Slovník

Dny v týdnu anglicky

Naučte se dny v týdnu v angličtině - Jednoduchý a efektivní průvodce pro začátečníky i pokročilé.

Pokud se chcete naučit anglicky, je dobré začít s něčím jednoduchým a užitečným, jako jsou dny v týdnu. V tomto článku se dozvíte, jak se řeknou a napíšou dny v týdnu anglicky, jak se vyslovují, jak se zkracují a jak se používají ve větách. Také se podíváme na jejich původ a zajímavosti, které se týkají anglického kalendáře. Po přečtení tohoto článku budete mít lepší přehled o tom, jak se orientovat v čase anglicky.

Dny v týdnu anglicky

 • Pondělí - Monday
 • Úterý - Tuesday
 • Středa - Wednesday
 • Čtvrtek - Thursday
 • Pátek - Friday
 • Sobota - Saturday
 • Neděle - Sunday

Monday - Pondělí

Pondělí v angličtině, označované jako "Monday", je pojmenováno podle Měsíce. Název "Monday" pochází ze staroanglického "Mōnandæg", což se doslova překládá jako "Měsícův den". Toto pojmenování má kořeny v lunárním kalendáři, kde den byl spojen s tímto nebeským tělesem.

Tuesday - Úterý

Úterý je v angličtině pojmenováno "Tuesday", což je odvozeno od jména germánského boha války a oblohy, Týra. Tento název pochází ze staroanglického "Tīwesdæg", kde "Tīw" (též známý jako "Tiwaz") je jiný název pro Týra, a "dæg" znamená "den". Týr byl v germánské mytologii známý svou statečností a hrdinskými činy, a jeho jméno bylo použito pro pojmenování druhého dne v týdnu, aby oslavilo jeho význam.

Wednesday - Středa

Středa v angličtině se nazývá "Wednesday", což je název odvozený od staroanglického "Wōdnesdæg". Tento termín znamená "Wodenův den". Woden, známý také jako Odin v norse (severské) mytologii, byl považován za hlavního boha a byl spojen s moudrostí, válkou, bitvou a smrtí.

Thursday - Čtvrtek

Čtvrtek v angličtině, "Thursday", je pojmenován podle Thor, nordického boha hromu a bouře. Název "Thursday" pochází ze staroanglického "Þūnresdæg", což doslova znamená "Thorův den". Thor byl významnou postavou v nordické mytologii, známý svou mocí, ochranou lidstva a svým legendárním kladivem Mjölnir.

Friday - Pátek

Pátek v angličtině, "Friday", je pojmenován podle Friggy (nebo Freyji), což je postava ze staroseverské a germánské mytologie. Frigg byla bohyní lásky, krásy a plodnosti, manželkou nejvyššího boha Ódina. V angličtině je název dne odvozen ze staroanglického "Frīgedæg", což doslova znamená "Friggův den".

Saturday - Sobota

Sobota v angličtině, "Saturday", je jediný den v týdnu, který je pojmenovaný podle římské tradice. Jméno "Saturday" pochází od latinského "dies Saturni", což znamená "Saturnův den". Saturn byl římský bůh zemědělství a také patronem bohatství a hojnosti. Toto pojmenování bylo přijato a upraveno do staroanglického "Sæternesdæg", ze kterého se vyvinulo moderní anglické "Saturday".

Sunday - Neděle

Neděle je v angličtině pojmenována jako "Sunday", což je odvozeno od staroanglického "Sunnandæg". Tento název znamená "Slunce den" a je pojmenován na počest Slunce. Tato konvence pochází z germánských jazyků, ve kterých byly dny často pojmenovány po různých nebeských tělesech a bozích. V tomto případě byla neděle věnována Slunci, což odráží jeho význam v životech našich předků jako zdroje světla a tepla.

 

Jak se vyslovují dny v týdnu anglicky?

 1. Pondělí - Monday -  /ˈmʌn.deɪ/.
 2. Úterý - Tuesday - /ˈtjuːz.deɪ/ nebo /ˈtjuːz.di/.
 3. Středa - Wednesday - /ˈwenz.deɪ/ nebo /ˈwenz.di/.
 4. Čtvrtek - Thursday - /ˈθɜːrz.deɪ/ nebo /ˈθɜːrz.di/.
 5. Pátek - Friday - /ˈfraɪ.deɪ/ nebo /ˈfraɪ.di/.
 6. Sobota - Saturday - /ˈsæt.ər.deɪ/ nebo /ˈsæt.ər.di/
 7. Neděle - Sunday - /ˈsʌn.deɪ/ nebo /ˈsʌn.di/.

Na JustShop si můžete zakoupit online videokurzy angličtiny:

 

Zdroje článku:

7 Days of the Week | Vocabulary | EnglishClub [online]. [cit. 21. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.englishclub.com/ref/esl/Power_of_7/7_Days_of_the_Week_2929.php

Days of the week in English [online]. [cit. 21. 01. 2024]. Dostupné z: https://lingokids.com/english-for-kids/days-of-the-week

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku