Slovník

Anglická slovíčka na písmeno H

Písmeno H patří v angličtině k poměrně běžným a důležitým písmenům. Může mít různé výslovnosti v závislosti na kontextu a slově.

Písmeno H patří v angličtině k poměrně běžným a důležitým písmenům. Může mít různé výslovnosti v závislosti na kontextu a slově. V tomto článku se podíváme na některá nejčastější a nejužitečnější anglická slovíčka začínající písmenem H. Naučíme se, jak je správně vyslovovat a jaký mají překlad.

Anglická slovíčka na H

Anglická slovíčka na H

 1. Habit - /ˈhæb.ɪt/ - zvyk
 2. Hair - /heər/ - vlasy
 3. Hall - /hɔːl/ - hala, síň
 4. Hammer - /ˈhæm.ər/ - kladivo
 5. Hand - /hænd/ - ruka
 6. Happiness - /ˈhæp.i.nəs/ - štěstí
 7. Hard - /hɑːrd/ - tvrdý, těžký
 8. Harmony - /ˈhɑːr.mə.ni/ - harmonie
 9. Hat - /hæt/ - klobouk
 10. Hate - /heɪt/ - nenávidět
 11. Health - /helθ/ - zdraví
 12. Heart - /hɑːrt/ - srdce
 13. Heat - /hiːt/ - teplo, horko
 14. Heavy - /ˈhev.i/ - těžký
 15. Help - /help/ - pomoc
 16. Hero - /ˈhɪə.rəʊ/ - hrdina
 17. Hide - /haɪd/ - schovat, skrýt
 18. High - /haɪ/ - vysoký
 19. Hike - /haɪk/ - túra, výšlap
 20. Hill - /hɪl/ - kopec
 21. History - /ˈhɪs.tə.ri/ - historie
 22. Hobby - /ˈhɒb.i/ - koníček
 23. Hold - /həʊld/ - držet
 24. Holiday - /ˈhɒl.ɪ.deɪ/ - dovolená, svátek
 25. Hollow - /ˈhɒl.əʊ/ - dutý, prázdný
 26. Home - /həʊm/ - domov
 27. Honest - /ˈɒn.ɪst/ - upřímný
 28. Honey - /ˈhʌn.i/ - med
 29. Honor - /ˈɒn.ər/ - čest
 30. Hope - /həʊp/ - naděje
 31. Horizon - /həˈraɪ.zən/ - obzor
 32. Horn - /hɔːrn/ - roh, houkačka
 33. Horror - /ˈhɒr.ər/ - hrůza
 34. Horse - /hɔːrs/ - kůň
 35. Hospital - /ˈhɒs.pɪ.təl/ - nemocnice
 36. Host - /həʊst/ - hostitel
 37. Hot - /hɒt/ - horký
 38. Hotel - /həʊˈtel/ - hotel
 39. Hour - /ˈaʊər/ - hodina
 40. House - /haʊs/ - dům
 41. Humor - /ˈhjuː.mər/ - humor
 42. Hug - /hʌg/ - objímání
 43. Huge - /hjuːdʒ/ - obrovský
 44. Human - /ˈhjuː.mən/ - člověk, lidský
 45. Humble - /ˈhʌm.bəl/ - skromný
 46. Humid - /ˈhjuː.mɪd/ - vlhký
 47. Hunt - /hʌnt/ - lov, honit
 48. Hurdle - /ˈhɜːr.dəl/ - překážka
 49. Hurricane - /ˈhɜːr.ɪ.keɪn/ - hurikán
 50. Hurry - /ˈhʌr.i/ - spěchat
 51. Hurt - /hɜːrt/ - zranit, ublížit
 52. Husband - /ˈhʌz.bənd/ - manžel
 53. Hydrate - /ˈhaɪ.dreɪt/ - hydratovat
 54. Hygiene - /ˈhaɪ.dʒiːn/ - hygiena
 55. Hymn - /hɪm/ - hymna
 56. Hype - /haɪp/ - médii vyvolané nadšení
 57. Hypothesis - /haɪˈpɒθ.ɪ.sɪs/ - hypotéza
 58. Hydraulic - /haɪˈdrɔː.lɪk/ - hydraulický
 59. Hyper - /ˈhaɪ.pər/ - hyperaktivní
 60. Hypnotize - /ˈhɪp.nə.taɪz/ - hypnotizovat
 61. Haggle - /ˈɡ.əl/ - smlouvat
 62. Hail - /heɪl/ - kroupy, zdravit
 63. Hairstyle - /ˈheə.staɪl/ - účes
 64. Hallucinate - /həˈluː.sɪ.neɪt/ - halucinovat
 65. Hamper - /ˈhæm.pər/ - překážka, koš
 66. Handful - /ˈhænd.fʊl/ - hrst
 67. Handsome - /ˈhæn.səm/ - hezký, pohledný
 68. Handwriting - /ˈhændˌraɪ.tɪŋ/ - rukopis
 69. Hangar - /ˈhæŋ.ər/ - hangár
 70. Harass - /ˈhær.əs/ - obtěžovat
 71. Hardship - /ˈhɑːrd.ʃɪp/ - strádání, nesnáz
 72. Hardware - /ˈhɑːrd.weər/ - hardware, kování
 73. Harmful - /ˈhɑːrm.fʊl/ - škodlivý
 74. Harsh - /hɑːrʃ/ - drsný, krutý
 75. Harvest - /ˈhɑːr.vɪst/ - sklizeň
 76. Hatch - /hætʃ/ - vylíhnout se, poklop
 77. Haunt - /hɔːnt/ - strašit, často navštěvovat
 78. Haven - /ˈheɪ.vən/ - útočiště
 79. Hazard - /ˈhæz.ərd/ - riziko, nebezpečí
 80. Headache - /ˈhed.eɪk/ - bolest hlavy

Jak se vyslovuje h anglicky?

Anglické H se vyslovuje jako [eɪtʃ], což se podobá českému "ejč", ale s mírně odlišným tónem.

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

TIP na čtení:

 

Zdroje článku:

Words That Start With H [online]. [cit. 15. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/h

Words That Start With H - Dictionary.com [online]. [cit. 15. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/word-finder/words-that-start-with-h/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Mezinárodní anglické zkratky

Mezinárodní anglické zkratky

V dnešním propojeném světě se s anglickými zkratkami setkáváme na každém kroku. Ať už se jedná o e-maily, chatování, sociální sítě, nebo odborné texty, zkratky nám usnadňují a zrychlují komunikaci.

V dnešním propojeném světě se s anglickými zkratkami setkáváme na každém kroku. Ať už se jedná o e-maily, chatování, sociální sítě, nebo odborné texty, zkratky nám usnadňují a zrychlují komunikaci.…