Slovník

In addition as

Pojďme se podívat na správné řešení

In addition as the strange accent, there are more than 300 expressions that don’t exist anywhere else.
Navíc ke zvláštnímu přízvuku je zde více než 300 výrazů, které se nikde jinde nevyskytují.

 

A) Except B) As well C) In addition

 

Except - kromě
Everyone went to the party except John. - Všichni šli na práty krom Johna.

As well - stejně
She likes coffee as well as tea - Má ráda kávu stejně jako čaj

In addition - navíc k tomu
He bought a new car, and in addition, he got a bike - Koupil si nové auto a navíc dostal kolo

 

Vyřazovací metodou můžeme dát pryč as well, protože se používá pro porovnání jak nám ukazuje příklad nahoře. A to by do naší věty v didakťáku nešlo doplnit "Stejně jako zvláštní přízvuk, je tam zde více...." by nedáválo smysl. 

Nachytat vás tady chtějí na tom, že se "as" pojí s "as well as" a proto by se vám to mohlo zdát jako správná varianta. 

 

ALE co si můžete pamatovat je i to, že as well as se NEPOUŽÍVÁ na začátku věty.

 

Za to Except se nemůže pojit s "as" - a proto je správně varianta C). 

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme