Slovník

Anglická přivlastňovací zájména

V anglickém jazyce hrají přivlastňovací zájmena důležitou roli při vyjadřování vlastnictví.

V anglickém jazyce hrají přivlastňovací zájmena důležitou roli při vyjadřování vlastnictví. Díky těmto zájmenům dokážeme více specifikovat, komu co patří ať už se jedná o pocity, myšlenky, předměty nebo cokoliv jiného. Přivlastňovací zájmena se liší o češtiny tím, že v anglickém jazyce se rozlišuje mezi samostatnými a nesamostatnými přivlastňovacími zájmeny. V tomto článku si rozebereme, jaké jsou mezi nimi rozdíly a ukážeme si několik příkladových vět.

Anglická přivlastňovací zájména

Samostatná přivlastňovací zájmena

Jak už zní z názvu, samostatná přivlastňovací zájmena se používají samostatně a nenásledují po niž žádná jména.

Používáme je, když chceme zdůraznit vlastnictví nebo když je věta kratší a srozumitelnější.

V jakých případech se používají?

 • Zdůraznění vlastnictví: This book is mine (tato kniha je moje)
 • Vyjádření výlučnosti: I want my toy back (chci zpátky svou hračku)
 • Zkrácení věty: The car is theirs. They left in the parking lot (Auto je jejich. Nechali ho na parkovišti.

 

Příklady:

 • This book is mine (Tato kniha je moje) – Slovíčko „Mine“ je samostatné přivlastňovací zájmeno, které zdůrazňuje, že kniha patří mě.
 • The cat is hers (Kokčka je její) – Slovíčko „Hers“ je samostatné přivlastňovací zájméno, které zdůrazňuje, že kočka patří jí.
 • The house is theirs (Dům je jejich) – Slovíčko „Theirs“ je samostatné přivlastňovací zájmeno, které zdůrazňuje, že dům patří jim.
 • The bal lis mine, not yours (Míč je můj, ne tvůj) – Zdůrazňujeme, že míč patří nám a ne tobě.
 • This her favorite toy (To je její oblíbená hračka) – Zdůrazňujeme, že tato hračka je její oblíbená a ne nikoho jiného.

Na co si dát pozor?

 1. Anglická samostatná zájmena se používají v hovorové angličtině a v neformálním psaní. V psané angličtině se obvykle používají nesamostatná zájmena.
 2. Používají se tehdy, pokud chcete zdůraznit vlastnosti, vyjádřit výlučnost nebo zkrátit větu.
Osobní zájmeno
Nesamostatné přivlastňovací zájmeno
I my
you your
he, she, it his, her, its
we our
you your
they their

 

Nesamostatná přivlastňovací zájmena

Když už jsme si řekli, co jsou to samostatná zájmena v angličtině, takže se musíme podívat i na nesamostatná anglická zájmena. V angličtině se nesamostatná zájmena používají před jménem nebo podstatným jménem, kterému vyjadřují vlastnictví. Používají se v běžné hovorové řeči a slouží k určení, co komu patří.

V jakých případech se používají?

 • Před jménem nebo podstatným jménem, které vyjadřují vlastnictví: My book (Moje kniha) – Slovíčko „MY“ je nesamostatné přivlastňovací zájmeno, které určuje, komu kniha patří.
 • V idiomatických frázích a výrazech: At my place (U mě doma) – Slovíčka „My“ je nesamostatné přivlastňovací zájmeno, které určuje, čí je to místo.
 • V krátkých větách, kde je jasný kontext: I took my keys (Vzal jsem si své klíče) – Z kontextu je jasné, že klíče patří mě, takže není nutné použít podstatné jméno „klíče“.

 

Příklady:

 • My book (Moje kniha) – Kniha patří mě.
 • Our house (Náš dům) – Slovíčko "Our" je nesamostatné přivlastňovací zájmeno, které určuje, komu dům patří.
 • Their car (Jejich auto) – Slovíčko "Their" je nesamostatné přivlastňovací zájmeno, které určuje, komu auto patří.
 • Her cat (Její kočka) – Kočka patří .
 • Their car (Jejich auto) – Auto patří jim.
 • I took my keys (Vzal jsem si své klíče) – Z kontextu je jasné, že klíče patří mně, tudíž není nutné použít podstatné jméno „klíče“.
 • She wen to her room (Šla do svého pokoje) – Z tohoto kontextu je jasné, že pokoj patří jí, takže není nitné použít podstatné jméno „pokoj“.

 

Na co si dát pozor?

 1. Nesamostatná přivlastňovací zájmena se nikdy nepoužívají samostatně. Vždy musí být následována jménem nebo podstatným jménem, kterému vyjadřují vlastností.
 2. Pro 3. osobu jednotného čísla ("he, she, it") se používá zájmeno "his" pro mužský rod, "her" pro ženský rod a "its" pro neživé předměty a zvířata.
Nesamostatné přivlastňovací zájmeno
Samostatné přivlastňovací zájmeno
my mine
your yours
his his
her hers
its its
our ours
your yours
their theirs

 

TIP na čtení:

Můžete také mrknout na náš kurz Angličtina od nuly.

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

Zdroje článku:

Grammarly Home [online]. [cit. 26. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.grammarly.com/blog/possessive-pronouns/

Possessives: pronouns | LearnEnglish [online]. [cit. 26. 04. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/possessives-pronouns

Pronouns: possessive ( my, mine, your, yours, etc.) - Cambridge Grammar [online]. [cit. 26. 04. 2024]. Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/pronouns-possessive-my-mine-your-yours-etc

Personal pronouns and possessives | LearnEnglish Teens [online]. [cit. 26. 04. 2024]. Dostupné z: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/a1-a2-grammar/personal-pronouns-possessives

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku