Slovník

Jak psát datumy v angličtině?

Datum v angličtině můžeme psát různými způsoby, podle toho, zda používáme britskou nebo americkou angličtinu, a zda chceme psát formálně nebo neformálně.

Datum v angličtině můžeme psát různými způsoby, podle toho, zda používáme britskou nebo americkou angličtinu, a zda chceme psát formálně nebo neformálně. V tomto článku jsem si pro vás přípravil nejčastější způsoby, jak psát datum v angličtině.

Jak psát datumy v angličtině?

Britská angličtina

Nejčastější způsob psaní data v britské angličtině je napsat den v měsíci první, pak měsíc (začínající velkým písmenem) a pak rok: 20 January 1993, 14 November 2005.

Můžeme také psát datum pouze čísly: 12 January 1996 = 12/1/1996, 14 November 2005 = 14–11–2005 nebo 14.11.05.

Někdy můžeme použít poslední dvě písmena čísla, jak se vyslovuje (th, rd, st, nd): Today is the 7th September. The grand opening is on 1st June. nebo … on June 1st.

S výjimkou May a June můžeme zkrátit měsíce následovně: Jan, Feb, Mar, Apr, Jul, Aug, Sept, Oct, Nov, Dec.

Americká angličtina

V psané americké angličtině je měsíc data před dnem a rokem. Například Independence Day v USA je 4. července každý rok. V roce 2000 bylo datum 4/7/2000 v britské angličtině. V americké angličtině je to 7/4/2000.

Můžeme také psát datum slovy: February 1, 1993, Nov. 14, 2005.

Když odkazujeme na konkrétní datum ve formátu měsíc-den, používáme kardinální čísla (one, two, three) místo řadových čísel (first, second, third).

To se může zdát protiintuitivní, protože obvykle používáme řadová čísla, když „mluvíme“ o datech. Například bychom řekli January first two thousand seventeen, ale napsali bychom January 1, 2017.

 

Jak psát rok v angličtině?

Roky by měly být vyjádřeny číslicemi, kromě začátku věty. Většina stylů se shoduje, že začínat větu číslicí je špatný styl, takže roky umístěné na začátku věty by měly být napsány slovy.

Američtí spisovatelé obvykle nepoužívají and po tisíci, když vyjadřují rok po roce 2000 slovy, ale v britské angličtině je to běžné. Obojí je správné. The year 1929 brought the Great Depression, the St. Valentine’s Day Massacre, and an influenza epidemic. Nineteen twenty-nine brought the Great Depression, the St. Valentine’s Day Massacre, and an influenza epidemic. Much happened in the political arena in 2016. Two thousand and sixteen was an eventful year in politics. Two thousand sixteen was an eventful year in politics.

 

Jak psát den a měsíc?

Když odkazujeme na konkrétní den v měsíci, používáme kardinální čísla (one, two, three) místo řadových čísel (first, second, third).

To se může zdát protiintuitivní, protože obvykle používáme řadová čísla, když „mluvíme“ o datech. Například bychom řekli January first two thousand seventeen, ale napsali bychom January 1, 2017.

Mnoho lidí se mýlí, jak psát data s čárkami, takže zde je pravidlo: ve formátu měsíc-den-rok (používaném ve Spojených státech) umístěte čárky po dni a roce. Ve formátu den-měsíc-rok (používaném ve Velké Británii a dalších zemích) nepoužívejte čárky vůbec. On May 13th, 2007 Daniel was born. Daniel was born on 13 May 2007.

Nejčastější otázky:

Co znamená TODAY?

Slovo "today" v angličtině znamená "dnes". Používá se k odkazování na současný den.

Co znamená NOW?

Slovo "now" v angličtině znamená "nyní" nebo "teď". Používá se pro vyjádření současného okamžiku nebo aktuálního časového bodu.

 

Související články:

 

Zdroje článku:

Correct date format | How to write the date in English | IDP IELTS [online]. [cit. 28. 01. 2024]. Dostupné z: https://ielts.idp.com/prepare/article-how-to-write-the-date-correctly

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úroveň angličtiny B1

Úroveň angličtiny B1

Angličtina B1 je úroveň angličtiny, která je považována za středně pokročilou. Studenti na této úrovni dokážou porozumět běžným konverzačním tématům a řešit veškeré situace, které mohou nastat na dovolené a v zahraničí.

Úroveň angličtiny B1 je považována za středně pokročilou. Lidé na této úrovni rozumí hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu, včetně neznámých výrazů. Dokážou spontánně reagovat při rozhovoru s…

Úroveň angličtiny A2

Úroveň angličtiny A2

Úroveň angličtiny A2 je druhá úroveň z šesti úrovní Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Tato úroveň znalosti jazyka je považována za mírně pokročilou a umožňuje uživatelům komunikovat v jednoduchých situacích.

Jazyková úroveň A2 jsou mírně pokročilí uživatelé, kteří rozumí běžně používaným oblastem. Uživatel na této úrovni rozumí větám a často používaným výrazům, které se týkají jeho osobního života,…