Slovník

Anglická zvířata podle abecedy

Ať už se zajímáte o lvy a tygry, roztomilé veverky a králíčky, nebo tajemné hady a pavouky, anglická slovíčka pro zvířata vám pomohou otevřít dveře do tohoto úžasného světa.

Svět zvířat je fascinující a rozmanitý. Ať už se zajímáte o lvy a tygry, roztomilé veverky a králíčky, nebo tajemné hady a pavouky, anglická slovíčka pro zvířata vám pomohou otevřít dveře do tohoto úžasného světa. Tento článek vám představí seznam nejen domácích anglických zvířat uspořádaných podle abecedy. U každého zvířete najdete český překlad a příklady použití v anglických větách. Naučíte se tak nejen názvy zvířat, ale i jak je správně používat v kontextu.

Anglická zvířata podle abecedy

Ať už se chystáte na cestu do anglicky mluvící země, píšete slohovou práci o zvířatech, nebo se jen chcete naučit nová slovíčka, tento článek vám bude užitečným průvodcem.

 

Anglická zvířata podle abecedy

A

 • Ant - /ænt/ - mravenec
 • Alligator - /ˈæl.ɪ.ɡeɪ.tər/ - aligátor
 • Armadillo - /ˌɑː.məˈdɪl.oʊ/ - pásovec

B

 • Bear - /beər/ - medvěd
 • Butterfly - /ˈbʌt.ər.flaɪ/ - motýl
 • Bison - /ˈbaɪ.sən/ - bizon

C

 • Cat - /kæt/ - kočka
 • Cheetah - /ˈtʃiː.tə/ - gepard
 • Camel - /ˈkæm.əl/ - velbloud

D

 • Dog - /dɔɡ/ - pes
 • Dolphin - /ˈdɒl.fɪn/ - delfín
 • Duck - /dʌk/ - kachna

E

 • Elephant - /ˈɛl.ɪ.fənt/ - slon
 • Eagle - /ˈiː.ɡəl/ - orel
 • Eel - /iːl/ - úhoř

F

 • Fox - /fɒks/ - liška
 • Frog - /frɒg/ - žába
 • Flamingo - /fləˈmɪŋ.ɡoʊ/ - plameňák

G

 • Giraffe - /dʒəˈræf/ - žirafa
 • Gorilla - /ɡəˈrɪl.ə/ - gorila
 • Gecko - /ˈɡɛk.oʊ/ - gekon

H

 • Horse - /hɔːrs/ - kůň
 • Hippopotamus - /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ - hroch
 • Hawk - /hɔːk/ - jestřáb

I

 • Iguana - /ɪˈɡwɑː.nə/ - leguán
 • Impala - /ɪmˈpæl.ə/ - impala
 • Ibex - /ˈaɪ.bɛks/ - kozorožec

J

 • Jaguar - /ˈdʒæɡ.ju.ɑːr/ - jaguár
 • Jellyfish - /ˈdʒɛl.i.fɪʃ/ - medúza
 • Jackal - /ˈdʒæk.əl/ - šakal

K

 • Kangaroo - /ˌkæŋ.ɡəˈruː/ - klokan
 • Koala - /koʊˈɑː.lə/ - koala
 • Kite - /kaɪt/ - luňák (pták)

L

 • Lion - /ˈlaɪ.ən/ - lev
 • Lemur - /ˈliː.mər/ - lemur
 • Llama - /ˈlɑː.mə/ - lama

M

 • Monkey - /ˈmʌŋ.ki/ - opice
 • Moose - /muːs/ - los
 • Mole - /moʊl/ - krtek

N

 • Nightingale - /ˈnaɪ.tɪŋ.geɪl/ - slavík
 • Narwhal - /ˈnɑːr.wɑːl/ - narval
 • Newt - /njuːt/ - mlok

O

 • Owl - /aʊl/ - sova
 • Otter - /ˈɒt.ər/ - vydra
 • Ostrich - /ˈɒstrɪtʃ/ - pštros

P

 • Panda - /ˈpændə/ - panda
 • Parrot - /ˈpærət/ - papoušek
 • Penguin - /ˈpɛŋɡwɪn/ - tučňák

Q

 • Quail - /kwel/ - křepelka
 • Quokka - /ˈkwɒkə/ - kvoka
 • Quoll - /kwɒl/ - kvol

R

 • Rabbit - /ˈræbɪt/ - králík
 • Rhino (Rhinoceros) - /ˈraɪ.nəʊˌsɛr.əs/ - nosorožec
 • Raccoon - /rəˈkuːn/ - mýval

S

 • Snake - /sneɪk/ - had
 • Swan - /swɒn/ - labuť
 • Squirrel - /ˈskwɪrəl/ - veverka

T

 • Tiger - /ˈtaɪɡər/ - tygr
 • Turtle - /ˈtɜːrtl/ - želva
 • Toucan - /ˈtuːkæn/ - tukan

U

 • Urial - /ˈjʊəriəl/ - uriál (druh divoké ovce)
 • Uakari - /wəˈkɑːri/ - vakari (druh opice)
 • Umbrellabird - /ˈʌm.brəlˌbɜːrd/ - deštníkový pták

V

 • Vulture - /ˈvʌltʃər/ - sup
 • Viper - /ˈvaɪpər/ - zmije
 • Vicuña - /vɪˈkjuːnjə/ - vikuňa

W

 • Wolf - /wʊlf/ - vlk
 • Walrus - /ˈːlrəs/ - mrož
 • Whale - /weɪl/ - velryba

X

 • Xerus - /ˈzɪərəs/ - suchozemská veverka
 • Xenopus - /ˈzɛnəpəs/ - druh vodní žáby
 • X-ray Fish - /ˈɛks reɪ fɪʃ/ - ryba rentgenka

Y

 • Yak - /jæk/ - jak
 • Yellowhammer - /ˈjɛloʊˌhæmər/ - strnad obecný
 • Yabby - /ˈjæbi/ - druh sladkovodního korýše

Z

 • Zebra - /ˈziːbrə/ - zebra
 • Zebu - /ˈziːbjuː/ - zebu (druh hovězího dobytka)
 • Zorilla - /zɔːˈrɪlə/ - skunkovitá šelma, africký skunk

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma na pohovce nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

TIP na čtení:

 

Zdroje článku:

Animals [online]. [cit. 20. 03. 2024]. Dostupné z: https://a-z-animals.com/animals/

Category:English animal alphabet - Wikimedia Commons [online]. [cit. 20. 03. 2024]. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:English_animal_alphabet

A-Z Animals Listing | A Complete List of Animals | Animal Corner [online]. [cit. 20. 03. 2024]. Dostupné z: https://animalcorner.org/animals/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku