Slovník

Kolik písmen má anglická abeceda?

V tomto článku se podíváme na to, kolik písmen má anglická abeceda ve skutečnosti, a také na to, jak se jí správně vyslovovat.

Anglická abeceda, která je základem pro psaní mnoha jazyků na světě, včetně češtiny, se zdá být na první pohled jednoduchá. Skládá se z 26 písmen, která se dělí na samohlásky a souhlásky. Ale je to skutečně tak jednoduché? V tomto článku se podíváme na to, kolik písmen má anglická abeceda ve skutečnosti, a také na to, jak se jí správně vyslovovat.

Kolik písmen má anglická abeceda?

Anglická abeceda má 26 písmen.

Skládá se z 20 samohlásek a 6 souhlásek.

 

Písmena anglické abecedy:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Samohlásky:

A, E, I, O, U

Souhlásky:

B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z

Pamatujte, že některá písmena se mohou vyslovovat jako samohlásky i souhlásky, v závislosti na jejich pozici ve slově a kombinaci s jinými písmeny.

Zde je několik příkladů:

  • Y může fungovat jako samohláska ve slově "my" (já) a jako souhláska ve slově "yes" (ano).
  • W může fungovat jako samohláska ve slově "water" (voda) a jako souhláska ve slově "wind" (vítr).

Anglická abeceda je základem pro psaní a čtení v angličtině.

Naučit se písmena a jejich výslovnost je prvním krokem k zvládnutí anglického jazyka.

 

Anglická abeceda i s výslovností

Písmeno Název Výslovnost 
A a /ˈeɪ/
B bee /ˈbiː/
C see /ˈsiː/
D dee /ˈdiː/
E ee /ˈiː/
F ef /ˈɛf/
G jee /ˈdʒiː/
H aitch /ˈeɪtʃ/
I i /ˈaɪ/
J jay /ˈdʒeɪ/
K kay /ˈkeɪ/
L el /ˈɛl/
M em /ˈɛm/
N en /ˈɛn/
O o /ˈoʊ/
P pee /ˈpiː/
Q cue /ˈkjuː/
R ar /ˈɑː/
S ess /ˈɛs/
T tee /ˈtiː/
U u /ˈjuː/
V vee /ˈviː/
W double-u /ˈdʌbəl juː/
X ex /ˈɛks/
Y why /ˈwaɪ/
Z zee /ˈziː/

 

Jak se naučit anglickou abecedu?

  • Zpívejte si písničku abecedy. Existuje mnoho písniček abecedy, které vám pomohou se písmena naučit zábavnou formou.
  • Používejte kartičky s písmeny. Napište si na kartičky jednotlivá písmena a jejich názvy. Kartičky pak můžete používat k procvičování.
  • Hrajte hry s abecedou. Existuje mnoho her, které vám pomohou se naučit abecedu zábavnou formou.
  • Čtěte a pište anglicky. Čím více budete číst a psát anglicky, tím lépe si zapamatujete abecedu.

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma na pohovce nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

Zdroje článku:

How many letters are there in the alphabet? - Worldometer [online]. [cit. 11. 03. 2024]. Dostupné z: https://www.worldometers.info/languages/how-many-letters-alphabet/

How Many Letters Are in the Alphabet? [online]. [cit. 11. 03. 2024]. Dostupné z: https://prowritingaid.com/how-many-letters-alphabet

How Many Letters Are in The English Alphabet? [online]. [cit. 11. 03. 2024]. Dostupné z: https://languagetool.org/insights/post/how-many-letters-english-alphabet/

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jak se zlepšit v angličtině B1?

Jak se zlepšit v angličtině B1?

Úroveň B1 je označována jako "začátečník". To znamená, že máte dostatečné znalosti a dovednosti, abyste se domluvili v angličtině v běžných kontextech, jako je práce, škola, volný čas nebo cestování.

Pokud se učíte anglicky, možná jste slyšeli o různých úrovních znalosti jazyka, které jsou definovány Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR). Tento rámec rozděluje uživatele jazyka…

Úroveň angličtiny C1

Úroveň angličtiny C1

Uživatel je schopen porozumět širokému spektru náročnějších a delších textů, včetně těch, které obsahují implicitní významy. Umí se plynule a spontánně vyjadřovat, aniž by se příliš trápil hledáním výrazů.

Úroveň angličtiny C1 je v rámci Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) považována za úroveň velmi pokročilého uživatele anglického jazyka. Uživatel je schopen porozumět širokému…