Slovník

Úroveň angličtiny B2

Angličtina B2 je úroveň angličtiny, která se považuje za středně pokročilou. Lidé na této úrovni jsou schopni porozumět široké škále témat a plynule komunikovat.

Angličtina na úrovni B2 představuje významný krok vpřed v jazykovém vzdělávání. Tato úroveň je často považována za pokročilou, což znamená, že uživatelé jsou schopni komunikovat s jistotou a efektivitou v široké škále situací.

jazykova-uroven-anglictiny-B2

Jazyková úroveň B2

Uživatelé angličtiny B2 dokážou porozumět hlavním myšlenkám složitých textů, vést plynulou a spontánní konverzaci s rodilými mluvčími, napsat podrobné texty na různá témata a vysvětlit své názory na aktuální problémy.

Úroveň B2 je jednou ze šesti úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), který slouží jako mezinárodní standard pro popis jazykových dovedností.

 

Výslovnost

Uživatel s úrovní B2 má dobrou výslovnost a intonaci. Je schopen porozumět rychlé mluvě a plynule mluvit.

 

Gramatika

Ovládá základní gramatiku angličtiny. Dokáže používat různé gramatické struktury a složitosti v kontextu.

 

Slovní zásoba

Má rozsáhlou slovní zásobu, kterou může používat v různých situacích. Dokáže porozumět složitým textům a vyjádřit své myšlenky a názory jasně a přesvědčivě.

 

Komunikace

Je schopen se zapojit do konverzace na širokou škálu témat. Dokáže porozumět a reagovat na složité otázky a argumenty.

 

Jak se zlepšit v angličtině B2?

Existuje mnoho způsobů, jak se zlepšit v angličtině B2.

Můžete navštěvovat kurzy angličtiny, učit se online nebo se učit sami. 

Jaké jsou naše další tipy?

  1.  Rozšiřte svou slovní zásobu: slovní zásoba je základem každého jazyka. Pokud chcete zlepšit své porozumění a komunikaci, je důležité rozšířit svou slovní zásobu. To můžete udělat pomocí slovníků, učebnic, online zdrojů nebo prostě tím, že budete číst, poslouchat a mluvit anglicky.
  2. Pracujte na své gramatice: gramatika je důležitá pro správnou komunikaci. Ujistěte se, že ovládáte základní gramatické struktury a složitosti. Můžete si pomoci pomocí učebnic, online zdrojů nebo kurzů angličtiny.
  3. Pravidelně mluvte a pište: nejlepším způsobem, jak se naučit mluvit a psát cizím jazykem, je praxe. Zúčastněte se individuální výuky, najděte si jazykového partnera nebo začněte psát blog.

 

Související články:

 

Zdroje článku:

English B2 level - CEFR definition and tests | EF SET [online]. [cit. 24. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.efset.org/cefr/b2/

B2 Upper intermediate | LearnEnglish [online]. [cit. 24. 01. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/english-levels/understand-your-english-level/b2-upper-intermediate

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku