Slovník

Jaké jsou časy v angličtině? Kompletní přehled

Abychom mohli správně a plynule mluvit a psát anglicky, je důležité znát a používat anglické časy. V tomto článku si představíme všech 12 anglických časů, se kterými se můžete setkat.

Angličtina je světový jazyk, který se používá v mnoha oblastech života, jako je komunikace, vzdělávání, obchod, cestování, zábava a mnoho dalšího. Abychom mohli správně a plynule mluvit a psát anglicky, je důležité znát a používat anglické časy. V tomto článku si představíme všech 12 anglických časů, se kterými se můžete setkat.

Časy v angličtině

Anglické časy jsou způsoby, jak vyjádřit, kdy se něco děje nebo dělo v čase. Angličtina má celkem dvanáct časů, které se dělí do tří základních skupin: přítomný, minulý a budoucí čas.

Každá skupina má navíc prostou a průběhovou formu, která ukazuje, zda je děj jednorázový nebo trvající, a perfektní formu, která ukazuje, zda má děj vztah k jinému časovému bodu.

V některých případech se může použít i kombinace průběhové a perfektní formy. Pojďme se na tyto časy společně podívat!

Základní rozdělení časů

Anglické časy můžeme rozdělit do tří základních kategorií:

1) Přítomný čas (Present tense)

Vyjadřuje děje, které se dějí právě teď, pravidelně nebo jsou obecně platné.

 • Přítomný čas prostý (Present Simple): Používá se pro vyjádření faktů, pravidelných činností a obecných pravd.
 • Přítomný čas průběhový (Present Continuous): Používá se pro vyjádření dějů, které se dějí v tuto chvíli a trvají.
 • Předpřítomný čas prostý (Present Perfect): Používá se pro vyjádření dějů, které se staly v minulosti, ale mají vliv na přítomnost.
 • Předpřítomný čas průběhový (Present Perfect Continuous): Používá se pro vyjádření dějů, které začaly v minulosti, trvají dodnes a mají vliv na přítomnost.

 

2) Minulý čas (Past tense)

Vyjadřuje děje, které se staly v minulosti.

 • Minulý čas prostý (Past Simple): Používá se pro vyjádření dějů, které se staly v minulosti a skončily.
 • Minulý čas průběhový (Past Continuous): Používá se pro vyjádření dějů, které se dály v minulosti a trvaly.
 • Předminulý čas prostý (Past Perfect): Používá se pro vyjádření dějů, které se staly v minulosti před jinou událostí v minulosti.
 • Předminulý čas průběhový (Past Perfect Continuous): Používá se pro vyjádření dějů, které začaly v minulosti a trvaly až do jiné události v minulosti.

 

3) Budoucí čas (Future tense)

Vyjadřuje děje, které se stanou v budoucnosti.

 • Budoucí čas prostý (Future Simple): Používá se pro vyjádření dějů, které se stanou v budoucnosti.
 • Budoucí čas průběhový (Future Continuous): Používá se pro vyjádření dějů, které se budou dít v budoucnosti a budou trvat.
 • Budoucí čas předminulý (Future Perfect): Používá se pro vyjádření dějů, které se stanou v budoucnosti před jinou událostí v budoucnosti.

 

Tipy pro zvládnutí anglických časů

 • Začněte s přítomným časem: Naučte se nejprve používat základní přítomné časy, jako je Present Simple a Present Continuous.
 • Pochopte rozdíly mezi prostými a průběhovými časy: To vám pomůže správně je používat v různých situacích.
 • Všímejte si časových určení: Časová určení vám pomohou určit, jaký čas použít.
 • Cvičte, cvičte, cvičte! Nejlepším způsobem, jak se naučit používat anglické časy, je cvičení. Existuje mnoho online i offline materiálů, které vám s tím pomohou. Můžete například vyzkoušet naše PDF manuály nebo videokurzy. Pokud vám i tento formát učení nebude stačít, navštivte náš intenzivní kurz angličtiny.

Nejčastější otázky:

Kolik má angličtina minulých časů?

Angličtina má čtyři základní minulé časy, které se používají k vyjádření různých aspektů minulosti.

Tyto časy jsou:

 1. Past Simple (Prostý minulý čas) - používá se pro akce, které se staly a skončily v minulosti. Například: "I visited London last year." (Minulý rok jsem navštívil Londýn.)
 2. Past Continuous (Průběhový minulý čas) - používá se pro akce, které probíhaly v určitém bodě v minulosti. Například: "I was reading when you called." (Četl jsem, když jsi volal.)
 3. Past Perfect (Předminulý čas) - vyjadřuje akce, které se odehrály před jinou minulou akcí. Například: "I had finished the report before the meeting started." (Dokončil jsem zprávu, než začalo zasedání.)
 4. Past Perfect Continuous (Předminulý průběhový čas) - používá se pro akce, které začaly v minulosti a pokračovaly až do jiného bodu v minulosti. Například: "I had been studying English for five years before I moved to London." (Studoval jsem angličtinu pět let, než jsem se přestěhoval do Londýna.)

 

Kdy se používa DO a kdy DOES?

 • Do se používá s podměty v první a druhé osobě jednotného čísla a všemi osobami množného čísla. Například: "I do my homework." (Dělám svůj úkol.) nebo "We do our best." (Děláme, co je v našich silách.)
 • Does se používá s třetí osobou jednotného čísla. Například: "He does his homework." (Dělá svůj úkol.) Použití "does" také znamená, že sloveso v základním tvaru ztrácí koncovku "-s"

 

Jak se píše čas v angličtině?

Čas v angličtině se může psát různě, obvykle závisí na preferenci formátu (12hodinový nebo 24hodinový systém). V 12hodinovém systému se pro odlišení dopoledních a odpoledních hodin používají zkratky "AM" pro dopoledne (před polednem) a "PM" pro odpoledne (po poledni). Například 8:00 AM (osm hodin ráno) nebo 3:00 PM (tři hodiny odpoledne). V 24hodinovém formátu se čas píše bez zkratky "AM" a "PM", například 15:00 (tři hodiny odpoledne).

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

Zdroje článku:

Grammarly Home [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.grammarly.com/blog/verb-tenses/

English Tenses: Types, Definitions & Examples - Busuu [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.busuu.com/en/english/tenses

The 3 English Verb Tenses Explained | Grammar 101 | IDP IELTS [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://ielts.idp.com/prepare/article-grammar-101-understanding-verb-tenses

The 12 Basic English Tenses | Learn English [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses.php

 

 

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jak zjistit, jakou mám úroveň angličtiny?

Jak zjistit, jakou mám úroveň angličtiny?

Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře angličtině rozumíte a mluvíte? Jaké jsou různé úrovně anglické znalosti a jak je můžete změřit?

Angličtina je nejrozšířenějším a nejužitečnějším jazykem na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám dokáže otevřít mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře…