Slovník

Anglická slova a fráze na i

V tomto článku se zaměříme na slovíčka začínající písmenem I, která tvoří základní pilíře angličtiny.

Pokud se chcete domluvit anglicky, je nezbytné si osvojit bohatou slovní zásobu. Ať už se chystáte na dovolenou, do práce, nebo se jen chcete dívat na filmy bez dabingu, znalost základních slovíček vám otevře dveře k širšímu porozumění jazyku. V tomto článku se zaměříme na slovíčka začínající písmenem I, která tvoří základní pilíře angličtiny. Naučíte se užitečná slova pro běžnou konverzaci, porozumíte gramatickým strukturám a rozšíříte si zásobu angličtiny.

Anglická slova na i

Anglická slova a fráze na i

 1. Ice - /aɪs/ - led
 2. Idea - /aɪˈdiː.ə/ - nápad
 3. Identical - /aɪˈden.tɪ.kəl/ - identický
 4. Identify - /aɪˈden.tɪ.faɪ/ - identifikovat
 5. Idle - /ˈaɪ.dl/ - nečinný
 6. Ignite - /ɪɡˈnaɪt/ - zapálit
 7. Ignore - /ɪɡˈːr/ - ignorovat
 8. Ill - /ɪl/ - nemocný
 9. Illegal - /ɪˈliː.ɡəl/ - nezákonný
 10. Illuminate - /ɪˈluː.mɪ.neɪt/ - osvětlit
 11. Illusion - /ɪˈluː.ʒən/ - iluze
 12. Illustrate - /ˈɪl.ə.streɪt/ - ilustrovat
 13. Image - /ˈɪm.ɪdʒ/ - obraz
 14. Imaginary - /ɪˈmædʒ.ɪ.nə.ri/ - imaginární
 15. Imitate - /ˈɪm.ɪ.teɪt/ - napodobit
 16. Immediate - /ɪˈmiː.di.ət/ - okamžitý
 17. Immense - /ɪˈmens/ - obrovský
 18. Immigrant - /ˈɪm.ɪ.ɡrənt/ - imigrant
 19. Impact - /ˈɪm.pækt/ - dopad
 20. Impair - /ɪmˈpeər/ - poškodit
 21. Impartial - /ɪmˈpɑːr.ʃəl/ - nestranný
 22. Impatient - /ɪmˈpeɪ.ʃənt/ - netrpělivý
 23. Impeach - /ɪmˈpiːtʃ/ - obžalovat
 24. Impede - /ɪmˈpiːd/ - bránit
 25. Implement - /ˈɪm.plɪ.ment/ - implementovat
 26. Imply - /ɪmˈplaɪ/ - naznačovat
 27. Import - /ˈɪm.pɔːrt/ - dovoz
 28. Important - /ɪmˈːr.tənt/ - důležitý
 29. Impose - /ɪmˈʊz/ - uvalit
 30. Impossible - /ɪmˈpɒs.ɪ.bl/ - nemožný
 31. Impress - /ɪmˈpres/ - udělat dojem
 32. Improve - /ɪmˈpruːv/ - zlepšit
 33. Impulse - /ˈɪm.pʌls/ - impulz
 34. Incentive - /ɪnˈsen.tɪv/ - pobídka
 35. Incident - /ˈɪn.sɪ.dənt/ - incident
 36. Include - /ɪnˈkluːd/ - zahrnout
 37. Income - /ˈɪn.kʌm/ - příjem
 38. Increase - /ɪnˈkriːs/ - zvýšení
 39. Incredible - /ɪnˈkred.ə.bl/ - neuvěřitelný
 40. Indicate - /ˈɪn.dɪ.keɪt/ - naznačit
 41. Individual - /ˌɪn.dɪˈvɪdʒ.u.əl/ - jednotlivec
 42. Indoor - /ˈɪn.dɔːr/ - vnitřní
 43. Induce - /ɪnˈdjuːs/ - vyvolat
 44. Industrial - /ɪnˈdʌs.tri.əl/ - průmyslový
 45. Inevitable - /ɪˈnev.ɪ.tə.bl/ - nevyhnutelný
 46. Infect - /ɪnˈfekt/ - infikovat
 47. Infer - /ɪnˈfɜːr/ - vyvodit
 48. Infinite - /ˈɪn.fɪ.nɪt/ - nekonečný
 49. Inflate - /ɪnˈfleɪt/ - nafouknout
 50. Influence - /ˈɪn.flu.əns/ - vliv
 51. Inform - /ɪnˈːrm/ - informovat
 52. Infrastructure - /ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃər/ - infrastruktura
 53. Ingest - /ɪnˈdʒest/ - přijmout (potravu)
 54. Inhabit - /ɪnˈhæb.ɪt/ - obývat
 55. Inherit - /ɪnˈher.ɪt/ - zdědit
 56. Initial - /ɪˈnɪʃ.əl/ - počáteční
 57. Inject - /ɪnˈdʒekt/ - injektovat
 58. Injury - /ˈɪn.dʒər.i/ - zranění
 59. Injustice - /ɪnˈʌs.tɪs/ - nespravedlnost
 60. Ink - /ɪŋk/ - inkoust
 61. Inland - /ˈɪn.lænd/ - vnitrozemský
 62. Inn - /ɪn/ - hostinec
 63. Innocent - /ˈɪn.ə.sənt/ - nevinný
 64. Innovate - /ˈɪn.ə.veɪt/ - inovovat
 65. Input - /ˈɪn.pʊt/ - vstup
 66. Inquire - /ɪnˈkwaɪər/ - vyptávat se
 67. Insect - /ˈɪn.sekt/ - hmyz
 68. Insert - /ɪnˈsɜːrt/ - vložit
 69. Inside - /ɪnˈsaɪd/ - uvnitř
 70. Insight - /ˈɪn.saɪt/ - vhled
 71. Insist - /ɪnˈsɪst/ - trvat na
 72. Inspect - /ɪnˈspekt/ - inspektovat
 73. Inspire - /ɪnˈspaɪər/ - inspirovat
 74. Install - /ɪnˈstɔːl/ - instalovat
 75. Instance - /ˈɪn.stəns/ - případ
 76. Instant - /ˈɪn.stənt/ - okamžik
 77. Instead - /ɪnˈsted/ - místo toho
 78. Instinct - /ˈɪn.stɪŋkt/ - instinkt
 79. Institute - /ˈɪn.stɪ.tjuːt/ - institut
 80. Instruct - /ɪnˈstrʌkt/ - instruovat

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Chcete se naučit anglicky? Vyzkoušejte náš kurz Angličtina od nuly.

Zdroje článku:

Words That Start With I [online]. [cit. 22. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/i

I Words For Kids | Words That Start With I [online]. [cit. 22. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.playosmo.com/kids-learning/i-words-for-kids/

100 SAT Words Beginning with "I" [online]. [cit. 22. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.vocabulary.com/lists/151263

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Znalost angličtiny se hodnotí podle různých úrovní, které odrážejí schopnost jednotlivce efektivně komunikovat a porozumět tomuto jazyku. Tyto úrovně, zahrnující začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a odborníky, jsou standardizovány podle mezinárodně uznávaných kritérií.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejžádanějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře…