Slovník

Anglická slova na S

S je v angličtině poměrně běžné písmeno a vyskytuje se v mnoha slovech, ať už základních, nebo odborných.

S je v angličtině poměrně běžné písmeno a vyskytuje se v mnoha slovech, ať už základních, nebo odborných. V tomto článku se podíváme na pestrou škálu slov začínajících na S, od těch nejběžnějších a nejpoužívanějších, až po ta méně obvyklá a specifická.

Anglická slova na S

Anglická slova na písmeno S

 1. Salute - /səˈluːt/ - pozdrav
 2. Sapphire - /ˈsæfaɪər/ - safír
 3. Scenery - /ˈsiːnəri/ - krajina
 4. Schedule - /ˈʃɛdjuːl/ - rozvrh
 5. Scheme - /skiːm/ - schéma
 6. Scholar - /ˈskɒlər/ - učenec
 7. Science - /ˈsaɪəns/ - věda
 8. Scissors - /ˈsɪzərz/ - nůžky
 9. Scream - /skriːm/ - křičet
 10. Screen - /skriːn/ - obrazovka
 11. Sculpture - /ˈskʌlptʃər/ - socha
 12. Sea - /siː/ - moře
 13. Season - /ˈsiːzən/ - sezóna
 14. Second - /ˈsɛkənd/ - sekunda, druhý
 15. Secret - /ˈsiːkrɪt/ - tajemství
 16. Section - /ˈsɛkʃən/ - sekce
 17. Security - /sɪˈkjʊərɪti/ - bezpečnost
 18. Seed - /siːd/ - semeno
 19. Seek - /siːk/ - hledat
 20. Seem - /siːm/ - zdát se
 21. Select - /sɪˈlɛkt/ - vybrat
 22. Self - /sɛlf/ - já, se
 23. Sell - /sɛl/ - prodat
 24. Senate - /ˈsɛnɪt/ - senát
 25. Send - /sɛnd/ - poslat
 26. Sense - /sɛns/ - smysl
 27. Series - /ˈsɪəriːz/ - série
 28. Serious - /ˈsɪərɪəs/ - vážný
 29. Serve - /sɜːrv/ - obsluhovat
 30. Service - /ˈsɜːrvɪs/ - služba
 31. Set - /sɛt/ - sada, nastavit
 32. Settle - /ˈsɛtl/ - usadit se
 33. Severe - /sɪˈvɪər/ - přísný
 34. Shade - /ʃeɪd/ - stín
 35. Shallow - /ˈʃæloʊ/ - mělký
 36. Shape - /ʃeɪp/ - tvar
 37. Share - /ʃɛər/ - podíl, sdílet
 38. Sharp - /ʃɑːrp/ - ostrý
 39. She - /ʃiː/ - ona
 40. Shelter - /ˈʃɛltər/ - úkryt
 41. Shift - /ʃɪft/ - směna, posunout
 42. Shimmer - /ˈʃɪmər/ - třpyt
 43. Ship - /ʃɪp/ - loď
 44. Shock - /ʃɒk/ - šok
 45. Shoe - /ʃuː/ - bota
 46. Shoot - /ʃuːt/ - střílet
 47. Shop - /ʃɒp/ - obchod
 48. Short - /ʃɔːrt/ - krátký
 49. Shoulder - /ˈʃoʊldər/ - rameno
 50. Shout - /ʃaʊt/ - křičet
 51. Show - /ʃoʊ/ - ukázat
 52. Shrink - /ʃrɪŋk/ - smrsknout se
 53. Shy - /ʃaɪ/ - plachý
 54. Sibling - /ˈsɪblɪŋ/ - sourozenec
 55. Sick - /sɪk/ - nemocný
 56. Side - /saɪd/ - strana
 57. Sight - /saɪt/ - pohled
 58. Sign - /saɪn/ - znamení
 59. Silent - /ˈsaɪlənt/ - tichý
 60. Silk - /sɪlk/ - hedvábí
 61. Silly - /ˈsɪli/ - hloupý
 62. Silver - /ˈsɪlvər/ - stříbro
 63. Simple - /ˈsɪmpəl/ - jednoduchý
 64. Sing - /sɪŋ/ - zpívat
 65. Single - /ˈsɪŋɡl/ - svobodný
 66. Sink - /sɪŋk/ - dřez
 67. Sister - /ˈsɪstər/ - sestra
 68. Sit - /sɪt/ - sedět
 69. Site - /saɪt/ - místo
 70. Situation - /ˌsɪtʃuˈeɪʃən/ - situace
 71. Size - /saɪz/ - velikost
 72. Skate - /skeɪt/ - bruslit
 73. Skill - /skɪl/ - dovednost
 74. Skin - /skɪn/ - kůže
 75. Skirt - /skɜːrt/ - sukně
 76. Sky - /skaɪ/ - obloha
 77. Slack - /slæk/ - uvolněný
 78. Sleep - /sliːp/ - spát
 79. Sleeve - /sliːv/ - rukáv
 80. Slice - /slaɪs/ - plátek

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Zdroje článku:

List of Words That Start With Letter 'S' For Children To Learn [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.firstcry.com/intelli/articles/words-that-start-with-s-for-kids-to-improve-vocabulary/

Words start with S [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/s

Words That Start With S - Dictionary.com [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/word-finder/words-that-start-with-s/

 

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jaká je nejvyšší úroveň angličtiny?

Jaká je nejvyšší úroveň angličtiny?

ngličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších jazyků na světě. Mnoho lidí se učí angličtinu jako cizí jazyk, ať už pro osobní nebo profesní účely. Ale jak zjistit, jak dobře angličtinu ovládáte?

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších jazyků na světě. Mnoho lidí se učí angličtinu jako cizí jazyk, ať už pro osobní nebo profesní účely. Ale jak zjistit, jak dobře angličtinu…