Slovník

gonna

(Hovorový tvar) - vyjadřuje blízkou budoucnost či záměr

Slovo "gonna" je hovorová zkratka anglického výrazu "going to", který se používá k vyjádření budoucích záměrů nebo plánů. Je to běžný prvek anglického jazyka a často se objevuje v neformálních situacích. Není vhodné používat "gonna" v formálním psaném nebo mluveném projevu.

 1. Co to je:

  • "Gonna" je neformální a hovorová forma výrazu "going to". V angličtině se často používá pro zjednodušení výslovnosti a zrychlení mluvy.
 2. Kdy se používá:

  • Používá se v neformálních situacích, především v mluveném jazyce. "Gonna" se používá, když chceme mluvit o něčem, co plánujeme nebo máme v úmyslu udělat v budoucnosti.
 3. Co vyjadřuje:

  • Vyjadřuje budoucí záměry nebo plány. Například, místo "I am going to study" (Budu studovat) můžeme říct "I am gonna study" (Budu studovat).
 4. Příklady:

  • "I'm gonna go to the store later." - Později půjdu do obchodu. (Místo "I am going to go to the store later.")
  • "She's gonna call us tomorrow." - Zavolá nám zítra. (Místo "She is going to call us tomorrow.")
  • "Are you gonna watch the game tonight?" - Budeš dnes večer koukat na zápas? (Místo "Are you going to watch the game tonight?")

Je důležité si uvědomit, že "gonna" by se nemělo používat v oficiálních nebo akademických textech nebo v situacích, kde je očekávána vysoká úroveň jazyka. "Gonna" je spíše vhodné pro neformální komunikaci.

 

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme