Slovník

Anglická neurčitá zájmena

Neurčitá zájmena v angličtině (indefinite pronouns) nám otevírají svět možností, jak vyjádřit neurčité množství něčeho, aniž bychom museli používat konkrétní čísla nebo názvy.

Neurčitá zájmena v angličtině (indefinite pronouns) nám otevírají svět možností, jak vyjádřit neurčité množství něčeho, aniž bychom museli používat konkrétní čísla nebo názvy. Jestliže pochopíte, jak správně používat tyto zájmena, pomůže vám to zpřesnit a obohatit vaši anglickou konverzaci. V tomto článku se ponoříme do hloubky světa neurčitých zájmen a procvičíme si různé příklady.

Anglická neurčitá zájmena

Anglická neurčitá zájmena

Mezi nejčastější anglická neurčitá zájmena patří some, any, a/an, no, other, each nebo every.

V angličtině je samozřejmě více zájmen, dnes si ale podrobněji rozebereme ty nejčastější, se kterými se můžete setkat.

Mezi nejpoužívanější patří:

1) Some

Používá se k vyjádření neurčitého množství, obvykle o něco většího než slovíčko „little“.

Příklady:

 • I have some money in my wallet – V peněžence mám nějaké peníze.
 • There are some interesting books on the shelf – Na polici jsou nějaké zajímavé knihy.
 • I could use some helt with this project – Mohla bych použít nějakou pomoc s tímto projektem?
 • I have some questions about the project – Mám nějaké otázky k projektu

 

2) Any

Používáme ho k vyjádření, že nevadí, co přesně dostaneme, nebo k zeptání se zda něco existuje.

Příklady:

 • Do you have any sugar? – Máte nějaký cukr? (Nezáleží mi na typu cukru).
 • I'm not hungry, but I could have any dessert -  Nemám hlad, ale mohl bych si dát jakýkoli dezert (Zajímá mě, zda je k dispozici jakýkoli dezert).
 • Are there any messages for me? - Máte pro mě nějaké zprávy? (Chci vědět, zda existují nějaké zprávy)

 

3) A/An

Vyjadřuje jednu věc z neurčitého množství.

Příklady:

 • I need a pen to write. - Potřebuji pero na psaní (Nezáleží mi na typu pera)
 • I saw an interesting bird in the park. - V parku jsem viděl zajímavého ptáka (Neznám typ ptáka)
 • I'd like to have a cup of coffee - Dala bych si kávu (Chci jeden šálek kávy)

4) No

Vyjádřuje „žádné množství“.

Příklady:

 • I have no money. (Nemám žádné peníze.)
 • There are no cars on the street. (Na ulici nejsou žádná auta.)
 • I didn't see any problems. (Neviděl jsem žádné problémy.)

 

5) Other

Vyjadřuje slovo další nebo jiný.

Příklady:

 • I have another book I want to read. (Mám ještě jednu knihu, kterou chci číst.)
 • Do you have any other questions? (Máte nějaké další otázky?)
 • I need to find another way to get home. (Musím najít jinou cestu domů.)

6) Each, every

Vyjadřuje se, že se děje něco s kaýdám prvkem dané skupiny.

Příklady:

 • Each student has a desk. (Každý student má stůl.)
 • Every word matters. (Každé slovo na něčem záleží.)
 • I need to visit each of my friends this week. (Tento týden musím navštívit všechny své přátele.)

 

TIPY na správné použití neurčitých zájmen

 1. A/An: „A“ se používá před slovy začínajícími na souhlásku. „An“ se používá před slovy začínajícími na samohlásku.
 2. No: Nezapomeňte na záporný tvar slovesa s „No“
 3. Some vs Any: „Some“ se používá pro kladná tvrzení. „Any“ pro záporná tvrzení a otázky.
 4. Other: „Other“ se používá v kombinaci s „A/An“ pro vyjádření „další“ nebo „jiný“.
 5. Each a Every: „Each se používá pro jednotlivé prvky. „Every“ pro zdrůraznění, že se něco děje se všemi prvky.

Proč se určit neurčitá zájmena?

Neurčitá zájmena v anglickém jazyce jsou velmi důležitá.

Proč?

 1. Přesnější vyjadřování: Neurčitá zájmena nám umožňují vyjádřit se s větší přesností, aniž bychom museli opakovat slova nebo používat nepřesné výrazy.
 2. Přirozenější znění: Správné používá neurčitých zájmen dělá vaší angličtinu plynulejší a přirozenější pro rodilé mluvčí.
 3. Rozšiřuje slovní zásobu: Seznámení s různými neurčitými zájmeny vám pomůže rozšířit vaší slovní zásobu a obohatit vaš jazykový projev.

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma na pohovce nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

Jaké nabízíme kurzy?

Související články:

Zdroje článku:

Indefinite pronouns | LearnEnglish [online]. [cit. 29. 04. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/indefinite-pronouns

Indefinite pronouns [online]. [cit. 29. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-grammar/indefinite-pronouns/

Grammarly Home [online]. [cit. 29. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.grammarly.com/blog/indefinite-pronouns/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Anglická zkratka CCA

Anglická zkratka CCA

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky mluvících zemích používá v různých kontextech a oborech.

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky…