Slovník

Úroveň angličtiny B1 (středně pokročilá)

Angličtina B1 je úroveň angličtiny, která je považována za středně pokročilou. Studenti na této úrovni dokážou porozumět běžným konverzačním tématům a řešit veškeré situace, které mohou nastat na dovolené a v zahraničí.

Úroveň angličtiny B1 je považována za středně pokročilou. Lidé na této úrovni rozumí hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu, včetně neznámých výrazů. Dokážou spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jejich mluvený projev je víceméně plynulý.

anglictina-uroven-B1

Jazyková úroveň B1

Angličtina B1 je úroveň jazykových dovedností definovaná Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (CEFR), což je mezinárodní standard pro popis schopností v cizím jazyce.

Úroveň B1 je charakterizována jako "středně pokročilá", a je to úroveň, na které by měl být člověk schopen zvládat běžnou komunikaci v angličtině v různých situacích.

Výslovnost

Uživatelé na úrovni B1 jsou schopni porozumět běžnému mluvenému projevu a sami se dorozumět. Jejich výslovnost je většinou plynulá a srozumitelná. Dokážou vyslovit i neznámé výrazy, pokud jsou vyjádřeny zřetelným a standardním způsobem.

 

Gramatika

Uživatelé na úrovni B1 ovládají základní gramatiku anglického jazyka. Dokážou používat všechny základní časy, včetně minulého, přítomného a budoucího. Dokážou také používat základní gramatické konstrukce, jako jsou příslovce, spojky a předložky.

 

Slovní zásoba

Slovní zásoba jim umožňuje komunikovat v běžných situacích. Dokážou se vyjadřovat o svých zážitcích, plánech a názorech. Dokážou také porozumět běžným rozhovorům a zprávám.

 

Komunikace

Uživatelé jsou schopni vést konverzaci na předem nepřipravená témata, pokud o nich mají určité znalosti a vztahují se k všedním událostem. Dokážou také popsat zážitky a události, sny, naděje a touhy. Také umí zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány.

Jak se zlepšit v angličtině B1?

Existuje mnoho způsobů, jak se zlepšit v angličtině B1.

Můžete navštěvovat kurzy angličtiny, učit se online nebo se učit sami. 

Jaké jsou další tipy?

  • Pravidelně se učte: čím více se budete učit, tím rychleji se zlepšíte. Snažte se alespoň 30 minut denně věnovat studiu angličtiny.
  • Zaměřte se na všechny oblasti jazyka: než se budete moci považovat za středně pokročilého mluvčího, měli byste být schopni porozumět a používat angličtinu v oblasti poslechu, řeči, gramatiky, slovní zásoby a psaní.
  • Využijte různé zdroje: existuje mnoho způsobů, jak se učit angličtinu. Můžete se přihlásit do kurzu angličtiny, používat online zdroje nebo se učit sami.

Na JustShop si můžete zakoupit online videokurzy angličtiny

 

Související články:

 

Zdroje článku:

B1 English level | British Council [online]. [cit. 24. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.britishcouncil.es/en/english/levels/b1

English B1 level - CEFR definition and tests | EF SET [online]. [cit. 24. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.efset.org/cefr/b1/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jak se naučit doma anglicky?

Jak se naučit doma anglicky?

Naučit se anglicky ale nemusí být jen záležitostí školních lavic nebo drahých kurzů. Můžete se anglicky naučit i pohodlně z domova, pokud budete mít dostatek motivace, disciplíny a správných zdrojů.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejužitečnějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností a zjednoduší komunikaci s…