Slovník

Nejčastěji používané anglické formální zkratky a jejich významy

Formální anglické zkratky jsou zkrácené tvary slov nebo frází, které se používají v psané nebo mluvené komunikaci. Například když chcete být stručný, přesný nebo i zdvořilý.

Formální anglické zkratky jsou zkrácené tvary slov nebo frází, které se používají v psané nebo mluvené komunikaci. Například když chcete být stručný, přesný nebo i zdvořilý. Formální zkratky se také řídí určitými pravidly, jak se píšou a vyslovují. V tomto článku vám představím některé z nejčastějších a nejdůležitějších formálních anglických zkratek, které byste měli znát a umět je používat. Jak na ně?

 

Typy formálních anglických zkratek

Formální anglické zkratky se dají rozdělit do několika typů podle toho, jak vznikly a jak se čtou.

Mezi tyto typy patří:

  • Akronymy: jsou zkratky, které se tvoří z počátečních písmen slov a čtou se jako jedno slovo. Například: NATO (North Atlantic Treaty Organization), AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ASAP (As Soon As Possible).
  • Zkratky s tečkami: jsou zkratky, které se tvoří z počátečních písmen slov a mezi nimi se píše tečka. Čtou se buď jako jednotlivá písmena, nebo jako celá slova. Například: U.S. (United States), A.M. (ante meridiem), Dr. (doctor).
  • Zkratky bez teček: jsou zkratky, které se tvoří z počátečních písmen slov a nepíše se mezi nimi tečka. Čtou se jako jednotlivá písmena. Například: UK (United Kingdom), BBC (British Broadcasting Corporation), CV (curriculum vitae).
  • Zkratky se zkrácenými slovy: jsou zkratky, které se tvoří zkrácením slov nebo frází, obvykle tak, že se vynechávají koncovky nebo střední části. Čtou se jako celá slova. Například: Mr. (Mister), dept. (department), St. (saint / street).

Pravidla pro psaní a výslovnost formálních anglických zkratek

Formální anglické zkratky se musí psát správně, aby nedošlo k záměně nebo nedorozumění.

Obecně platí následující pravidla:

  1. Velká a malá písmena: se používají podle toho, jak se píše plný tvar zkratky. Pokud je plný tvar zkratky vlastní jméno, píše se zkratka velkými písmeny. Pokud je plný tvar zkratky běžné jméno, píše se zkratka malými písmeny, pokud není na začátku věty. Například: NASA (National Aeronautics and Space Administration), mph (miles per hour).
  2. Tečky: se používají podle typu zkratky. Akronymy se nepíší s tečkami. Například: FBI (Federal Bureau of Investigation), P.M. (post meridiem), USA (United States of America), Mr. (Mister).
  3. Členy: se používají podle toho, jak se používají u plného tvaru zkratky. Pokud je plný tvar zkratky podstatné jméno, které se používá s určitým nebo neurčitým členem, používá se člen i u zkratky. Pokud je plný tvar zkratky podstatné jméno, které se nepoužívá s členem, nepoužívá se člen ani u zkratky. Například: the UN (the United Nations), UFO (an unidentified flying object), NATO (North Atlantic Treaty Organization).
  4. Výslovnost: se řídí podle toho, jak se čte typ zkratky. Akronymy se čtou jako jedno slovo, zkratky s tečkami se čtou buď jako jednotlivá písmena, nebo jako celá slova. Zkratky bez teček se čtou jako jednotlivá písmena. Zkratky se zkrácenými slovy se čtou jako celá slova. Například: NATO /'neɪʊ/, U.S. /juː 'es/ nebo /juːnaɪtɪd 'steɪts/, UK /juː 'keɪ/, Mr. /'mɪstə/.

 

20 nejčastější anglických zkratek

Zkratka Anglická forma Český překlad
ASAP As Soon As Possible Co nejdříve
FYI For Your Information Pro vaši informaci
RSVP Répondez s'il vous plaît Odpovězte, prosím
CEO Chief Executive Officer Generální ředitel
CFO Chief Financial Officer Finanční ředitel
HR Human Resources Lidské zdroje
PR Public Relations Vztahy s veřejností
R&D Research and Development Výzkum a vývoj
ETA Estimated Time of Arrival Předpokládaný čas příjezdu
EOD End of Day Konec dne
TBA To Be Announced Bude oznámeno
TBD To Be Determined Bude určeno
FAQ Frequently Asked Questions Často kladené dotazy
B2B Business to Business Obchod s firmami
B2C Business to Consumer Obchod s koncovými zákazníky
FY Fiscal Year Fiskální rok
AGM Annual General Meeting Výroční valná hromada
ROI Return on Investment Návratnost investice
SOP Standard Operating Procedure Standardní operační postup
MOU Memorandum of Understanding Memorandum o porozumění

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma na pohovce nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

Naši zkušení lektoři vám nabídnou individuální přístup, kterou potřebujete pro rychlý krok v učení angličtiny. S individuálními kurzy angličtiny získáte lekce na míru, které zohlední vaše specifické cíle a zájmy, což z učení dělá zábavný a motivující zážitek.

Související články:

 

Zdroje článku:

Formal abbreviations in English | Poligo [online]. [cit. 13. 02. 2024]. Dostupné z: https://poligo.com/en/articles/vocabulary/formal-abbreviations-english

130. Formal Abbreviations – guinlist [online]. [cit. 13. 02. 2024]. Dostupné z: https://guinlist.wordpress.com/2016/05/02/130-formal-abbreviations/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jak se naučit doma anglicky?

Jak se naučit doma anglicky?

Naučit se anglicky ale nemusí být jen záležitostí školních lavic nebo drahých kurzů. Můžete se anglicky naučit i pohodlně z domova, pokud budete mít dostatek motivace, disciplíny a správných zdrojů.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejužitečnějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností a zjednoduší komunikaci s…