Slovník

Anglická slova na C

Písmeno C patří mezi nejběžnější písmena v anglické abecedě a objevuje se v široké škále slov.

Písmeno C patří mezi nejběžnější písmena v anglické abecedě a objevuje se v široké škále slov, od běžných konverzačních výrazů až po odborné termíny. V tomto článku se podíváme na různé typy anglických slov začínajících na C a prozkoumáme jejich výslovnost a český překlad.Anglická slova na C

Anglická slova na C

 1. Calm - /kɑːm/ - klidný
 2. Camera - /ˈkæm.ər.ə/ - fotoaparát
 3. Camp - /kæmp/ - tábor
 4. Can - /kæn/ - moci, plechovka
 5. Candle - /ˈkænd.l̩/ - svíčka
 6. Candy - /ˈkændi/ - cukroví
 7. Capable - /ˈkeɪ.pə.bl̩/ - schopný
 8. Capital - /ˈkæp.ɪ.təl/ - hlavní město
 9. Car - /kɑːr/ - auto
 10. Card - /kɑːrd/ - karta
 11. Care - /keər/ - péče
 12. Career - /kəˈrɪər/ - kariéra
 13. Careful - /ˈkeə.fəl/ - opatrný
 14. Carry - /ˈkæri/ - nést
 15. Case - /keɪs/ - případ
 16. Cash - /kæʃ/ - hotovost
 17. Cat - /kæt/ - kočka
 18. Catch - /kætʃ/ - chytit
 19. Category - /ˈkæt.ɪ.ɡər.i/ - kategorie
 20. Cause - /kɔːz/ - příčina
 21. Cease - /siːs/ - přestat
 22. Celebrate - /ˈsel.ɪ.breɪt/ - slavit
 23. Center - /ˈsen.tər/ - střed
 24. Century - /ˈsen.tʃər.i/ - století
 25. Certain - /ˈsɜːr.tən/ - jistý
 26. Chair - /tʃeər/ - židle
 27. Challenge - /ˈtʃæl.ɪndʒ/ - výzva
 28. Chance - /tʃɑːns/ - šance
 29. Change - /tʃeɪndʒ/ - změna
 30. Channel - /ˈtʃæn.əl/ - kanál
 31. Chapter - /ˈtʃæp.tər/ - kapitola
 32. Character - /ˈkær.ɪk.tər/ - charakter
 33. Charge - /tʃɑːrdʒ/ - účtovat, poplatek
 34. Charity - /ˈtʃær.ɪ.ti/ - charita
 35. Chart - /tʃɑːrt/ - graf, tabulka
 36. Chase - /tʃeɪs/ - honit
 37. Chat - /tʃæt/ - povídat si
 38. Check - /tʃek/ - zkontrolovat
 39. Cheer - /tʃɪər/ - fandit
 40. Cheese - /tʃiːz/ - sýr
 41. Chief - /tʃiːf/ - šéf
 42. Child - /tʃaɪld/ - dítě
 43. Choice - /tʃɔɪs/ - výběr
 44. Choose - /tʃuːz/ - vybrat si
 45. Circle - /ˈsɜː.kl̩/ - kruh
 46. City - /ˈsɪ.ti/ - město
 47. Claim - /kleɪm/ - tvrdit
 48. Class - /klɑːs/ - třída
 49. Clean - /kliːn/ - čistý
 50. Clear - /klɪər/ - jasný
 51. Clever - /ˈklev.ər/ - chytrý
 52. Click - /klɪk/ - kliknout
 53. Client - /ˈklaɪ.ənt/ - klient
 54. Climate - /ˈklaɪ.mət/ - klima
 55. Climb - /klaɪm/ - šplhat
 56. Clock - /klɒk/ - hodiny
 57. Close - /kləʊs/ - zavřít
 58. Cloth - /klɒθ/ - látka
 59. Clothes - /kləʊðz/ - oblečení
 60. Cloud - /klaʊd/ - mrak
 61. Club - /klʌb/ - klub
 62. Clue - /kluː/ - nápověda
 63. Coast - /kəʊst/ - pobřeží
 64. Coat - /kəʊt/ - kabát
 65. Coffee - /ˈkɒ.fi/ - káva
 66. Coin - /kɔɪn/ - mince
 67. Cold - /kəʊld/ - studený
 68. Collect - /kəˈlekt/ - sbírat
 69. Color - /ˈkʌl.ər/ - barva
 70. Column - /ˈkɒl.əm/ - sloupec
 71. Comb - /kəʊm/ - hřeben
 72. Come - /kʌm/ - přijít
 73. Comfort - /ˈkʌm.fət/ - pohodlí
 74. Comic - /ˈkɒm.ɪk/ - komiks
 75. Command - /kəˈmɑːnd/ - rozkaz
 76. Comment - /ˈkɒm.ment/ - komentář
 77. Commit - /kəˈmɪt/ - zavázat se
 78. Common - /ˈkɒm.ən/ - běžný
 79. Communicate - /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/ - komunikovat
 80. Community - /kəˈmjuː.nɪ.ti/ - komunita

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Pokud se chcete zdokonalit v angličtině, vyzkoušejte náš kurz Angličtina od nuly.

 

Zdroje článku:

C Words List: Browse the Thesaurus | Merriam-Webster [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/browse/thesaurus/c

Words starting C [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/c

Words That Start With C - Dictionary.com [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/word-finder/words-that-start-with-c/

 

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Znalost angličtiny se hodnotí podle různých úrovní, které odrážejí schopnost jednotlivce efektivně komunikovat a porozumět tomuto jazyku. Tyto úrovně, zahrnující začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a odborníky, jsou standardizovány podle mezinárodně uznávaných kritérií.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejžádanějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře…