Slovník

Kondicionály v angličtině

Kondicionály, neboli podmínkové věty, jsou důležitou součástí anglické gramatiky. Pomocí nich můžeme vyjadřovat různé situace, které závisí na splnění určité podmínky.

Kondicionály, neboli podmínkové věty, jsou důležitou součástí anglické gramatiky. Pomocí nich můžeme vyjadřovat různé situace, které závisí na splnění určité podmínky. V angličtině se rozlišují čtyři základní typy kondicionálů, které se liší podle toho, jak je pravděpodobné nebo možné, že se podmínka splní. V tomto článku si je podrobně představíme a ukážeme si, jak se tvoří a používají.

Kondicionály v angličtině

První kondicionál (first conditional)

První kondicionál používáme, když chceme vyjádřit reálnou nebo možnou situaci v budoucnosti, která závisí na splnění podmínky.

Podmínka je v přítomném čase, zatímco důsledek je v budoucím čase s pomocným slovesem will.

Například:

 • If you study hard, you will pass the exam. (Pokud se budeš pilně učit, uděláš zkoušku.)
 • If it snows tomorrow, we will go skiing. (Pokud zítra napadne sníh, půjdeme lyžovat.)
 • If you don’t hurry, you will miss the train. (Pokud nepospícháš, zmeškáš vlak.)

Druhý kondicionál (second conditional)

Druhý kondicionál používáme, když chceme vyjádřit nepravděpodobnou, nereálnou, nebo hypotetickou situaci v přítomnosti nebo budoucnosti, která by nastala, kdyby byla splněna podmínka.

Podmínka je v minulém čase, zatímco důsledek je v podmiňovacím způsobu s pomocným slovesem would.

Například:

 • If I won the lottery, I would buy a new car. (Kdybych vyhrál v loterii, koupil bych si nové auto.)
 • If you were taller, you would play basketball. (Kdybys byl vyšší, hrál bys basketbal.)
 • If I had more time, I would travel more. (Kdybych měl více času, cestoval bych více.)

 

Třetí kondicionál (third conditional)

Třetí kondicionál používáme, když chceme vyjádřit nemožnou nebo neproběhlou situaci v minulosti, která by nastala, kdyby byla splněna podmínka.

Podmínka je v předminulém čase, zatímco důsledek je v podmiňovacím způsobu s pomocným slovesem would a příčestím minulým.

Například:

 • If I had studied harder, I would have passed the exam. (Kdybych se byl učil pilněji, udělal bych zkoušku.)
 • If you had seen the movie, you would have liked it. (Kdybys viděl ten film, líbil by se ti.)
 • If she had not met him, she would not have married him. (Kdyby ho nepotkala, nevzala by si ho.)

Nultý kondicionál (zero conditional)

Nultý kondicionál používáme, když chceme vyjádřit obecnou pravdu, vědecký fakt, nebo něco, co se děje vždy, když je splněna podmínka.

Obě části věty jsou v přítomném čase.

Například:

 • If you heat water, it boils. (Když zahříváš vodu, vaří se.)
 • If you mix red and blue, you get purple. (Když smícháš červenou a modrou, dostaneš fialovou.)
 • If it rains, the grass gets wet. (Když prší, tráva je mokrá.)

 

Smíšený kondicionál (Mixed Conditional)

 • Kombinuje prvky různých typů kondicionálů.
 • Používá se pro vyjádření současných a minulých podmínek.
 • Příklad: "If I were youI would have studied harder." (Kdybych byl tebou, studoval bych tvrději.)

 

Shrnutí

Typ Podmínka Důsledek Příklad
Nultý Přítomný čas Přítomný čas If you heat water, it boils.
První Přítomný čas Budoucí čas s will If you study hard, you will pass the exam.
Druhý Minulý čas Podmiňovací způsob s would If I won the lottery, I would buy a new car.
Třetí Předminulý čas Podmiňovací způsob s would a příčestím minulým If I had studied harder, I would have passed the exam.

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

Související články:

Conditionals: zero, first and second | LearnEnglish [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/b1-b2-grammar/conditionals-zero-first-second

Conditionals [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.perfect-english-grammar.com/conditionals.html

Conditionals [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.wallstreetenglish.com/exercises/how-to-use-conditionals-in-english-zero-first-second-third-and-mixed

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úroveň angličtiny B1

Úroveň angličtiny B1

Angličtina B1 je úroveň angličtiny, která je považována za středně pokročilou. Studenti na této úrovni dokážou porozumět běžným konverzačním tématům a řešit veškeré situace, které mohou nastat na dovolené a v zahraničí.

Úroveň angličtiny B1 je považována za středně pokročilou. Lidé na této úrovni rozumí hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu, včetně neznámých výrazů. Dokážou spontánně reagovat při rozhovoru s…