Slovník

Nejpoužívanější anglická slovíčka na A

V tomto článku se zaměříme na slovíčka začínající písmenem A, která tvoří základní pilíře angličtiny.

Pokud se chcete domluvit anglicky, je nezbytné si osvojit bohatou slovní zásobu. Ať už se chystáte na dovolenou, do práce, nebo se jen chcete dívat na filmy bez dabingu, znalost základních slovíček vám otevře dveře k širšímu porozumění jazyku. V tomto článku se zaměříme na slovíčka začínající písmenem A, která tvoří základní pilíře angličtiny. Naučíte se užitečná slova pro běžnou konverzaci, porozumíte gramatickým strukturám a rozšíříte si zásobu angličtiny.

Anglická slovíčka na A

Nejpoužívanější anglická slovíčka na A

 1. Apple - /ˈæp.əl/ - jablko
 2. Ant - /ænt/ - mravenec
 3. Arm - /ɑːrm/ - ruka
 4. Arrow - /ˈær.oʊ/ - šíp
 5. Angel - /ˈeɪn.dʒəl/ - anděl
 6. Autumn - /ˈɔː.təm/ - podzim
 7. Art - /ɑːrt/ - umění
 8. Area - /ˈeə.ri.ə/ - oblast
 9. Anchor - /ˈæŋ.kər/ - kotva
 10. Award - /əˈːrd/ - cena
 11. Antelope - /ˈæn.tɪ.loʊp/ - antilopa
 12. Audio - /ˈɔː.di.oʊ/ - zvuk
 13. Atom - /ˈæ.təm/ - atom
 14. Answer - /ˈæn.sər/ - odpověď
 15. Apply - /əˈplaɪ/ - aplikovat
 16. Adjust - /əˈʌst/ - upravit
 17. Adore - /əˈːr/ - zbožňovat
 18. Analysis - /əˈnæl.ə.sɪs/ - analýza
 19. Advice - /ədˈvaɪs/ - rada
 20. Avenue - /ˈæv.ə.njuː/ - třída
 21. Arrange - /əˈreɪndʒ/ - uspořádat
 22. Alarm - /əˈlɑːrm/ - poplach
 23. Agency - /ˈeɪ.dʒən.si/ - agentura
 24. Atmosphere - /ˈæt.mə.sfiər/ - atmosféra
 25. Addition - /əˈdɪʃ.ən/ - sčítání
 26. Association - /əˌsoʊ.siˈeɪ.ʃən/ - asociace
 27. Appetite - /ˈæp.ɪ.taɪt/ - chuť k jídlu
 28. Ambition - /æmˈbɪʃ.ən/ - ambice
 29. Assumption - /əˈsʌmp.ʃən/ - předpoklad
 30. Anxiety - /æŋˈzaɪ.ə.ti/ - úzkost
 31. Amusement - /əˈmjuːz.mənt/ - zábava
 32. Approach - /əˈproʊtʃ/ - přístup
 33. Appreciate - /əˈpriː.ʃi.eɪt/ - ocenit
 34. Access - /ˈæk.ses/ - přístup
 35. Ability - /əˈbɪl.ɪ.ti/ - schopnost
 36. Attachment - /əˈtætʃ.mənt/ - příloha
 37. Assessment - /əˈses.mənt/ - hodnocení
 38. Authorization - /əˌθɔː.rɪˈzeɪ.ʃən/ - autorizace
 39. Atmosphere - /ˈæt.mə.sfiər/ - atmosféra (duplikát, ale v seznamu se může opakovat)
 40. Awareness - /əˈweə.nəs/ - povědomí
 41. Assignment - /əˈsaɪn.mənt/ - úkol
 42. Agreement - /əˈɡriː.mənt/ - dohoda
 43. Allegation - /ˌæl.əˈɡeɪ.ʃən/ - obvinění
 44. Assessment - /əˈses.mənt/ - hodnocení
 45. Affection - /əˈfek.ʃən/ - náklonnost
 46. Adventure - /ədˈven.tʃər/ - dobrodružství
 47. Advertisement - /ædˈvɜːr.tɪs.mənt/ - reklama
 48. Anniversary - /ˌæn.ɪˈvɜːr.sə.ri/ - výročí
 49. Alternative - /ɔːlˈtɜːr.nə.tɪv/ - alternativa
 50. Architecture - /ˈɑːr.kɪ.tek.tʃər/ - architektura
 51. Atmosphere - /ˈæt.mə.sfiər/ - atmosféra
 52. Audience - /ˈɔː.di.əns/ - publikum
 53. Application - /ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/ - aplikace
 54. Analysis - /əˈnæl.ə.sɪs/ - analýza
 55. Argument - /ˈɑːr.ɡjʊ.mənt/ - argument
 56. Approval - /əˈpruː.vəl/ - schválení
 57. Assurance - /əˈʃʊə.rəns/ - záruka
 58. Adjustment - /əˈʌst.mənt/ - úprava
 59. Acknowledgment - /ækˈnɒl.ɪdʒ.mənt/ - uznání
 60. Attraction - /əˈtræk.ʃən/ - atrakce
 61. Authority - /ɔːˈθɒr.ɪ.ti/ - autorita
 62. Assistance - /əˈsɪs.təns/ - pomoc
 63. Allocation - /ˌæl.əˈkeɪ.ʃən/ - alokace
 64. Account - /əˈkaʊnt/ - účet
 65. Accusation - /ˌæk.juˈzeɪ.ʃən/ - obvinění
 66. Acquisition - /ˌæk.wɪˈzɪʃ.ən/ - získání
 67. Aspiration - /ˌæs.pɪˈreɪ.ʃən/ - aspirace
 68. Anniversary - /ˌæn.ɪˈvɜːr.sə.ri/ - výročí
 69. Accessibility - /əkˌses.ɪˈbɪl.ɪ.ti/ - dostupnost
 70. Authenticity - /ɔːˈθen.tɪ.sɪ.ti/ - autentičnost
 71. Acceleration - /əkˌsel.əˈreɪ.ʃən/ - zrychlení
 72. Allergy - /ˈæl.ər.dʒi/ - alergie
 73. Amplification - /ˌæm.plɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ - zesílení
 74. Anomaly - /əˈnɒm.ə.li/ - anomálie
 75. Announcement - /əˈnaʊns.mənt/ - oznámení
 76. Appraisal - /əˈpreɪ.zəl/ - ocenění
 77. Adoption - /əˈdɒp.ʃən/ - adopce
 78. Abundance - /əˈbʌn.dəns/ - hojnost
 79. Affiliation - /əˌfɪl.iˈeɪ.ʃən/ - příslušnost
 80. Authentication - /ɔːˌθen.tɪˈkeɪ.ʃən/ - ověření

 

Jak si zapamatovat slovíčka z angličtiny?

 • Opakujte si slovíčka pravidelně: Čím častěji si anglická slovíčka zopakujete, tím hlouběji se vám vryjí do paměti.
 • Používejte kartičky: Napište si slovíčko na jednu stranu a jeho překlad na druhou. Kartičky si procházejte a opakujte si je.
 • Zařaďte slovíčka do kontextu: Používejte slovíčka v konverzacích, vymýšlejte si věty a příběhy. Čtěte texty a sledujte filmy v angličtině.

Pokud hledáte TIP, jak se zlepšit v angličtině, můžete si přečíst článek Jak se naučit anglicky.

 

Jak se vyslovuje HV v angličtině?

Jak správně vyslovit slovíčko H v angličtině? Záleží na slově a dialektu.

Například v bristké angličtině se slovíčko "HV" vyslovuje jako "h", mezitím se výslovnost v americké angličtině se může vyslovovat jako "h" nebo "v".

Pojďme si to společně ukázat na příkladu:

 • "have" se v britské angličtině vyslovuje jako [hæv], zatímco v americké angličtině se může vyslovovat jako [hæv] nebo [væv].
 • "heaven" se v britské angličtině vyslovuje jako [ˈhɛvən], zatímco v americké angličtině se může vyslovovat jako [ˈhɛvən] nebo [ˈvævən].

 

TIP na čtení:

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

Zdroje článku:

A1-A2 vocabulary | LearnEnglish [online]. [cit. 15. 04. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/a1-a2-vocabulary

Vocabulary | LearnEnglish [online]. [cit. 15. 04. 2024]. Dostupné z: https://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jaká je nejvyšší úroveň angličtiny?

Jaká je nejvyšší úroveň angličtiny?

ngličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších jazyků na světě. Mnoho lidí se učí angličtinu jako cizí jazyk, ať už pro osobní nebo profesní účely. Ale jak zjistit, jak dobře angličtinu ovládáte?

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších jazyků na světě. Mnoho lidí se učí angličtinu jako cizí jazyk, ať už pro osobní nebo profesní účely. Ale jak zjistit, jak dobře angličtinu…