Slovník

Anglická zkratka AD: co znamená?

Anglická zkratka AD má více významů, v závislosti na kontextu: AD jako Anno Domini a AD jako Assistant Director.

Anglická zkratka AD má více významů, v závislosti na kontextu. V tomto článku se zaměříme na dva nejčastější:

  • AD jako Anno Domini
  • AD jako Assistant Director

 

AD jako Anno Domini

Zkratka AD v angličtině znamená Anno Domini, což je latinský výraz pro “v roce Páně”.

Tento termín se běžně používá v gregoriánském kalendáři k označení let po narození Ježíše Krista.

Například rok 2024 AD znamená rok 2024 po narození Krista.

V moderní době se často používá také neutrálnější označení CE, což znamená Common Era neboli běžná éra. Toto označení je více respektující k různým náboženským a kulturním tradicím, které nemusí sdílet křesťanský pohled na historii.

Příklady:

  • Julius Caesar byl zavražděn v roce 44 př. n. l. (nebo 44 BC, Before Christ)
  • Leonardo da Vinci se narodil v roce 1452 n. l. (nebo 1452 AD, Anno Domini)
  • První světová válka skončila v roce 1918 n. l. (nebo 1918 CE, Common Era)

AD jako Assistant Director

Zkratka AD v angličtině může také znamenat Assistant Director, což je funkce u filmové nebo divadelní režie. Asistent režie je osoba, která pomáhá hlavnímu režisérovi s organizací, plánováním a koordinací natáčení.

Asistent režie má na starosti například:

  1. Komunikaci s herci, štábem a dalšími zúčastněnými osobami
  2. Sledování scénáře, harmonogramu a rozpočtu
  3. Řešení problémů, které mohou vzniknout během produkce
  4. Zajištění bezpečnosti a dodržování pravidel na place nebo jevišti

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

Související články:

 

Zdroje článku:

AD | English meaning - Cambridge Dictionary [online]. [cit. 14. 02. 2024]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ad

AD Definition & Meaning | Britannica Dictionary [online]. [cit. 14. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/AD

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Anglická zkratka CCA

Anglická zkratka CCA

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky mluvících zemích používá v různých kontextech a oborech.

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky…