Slovník

Jaká je úroveň angličtiny po střední škole?

Úroveň angličtiny po střední škole je téma, které vyvolává mnoho diskusí mezi odborníky na vzdělávání, studenty a jejich rodiči.

Úroveň angličtiny po střední škole je téma, které vyvolává mnoho diskusí mezi odborníky na vzdělávání, studenty a jejich rodiči. Angličtina otevírá dveře k mezinárodním příležitostem ve studiu, kariéře a osobním rozvoji. Proto je kvalita a hloubka výuky angličtiny na středních školách klíčová pro budoucí úspěch studentů. Jaká je ale úroveň angličtiny po střední škole? V tomto článku si řekneme, které faktory ovlivňují úroveň angličtiny.

Úroveň angličtiny po střední škole

Angličtina v současné době

V posledních několika letech došlo k značnému nárůstu zájmu o výuku angličtiny, což vedlo k rozšíření a diverzifikaci metodiky výuky. 

Střední školy po celém světě se snaží přizpůsobit své vzdělávací programy tak, aby reflektovaly potřebu komunikativní kompetence v angličtině.

Úroveň angličtiny absolventů středních škol se však může výrazně lišit v závislosti na řadě faktorů, včetně zeměpisné polohy, typu školy, kvality výuky a dostupnosti zdrojů.

Jaká je reality úrovně v České Republice?

Podle průzkumu agentury STEM/MARK z roku 2020 má 60 % Čechů po střední škole úroveň angličtiny A2 nebo nižší, což znamená, že se dokážou domluvit jen v běžných situacích a rozumí jen základním informacím.

Pouze 17 % Čechů má úroveň B2 nebo vyšší, což znamená, že se dokážou vyjadřovat plynule a rozumí složitějším textům a projevům.

Jak je to ve skutečnosti, podle nejnovějšího výzkumu?

 • Většina studentů po maturitě dosahuje úrovně B1, někteří se blíží k B2.
 • Pro studium na vysoké škole v angličtině je obvykle požadována úroveň B2/C1.
 • Mnoho studentů potřebuje po maturitě dále intenzivně studovat angličtinu, aby dosáhlo požadované úrovně.

 

Jaké jsou klíčové faktory ovlivňující úroveň angličtiny?

 • Pedagogické přístupy: školy, které implementují interaktivní a komunikativní metody výuky, obvykle produkují studenty s vyšší úrovní jazykových dovedností. Začlenění autentických materiálů, jako jsou filmové klipy, písně a literatura, může zlepšit schopnost studentů používat angličtinu v reálných situacích.
 • Expozice jazyku: studenti, kteří jsou pravidelně vystaveni angličtině mimo učebnu – například prostřednictvím médií, cestování nebo komunikace s rodilými mluvčími – mají tendenci dosahovat vyšších úrovní.
 • Motivace: motivace k učení a pozitivní postoj k jazyku hrají zásadní roli v jazykovém vzdělávání. Studenti, kteří vidí praktický význam angličtiny ve svém životě a kariéře, jsou obvykle více motivováni k dosažení vyšší úrovně dovedností.
 • Podpora a zdroje: dostupnost kvalitních učebnic, technologických nástrojů a jazykových laboratoří může významně přispět k úspěchu studentů v učení angličtiny.

Přestože se úroveň angličtiny u absolventů středních škol neustále zlepšuje, existují výzvy, které je třeba řešit. Jednou z hlavních výzev je snížení jazykové bariéry mezi studenty z různých socioekonomických prostředí. Školy by měly hledat způsoby, jak zabezpečit rovný přístup ke kvalitní výuce angličtiny pro všechny studenty.

Jak zjistit úroveň angličtiny?

Existuje několik způsobů, jak měřit a hodnotit jazykové dovednosti, například:

 • Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR), který dělí studenty do šesti úrovní pokročilosti: A1 (začátečník), A2 (pokročilý začátečník), B1 (mírně pokročilý), B2 (vyšší pokročilý), C1 (pokročilý) a C2 (expert). CEFR je mezinárodně uznávaný standard, který je v souladu s rámcovými vzdělávacími programy v České republice.
 • Zkoušky a testy Cambridge English, které jsou nejrozšířenějšími anglickými certifikáty na světě. Tyto zkoušky jsou speciálně vyvinuty pro různé věkové a úrovňové skupiny a odpovídají jednotlivým úrovním CEFR. Zkoušky Cambridge English jsou uznávány mnoha institucemi, zaměstnavateli a univerzitami jako důkaz jazykové způsobilosti.
 • Státní maturita z angličtiny, která je povinnou součástí závěrečné zkoušky na středních školách. V současné době odpovídá státní maturita úrovni B1, tedy mírně pokročilý. Dle nové vyhlášky si studenti mohou vybrat i zkoušku na úrovni B2, například First Certificate in English (FCE).

 

Naše tipy pro zlepšení angličtiny

 • Pravidelná praxe: Čím více budete angličtinu používat, tím lépe se v ní budete cítit.
 • Konverzace s rodilými mluvčími: Ideální způsob, jak si procvičit mluvení a poslech.
 • Sledování filmů a seriálů v angličtině: Pomáhá s porozuměním a osvojením si přirozeného jazyka.
 • Čtení knih a článků v angličtině: Rozšiřuje slovní zásobu a gramatické znalosti.
 • Jazykové kurzy a online platformy: Efektivní způsob, jak se systematicky učit a zlepšovat.

 

Související články:

 

Zdroje článku:

English levels (CEFR) - Tracktest English [online]. [cit. 24. 02. 2024]. Dostupné z: https://tracktest.eu/english-levels-cefr/

Level Scale - The London School of English [online]. [cit. 24. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.londonschool.com/level-scale/

What are the different ‘levels’ of learning a language? | Cambridge English [online]. [cit. 24. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/how-to-support-your-child/what-are-the-different-levels-of-learning-a-language/

Ways to Get a Proof of English Language Proficiency [online]. [cit. 24. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.uopeople.edu/blog/proof-of-english-proficiency/

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jak se naučit doma anglicky?

Jak se naučit doma anglicky?

Naučit se anglicky ale nemusí být jen záležitostí školních lavic nebo drahých kurzů. Můžete se anglicky naučit i pohodlně z domova, pokud budete mít dostatek motivace, disciplíny a správných zdrojů.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejužitečnějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností a zjednoduší komunikaci s…