Slovník

Předložky v angličtině: Jak na ně?

Předložky v angličtině, ať už in, on, at, by, to, from, over, under, besides, between, a další, patří mezi ty gramatické strašáky, které trápí studenty i rodilé mluvčí.

Předložky v angličtině, ať už in, on, at, by, to, from, over, under, besides, between, a další, patří mezi ty gramatické strašáky, které trápí studenty i rodilé mluvčí. Ale nebojte se, s trochou snahy a správnými tipy je společně zkrotíme.

Předložky hrají v angličtině velmi důležitou roli. Jejich hlavním úkolem je spojovat slova a slovní druhy ve větě a díky nim vyjadřovat mezi nimi různé vztahy.

Mezi nejznámější anglické předložky patří at, in a on

Předložky v angličtině

IN

Anglická předložka in je jednou z nejzákladnějších a nejpoužívanějších předložek v anglickém jazyce.

Její správné použití je klíčové pro vyjadřování času a místa.

Podíváme se na různé situace, ve kterých se předložka in používá, a na některé běžné chyby, kterých se při použití můžete dopustit.

 

Použití předložky in pro vyjádření času

Předložka “in” se používá k vyjádření časových období, jako jsou měsíce, roční období, roky a části dne.

Například:

 • Roky: in 1998, in 2021
 • Roční období: in summer, in the winter
 • Měsíce: in March, in October
 • Části dne: in the morning, in the evening

Pozor si musíme dát na to, že předložka in se u časových období používá odlišně než v češtině.

Například, zatímco v češtině řekneme “v lednu”, v angličtině musíme použít “in January”.

 

Použití předložky in pro vyjádření místa

Předložka in se také používá k vyjádření "fyzického" umístění v prostoru.

Používá se, když mluvíme o něčem, co je uvnitř nebo součástí nějakého většího celku.

Například:

 • Budovy a místnosti: in the house, in the room
 • Geografické oblasti: in the mountains, in New York
 • Transport: in a car, in a boat

V češtině často používáme předložku “na” v situacích, kde by v angličtině bylo správně použít “in”, například na zahradě se v angličtině řekne in the garden.

 

Běžné chyby

Jednou z běžných chyb je zaměňování předložek “in” a “on”.

Zatímco “in” vyjadřuje být uvnitř nebo součástí něčeho, on se používá pro vyjádření povrchu nebo umístění na něčem. 

Například on the table (na stole), ale in the box (v krabici).

Další chybou může být nesprávné použití předložky in s časovými údaji, kde by měla být použita předložka at, například at 5 o’clock (v 5 hodin), nikoli in 5 o’clock.

ON

Anglická předložka on patří k dalším z nejčastěji používaných předložek v anglickém jazyce a má široké spektrum použití.

V češtině ji nejčastěji překládáme jako na.

Její správné použití je klíčové pro správnou gramatiku a srozumitelnost.

 

Použití předložky on v časovém kontextu:

 • Dny v týdnu: Používáme “on” před dny v týdnu, například “on Monday” (v pondělí).
 • Data: Když mluvíme o konkrétních datech, také používáme “on”, například “on the 23rd of April” (23. dubna).
 • Svátky: U specifických dnů jako jsou svátky, používáme “on” ve spojení s názvem dne, například “on Christmas Day” (na Štědrý den).

 

Použití předložky on v místním kontextu:

 • Povrchy: Když se něco nachází na povrchu, používáme “on”, například “on the table” (na stole).
 • Veřejná místa: “On” se používá i pro veřejná místa a ulice, například “on Main Street” (na Hlavní ulici).
 • Části těla: Když se něco nachází na části těla, také používáme “on”, například “on my head” (na mé hlavě).

 

Běžné chyby:

 • Záměna s “in”: Často dochází k záměně s předložkou in, která se používá pro vyjádření vnitřního prostoru nebo období, například “in the box” (v krabici) nebo “in December” (v prosinci).
 • Záměna s “at”: Předložka at se používá pro specifické místo nebo čas, například “at the corner” (na rohu) nebo “at 5 o’clock” (v 5 hodin).

AT

Anglická předložka at patří mezi základní stavební kameny anglické gramatiky. 

Její správné použití může být pro neanglicky mluvící osoby náročné, jelikož se její význam a použití liší v závislosti na kontextu.

Podíváme na různé způsoby, jakými se at používá v anglickém jazyce.

 

Použití “at” pro určení místa

Předložka “at” se často používá k určení konkrétního místa nebo lokace.

Může se jednat o fyzické místo, jako je “at the office” (v kanceláři) nebo “at home” (doma), ale také o místa ve virtuálním prostoru, například “at the website” (na webové stránce).

 

Použití at pro určení času

Když mluvíme o čase, “at” používáme pro specifické okamžiky, jako je “at 3 PM” (ve 3 odpoledne) nebo “at midnight” (o půlnoci).

Tato předložka je také běžně používána při odkazování na svátky a speciální události, například “at Christmas” (o Vánocích) nebo “at the weekend” (o víkendu).

 

Předložka at v různých výrazech

Angličtina je bohatá na idiomy a fráze, ve kterých se objevuje předložka “at”. Například “at first glance” (na první pohled) nebo “at last” (konečně) jsou běžné výrazy, kde “at” hraje klíčovou roli.

Jaké jsou další předložky?

Časové:

 • in: v (in the morning, in the summer)
 • on: na (on Monday, on Christmas)
 • at: v (at 8 o'clock, at the weekend)
 • before: před (before dinner, before I go)
 • after: po (after school, after lunch)
 • since: od (since yesterday, since I met you)
 • for: po dobu (for an hour, for a week)
 • during: během (during the day, during the holidays)
 • until: do (until tomorrow, until I see you)

Další:

 • with: s (with a friend, with a knife)
 • without: bez (without a car, without money)
 • by: od (by John, by car)
 • about: o (about the weather, about a book)
 • for: pro (for me, for a good cause)
 • of: z, o (made of wood, afraid of dogs)
 • like: jako (like a bird, like my mother)
 • as: jako (as a teacher, as I said)

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma na pohovce nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

Nabízené kurzy

Zdroje článku:

Prepositions - Grammar - Cambridge Dictionary [online]. [cit. 23. 04. 2024]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/prepositions

Prepositions of time: 'at', 'in', 'on' | LearnEnglish [online]. [cit. 23. 04. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/a1-a2-grammar/prepositions-of-time-at-in-on

List of English Prepositions (With Examples) [online]. [cit. 23. 04. 2024]. Dostupné z: https://preply.com/en/blog/list-of-prepositions/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku