Slovník

Neurčité členy v angličtině

Neurčité členy jsou v angličtině dva: "a" a "an". Tyto členy se používají pro označení obecných nebo nespecifických podstatných jmen.

Neurčité členy jsou v angličtině dva: "a" a "an". Tyto členy se používají pro označení obecných nebo nespecifických podstatných jmen. Neurčité členy jsou základními stavebními kameny anglické gramatiky a jsou nezbytné pro správnou komunikaci. Připravili jsme si pro vás základní přehled, jak a kdy se používá "a" nebo "an".

Neurčité členy v angličtině

Kdy se používá "a"?

Člen "a" se používá před slovy začínajícími souhláskou.

Například:

 • a dog (pes)
 • a house (dům)
 • a car (auto)

Výjimkou jsou slova začínající na neznělou souhlásku "h", kde se často používá "an" (např. an hour), ale záleží na výslovnosti.

Kdy se používá "an"?

Člen "an" se používá před slovy začínajícími samohláskou (a, e, i, o, u) nebo tichou "h". 

Například:

 • an apple (jablko)
 • an elephant (slon)
 • an honor (čest)

 

Výjimky

Ve výslovnosti anglického jazyka hrají klíčovou roli. Například slovo "hour" začíná na "h", ale vyslovuje se "aur", proto používáme "an hour".

Naopak slovo "university" začíná na samohlásku "u", ale vyslovuje se "jůniversity", tudíž používáme "a university".

 

Neurčité členy v anglických frázích

Neurčité členy se často objevují v běžných frázích a idiomech:

 • a bit of (trochu)
 • a couple of (pár)
 • an array of (široká škála)

 

Kdy neurčité členy používáme a nepoužíváme?

Neurčité členy se nepoužívají před nepočitatelnými podstatnými jmény (např. water, advice) a před plurálními podstatnými jmény (např. books, cars).

Neurčitý člen se používá, když se poprvé zmiňuje nějaké podstatné jméno, které je pro posluchače nebo čtenáře nové.

Toto podstatné jméno se pak může dále specifikovat nebo opakovat s určitým členem. Například:

 • There is a man at the door. He says he is your friend. (Je tam muž u dveří. Říká, že je tvůj přítel.)
 • I saw a movie yesterday. The movie was very interesting. (Včera jsem viděl film. Film byl velmi zajímavý.)

Pokud se chcete zdokonalit v angličtině, můžete si zakoupit náš anglický videokurz o předložkách a členech.

 

Nejčastější otázky:

Co je neurčitý člen v angličtině?

Neurčitý člen v angličtině se používá k označení, že následující podstatné jméno je neurčité, tedy neodkazuje na konkrétní osobu, místo, věc nebo myšlenku. V angličtině existují dva neurčité členy: "a" a "an". Používají se k vyjádření, že něco patří do určité skupiny nebo kategorie, nebo k označení jednoho z mnoha možných. Například ve větě "I saw a dog" neurčitý člen "a" naznačuje, že šlo o nějakého psa, ale ne konkrétního známého psa.

Jaké jsou členy v angličtině?

V angličtině rozlišujeme dva hlavní typy členů: určité a neurčité.

 1. Určitý člen "the" se používá, když mluvíme o konkrétních osobách nebo věcech, které jsou již známé nebo předem specifikované. Používá se například ve větách, kde se odkazuje na něco, o čem už byla zmínka, nebo když je z kontextu jasné, o kterou věc nebo osobu jde.
 2. Neurčité členy "a" a "an" se používají, když hovoříme o osobách nebo věcech obecně nebo poprvé. "A" se používá před slovy začínajícími souhláskovým zvukem (např. "a cat", "a house"), zatímco "an" před slovy začínajícími samohláskovým zvukem (např. "an apple", "an hour").

 

Kdy se dává AA a kdy The?

 • Použití "a": Člen "a" se používá, když hovoříme o něčem poprvé nebo když není důležité specifikovat, o kterou konkrétní věc nebo osobu jde. Používá se také před slovy začínajícími souhláskovým zvukem. Například: "I need a pen" (Potřebuji pero - jakékoli pero).
 • Použití "the": Určitý člen "the" se používá, když mluvíme o něčem konkrétním nebo když je z kontextu jasné, o co nebo o koho jde. Používá se bez ohledu na to, zda následující slovo začíná souhláskou nebo samohláskou. Například: "The pen on the table is mine" (To pero na stole je moje - konkrétní pero, o kterém už byla zmínka).

Pokud se chcete zlepšit v angličtině, můžete si u nás zakoupit anglické manuály a nebo videkurzy.

 

Zdroje článku:

Indefinite articles | EF Global Site (English) [online]. [cit. 29. 01. 2024]. Dostupné z: https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-grammar/indefinite-articles/

The indefinite article: 'a' and 'an' | LearnEnglish [online]. [cit. 29. 01. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/indefinite-article

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Znalost angličtiny se hodnotí podle různých úrovní, které odrážejí schopnost jednotlivce efektivně komunikovat a porozumět tomuto jazyku. Tyto úrovně, zahrnující začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a odborníky, jsou standardizovány podle mezinárodně uznávaných kritérií.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejžádanějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře…