Slovník

Více jak 80 slov na písmeno M

Anglický jazyk je bohatý na slova začínající písmenem M. Najdeme mezi nimi jak běžná slova denní potřeby, tak i méně obvyklé termíny z různých oblastí.

Anglický jazyk je bohatý na slova začínající písmenem M. Najdeme mezi nimi jak běžná slova denní potřeby, tak i méně obvyklé termíny z různých oblastí. V tomto článku se podíváme na některá z nejzajímavějších a nejužitečnějších slov s počátečním písmenem M, která si obohatí vaši slovní zásobu a pomohou vám lépe se vyjadřovat.

Anglická slova na M

Anglická slovíčk na písmeno M

 1. Machine - /məˈʃiːn/ - stroj
 2. Magic - /ˈmædʒɪk/ - magie
 3. Magnet - /ˈɡ.nɪt/ - magnet
 4. Majestic - /məˈdʒes.tɪk/ - majestátní
 5. Manage - /ˈmæn.ɪdʒ/ - řídit
 6. Manifest - /ˈmæn.ɪ.fest/ - projevit
 7. Map - /mæp/ - mapa
 8. Marathon - /ˈmær.ə.θɒn/ - maraton
 9. Margin - /ˈmɑː.dʒɪn/ - okraj
 10. Marine - /məˈriːn/ - námořní
 11. Market - /ˈmɑː.kɪt/ - trh
 12. Marriage - /ˈmær.ɪdʒ/ - manželství
 13. Marvelous - /ˈmɑː.vəl.əs/ - úžasný
 14. Mask - /mɑːsk/ - maska
 15. Massive - /ˈmæs.ɪv/ - masivní
 16. Master - /ˈmæs.tər/ - mistr
 17. Material - /məˈtɪə.ri.əl/ - materiál
 18. Mathematics - /ˌmæθ.ɪˈmæt.ɪks/ - matematika
 19. Mature - /məˈʊər/ - zralý
 20. Maze - /meɪz/ - bludiště
 21. Meal - /miːl/ - jídlo
 22. Measure - /ˈmeʒ.ər/ - měřit
 23. Mechanic - /mɪˈkæn.ɪk/ - mechanik
 24. Medal - /ˈmed.əl/ - medaile
 25. Medical - /ˈmed.ɪ.kəl/ - lékařský
 26. Medium - /ˈmiː.di.əm/ - střední
 27. Meeting - /ˈmiː.tɪŋ/ - schůzka
 28. Melody - /ˈmel.ə.di/ - melodie
 29. Member - /ˈmem.bər/ - člen
 30. Memory - /ˈmem.ə.ri/ - paměť
 31. Mental - /ˈmen.təl/ - mentální
 32. Mention - /ˈmen.ʃən/ - zmínit
 33. Menu - /ˈmen.juː/ - jídelní lístek
 34. Mercury - /ˈmɜː.kjʊ.ri/ - rtuť
 35. Merge - /mɜːdʒ/ - sloučit
 36. Merit - /ˈmer.ɪt/ - zásluha
 37. Merry - /ˈmer.i/ - veselý
 38. Mesh - /meʃ/ - síť
 39. Message - /ˈmes.ɪdʒ/ - zpráva
 40. Metal - /ˈmet.əl/ - kov
 41. Meteor - /ˈmiː.ti.ɔːr/ - meteor
 42. Method - /ˈmeθ.əd/ - metoda
 43. Metropolitan - /ˌmet.rəˈpɒl.ɪ.tən/ - metropolitní
 44. Microscope - /ˈmaɪ.krəˌskoʊp/ - mikroskop
 45. Middle - /ˈmɪd.əl/ - střední
 46. Migrate - /ˈmaɪ.ɡreɪt/ - migrovat
 47. Mild - /maɪld/ - mírný
 48. Milestone - /ˈmaɪl.stoʊn/ - milník
 49. Military - /ˈmɪl.ɪˌter.i/ - vojenský
 50. Mimic - /ˈmɪm.ɪk/ - napodobit
 51. Mind - /maɪnd/ - mysl
 52. Minimal - /ˈmɪn.ɪ.məl/ - minimální
 53. Minister - /ˈmɪn.ɪ.stər/ - ministr
 54. Minor - /ˈmaɪ.nər/ - menší, nezletilý
 55. Minute - /ˈmɪn.ɪt/ - minuta
 56. Miracle - /ˈmɪr.ə.kəl/ - zázrak
 57. Mirror - /ˈmɪr.ər/ - zrcadlo
 58. Mislead - /mɪsˈliːd/ - uvést v omyl
 59. Missile - /ˈmɪ.saɪl/ - raketa
 60. Mission - /ˈmɪʃ.ən/ - mise
 61. Mistake - /mɪˈsteɪk/ - chyba
 62. Mix - /mɪks/ - smíchat
 63. Mobile - /ˈmoʊ.baɪl/ - mobilní
 64. Model - /ˈmɑː.dəl/ - model
 65. Moderate - /ˈmɒd.ə.reɪt/ - umírněný
 66. Modern - /ˈmɒd.ərn/ - moderní
 67. Modest - /ˈmɒd.ɪst/ - skromný
 68. Modify - /ˈmɒd.ɪ.faɪ/ - upravit
 69. Molecule - /ˈmɒl.ɪ.kjuːl/ - molekula
 70. Moment - /ˈmoʊ.mənt/ - moment
 71. Monarch - /ˈmɒn.ɑːrk/ - monarcha
 72. Monitor - /ˈmɒn.ɪ.tər/ - monitorovat
 73. Monkey - /ˈmʌŋ.ki/ - opice
 74. Monopoly - /məˈnɒp.ə.lɪ/ - monopol
 75. Monster - /ˈmɒn.stər/ - příšera
 76. Month - /mʌnθ/ - měsíc
 77. Moral - /ˈmɒr.əl/ - morální
 78. More - /mɔːr/ - více
 79. Morning - /ˈːr.nɪŋ/ - ráno
 80. Mosaic - /moʊˈɪ.ɪk/ - mozaika

TIP na čtení:

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

Zdroje článku:

Words That Start With M [online]. [cit. 15. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/m

100 SAT Words Beginning with "M" - Vocabulary List [online]. [cit. 15. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.vocabulary.com/lists/151399

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku