací zájmena

Anglická ukazovací zájmena (demonstratives) v angličtině dodávají vašemu projevu hloubku a přesnost.

Pomáhají vám odkazovat na konkrétní osoby, předměty nebo myšlenky a usnadňují tak posluchačům pochopení kontextu.

Pojďme se společně podívat na ty nejdůležitější ukazovací zájmena.

 

This a that

Ukazovací zájmena „this“ a „that“ jsou v angličtině nezbytné pro přesné vyjádření, když mluvíme o něčem konkrétním.

Přestože se na první pohled mohou zdát snadné, může jejich správné používání někdy působit trochu zmatečně.

 

1) This

Používá se k označení něčeho, co je blízko mluvčímu.

Příklady:

 • This book interesting – Tato kniha je zajímavá.
 • I like this song – Mám rád tuhle píseň.
 • This is my brother – Tohle je můj bratr.
 • This is the teacher i told you about – Tohle je učitelka, o které jsem ti říkal.

 

2) That

Používá se k označení něčeho, co je vzdáleno od mluvčího.

Příklady:

 • That house is beautiful – Ten dům je krásný.
 • Can you see that car? – Vidíš to auto?
 • That man is my neighbor – Ten můj je můj soused.
 • That car is very expensive – Tohle auto je velmi drahé.

Tip: Pamatujte, že "this" a "that" se používají v závislosti na vzdálenosti od mluvčího. Pokud je něco blízko vás, použijte "this". Pokud je něco daleko, použijte "that".

These and Those

V anglickém jazyce hraju ukazovací zájmena these a those zásadní roli, pokud chcete poukázat na více věcí najednou.

Stejně jako u this a that, i u těchto zájmen je rozhodující vzdálenost od mluvčího.

 

1) These

Používá se k označení více věcí, které jsou blízko mluvčímu.

Příklady:

 • These flowers are beautiful – Tyhle květiny jsou krásné
 • I like these shoes – Mám rád tyhle boty
 • These are my books – Tohle jsou moje knihy
 • These are the years that i spent in college – Tohle jsou roky, které jsem strávil na univerzitě

 

2) Those

Používá se k označení více věcí, které jsou vzdáleny od mluvčího.

Příklady:

 • Those mountains are high - Ty hory jsou vysoké.
 • Those people are very nice – Ti lidé jsou velmi milí.
 • Those children are playing in the prak – Tyhle děti si hrají v parku.
 • Those were the days when i was young – To byly časy, kdy jsem byl mladý.

TIP: Nesoustředíme se na počet, ale na vzdálenost. I když "these" a "those" jsou obvykle spojeny s množným číslem, můžeme je použít i s nespočetnými podstatnými jmény, pokud jsou blízko nebo daleko.

This/That + of

Ukazovací zájmena this a that v kombinaci s předložkou of nám v angličtině otevírají další možnosti, jak jasně vyjádřit vlastnictví a vtahy.

Tato kombinace se používá poměrně běžně a je důležité ji správně chápat.

 

1) Vlastnictví

Používáme this/that of k vyjádření = komu co patří.

Příklady:

 • This is the book of my dreams – Tohle je kniha mých snů (Kniha patří mně).
 • That is the house of my friend – Tohle je dům mého kamaráda (Dům patří mému kamarádovi).
 • This is the city of love – Tohle je město lásky.

 

2) Vztahy

Používáme this/that of k vyjádření vztahu mezi dvěma věcmi.

Příklady:

 • This is the problém of the new technology – Tohle je problém s novou technologií.
 • That is the importance of education – Tohle je důležitost vzdělání.
 • This is the beauty of nature – Tohle je krása přírody.

 

Osobní vs ukazovací zájmena

V anglickém jazyce hrají ukazovací a osobní zájmena důležitou roli jak v gramatice, tak i v komunikaci.

I když se na první pohled mohou zdát podobné, plní ve větě odlišné funkce.

Důležité je pochopit mezi nimi rozdíl, abyste je správně mohli používat.

Ukazovací zájmena (demonstrativce pronouns)

Ukazovací zájmeny v angličtině slouží k poukázání na osoby, věci nebo místa.

Jasně specifikují, o čem mluvíme, v závislosti na jejich vzdálenosti od mluvčího.

Příklady:

 • This (blízko mluvčího) – This book is interesting – Tato kniha je zajímavá.
 • That (daleko od mluvčího) – That house is beautiful – Ten dům je krásný.
 • These (mnoho věcí blízko mluvčího) – These flowers are beautiful – Tyhle květiny jsou krásné.
 • Those (mnoho věcí daleko od mluvčího – Those mountains are high – Ty hory jsou vysoké.

 

Osobní zájmena (personal pronouns)

Osobní zájmena zastupují podstatná jména.

Používáme je, abychom se vyhnuli opakování jmen osob, věcí nebo míst, o kterých mluvíme.

 • I: Já: I like this book. (Mám rád tuto knihu.)
 • You: Ty: You are from Olomouc? (Jsi z Olomouce?)
 • He/She/It: On/Ona/To: He is my friend. (On je můj kamarád.)
 • We: My: We are going to the cinema. (Jdeme do kina.)
 • They: Oni/Ony: They live in Prague. (Bydlí v Praze.)

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma na pohovce nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

Související články:

 

TIP na kurz:

 

Zroje článku:

Demonstrative Pronouns  [online]. [cit. 29. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.scribbr.com/nouns-and-pronouns/demonstrative-pronouns/

Demonstratives | LearnEnglish [online]. [cit. 29. 04. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/demonstratives

English Grammar Rules - Demonstrative Pronouns [online]. [cit. 29. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/demonstrative-pronouns

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úroveň angličtiny C1

Úroveň angličtiny C1

Uživatel je schopen porozumět širokému spektru náročnějších a delších textů, včetně těch, které obsahují implicitní významy. Umí se plynule a spontánně vyjadřovat, aniž by se příliš trápil hledáním výrazů.

Úroveň angličtiny C1 je v rámci Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) považována za úroveň velmi pokročilého uživatele anglického jazyka. Uživatel je schopen porozumět širokému…

Mezinárodní anglické zkratky

Mezinárodní anglické zkratky

V dnešním propojeném světě se s anglickými zkratkami setkáváme na každém kroku. Ať už se jedná o e-maily, chatování, sociální sítě, nebo odborné texty, zkratky nám usnadňují a zrychlují komunikaci.

V dnešním propojeném světě se s anglickými zkratkami setkáváme na každém kroku. Ať už se jedná o e-maily, chatování, sociální sítě, nebo odborné texty, zkratky nám usnadňují a zrychlují komunikaci.…