Slovník

Předložky datumu v angličtině: Jak na to?

V angličtině se pro vyjádření data používají tři hlavní předložky: on, in a at. Každá z nich má specifické použití a je důležité je rozlišovat, abyste se vyhnuli nedorozuměním.

Psaní datumu v angličtině se může zdát pro mluvčí češtiny složité. Na rozdíl od češtiny, kde používáme pořadí den-měsíc-rok, v angličtině existují dva různé formáty: britský (den-měsíc-rok) a americký (měsíc-den-rok). K tomu se přidává i problematika předložek, které se s datem používají. V tomto článku se dozvíte, jak správně psát datum v obou formátech a jak používat předložky in, on a at v souvislosti s datem.

 

Předložky datumu v angličtině

V angličtině se pro vyjádření data používají tři hlavní předložky: on, in a at.

Každá z nich má specifické použití a je důležité je rozlišovat, abyste se vyhnuli nedorozuměním.

 

On

Předložka ON se používá pro dny v týdnu a konkrétní dny v měsíci:

 • On Monday. (V pondělí)
 • I was born on the 15th of March. (Narodil jsem se 15. března.)

Může se také používat pro svátky a specifické události:

 • On Christmas Day (Na Vánoce)
 • On my birthday (Na mé narozeniny)

 

In

Používá se pro měsíce, roční období, roky a století:

 • In May (V květnu)
 • In the summer (V létě)
 • In 1998 (V roce 1998)
 • In the 21st century (Ve 21. století)

Používá se také pro části dne s neurčitým časem:

 • In the morning (Ráno)
 • In the afternoon (Odpoledne)

 

At

Používá se pro přesný čas:

 • At 8 o'clock (V osm hodin)
 • At noon (V poledne)

Používá se také pro neformální vyjádření času:

 • At night (V noci)
 • At the weekend (O víkendu)

 

Na co si dát pozor?

Před měsíci v angličtině se vždy používá člen určitý "the":

 • In the summer (V létě)
 • On the 14th of July (14. července)

Pokud chceme vyjádřit datum s rokem, používáme předložku of před měsícem:

 • The 24th of December of 2023 (24. prosince 2023)

V americké angličtině se datum píše s pořadím měsíc-den-rok, zatímco v britské angličtině je pořadí den-měsíc-rok:

 • American English: May 24, 2023
 • British English: 24 May 2023

 

Příklady

 • I will see you on Friday at 5 o'clock (Uvidím se s tebou v pátek v pět hodin)
 • She was born in January 1980 (Narodila se v lednu 1980)
 • We are going on holiday in the summer (Na dovolenou pojedeme v létě)
 • The meeting will be held at the office on the 10th of June (Schůzka se bude konat v kanceláři 10. června)
 • I usually get up at 7 o'clock in the morning (Vstávám obvykle v sedm hodin ráno)

Jak psát datumy v angličtině?

V angličtině existují dva hlavní způsoby psaní data, které se liší v pořadí dne, měsíce a roku:

1) Britská angličtina

Pořadí je den-měsíc-rok:

 • 23rd April 2024 (23. dubna 2024)
 • 1st January 1990 (1. ledna 1990)

Měsíce se píší s velkým písmenem:

 • MarchJuneOctober

Čísla dnů se obvykle píší s příponou -th-rd-st nebo -nd v závislosti na čísle:

 • 1st (první), 2nd (druhý), 3rd (třetí), 4th (čtvrtý), ...11th (jedenáctý), 12th (dvanáctý), 13th (třináctý), ...20th (dvacátý), 21st (dvacátý první), 22nd (dvacátý druhý), 23rd (dvacátý třetí), ...30th (třicátý), 31st (třicátý první)

Pokud je den číslovkou od 10 do 19, může se přípona -th vynechat a použít se pomlčka:

 • 10th-19th April (10. až 19. dubna)

Datum se může psát i numericky

 • 23/04/2024 (23. 4. 2024)
 • 04/23/2024 (v americké angličtině)

Jak se zdokonalit v angličtině? Můžete si přečíst náš článek, Jak se nejlépe naučit anglicky.

 

2) Americká angličtina

Pořadí je měsíc-den-rok:

 • April 23, 2024 (23. dubna 2024)
 • January 1, 1990 (1. ledna 1990)

Měsíce se píší s velkým písmenem:

 • MarchJuneOctober

Čísla dnů se obvykle píší s čárkou:

 • April 23, 2024 (23. dubna 2024)

Datum se může psát i numericky:

 • 04/23/2024
 • 23/04/2024 (v britské angličtině)

 

Letopočty v angličtině

1) Numerický formát

Píše se číslo roku bez jakýchkoli dalších slov:

 • 1984
 • 2000
 • 2024

Tento formát se běžně používá v oficiálních dokumentech, na webových stránkách a v běžném psaní.

 

2) Slovní formát

Letopočet se píše jako dvě čísla oddělená spojkou "and":

 • nineteen hundred and eighty-four (tisíc devět set osmdesát čtyři)
 • two thousand (dva tisíce)
 • two thousand twenty-four (dva tisíce dvacet čtyři)

Čísla se obvykle čtou jako samostatná čísla:

 • nineteen eighty-four (devatenáct osmdesát čtyři)
 • two thousand (dva tisíce)
 • two thousand twenty-four (dva tisíce dvacet čtyři)

Tento formát se běžně používá v neformální komunikaci a při běžné řeči.

 

Jak se píše anglicky datum v dopise?

V dopise se datum v angličtině píše vpravo nahoře, pod jménem odesílatele a nad adresou příjemce.

Formát data se liší podle preferovaného stylu a země, ze které dopis odesíláte:

1) Britská angličtina

 • Formát: den-měsíc-rok
 • Příklad: 23rd April 2024 (23. dubna 2024)
 • Další poznámky:
  • Měsíce se píší s velkým písmenem.
  • Čísla dnů se obvykle píší s příponou -th-rd-st nebo -nd v závislosti na čísle.
  • Datum se může psát i numericky: 23/04/2024.

 

2) Americká angličtina

 • Formát: měsíc-den-rok
 • Příklad: April 23, 2024 (23. dubna 2024)
 • Další poznámky:
  • Měsíce se píší s velkým písmenem.
  • Čísla dnů se obvykle píší s čárkou.
  • Datum se může psát i numericky: 04/23/2024.

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

Tip na kurz:

Související články:

Zdroje článku:

Prepositions of Time: At, On, In (Audio Lesson Included) [online]. [cit. 23. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.englishalex.com/post/prepositions-of-time-at-on-in-audio-lesson-included

How to Use Prepositions of Time and Date in English [online]. [cit. 23. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.thoughtco.com/how-to-use-prepositions-date-time-4589178

When (time and dates) | LearnEnglish [online]. [cit. 23. 04. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/when-time-dates

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jak se zlepšit v angličtině B1?

Jak se zlepšit v angličtině B1?

Úroveň B1 je označována jako "začátečník". To znamená, že máte dostatečné znalosti a dovednosti, abyste se domluvili v angličtině v běžných kontextech, jako je práce, škola, volný čas nebo cestování.

Pokud se učíte anglicky, možná jste slyšeli o různých úrovních znalosti jazyka, které jsou definovány Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR). Tento rámec rozděluje uživatele jazyka…

Úroveň angličtiny A2

Úroveň angličtiny A2

Úroveň angličtiny A2 je druhá úroveň z šesti úrovní Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Tato úroveň znalosti jazyka je považována za mírně pokročilou a umožňuje uživatelům komunikovat v jednoduchých situacích.

Jazyková úroveň A2 jsou mírně pokročilí uživatelé, kteří rozumí běžně používaným oblastem. Uživatel na této úrovni rozumí větám a často používaným výrazům, které se týkají jeho osobního života,…