Slovník

where a big

Pojďme se podívat na správné řešení

The most popular attraction is the railway station where a big board with the name of the village can be found. 
Nejoblíbenější atrakcí je železniční stanice, kde se nachází velká tabule s názvem obce.

 

A) where B) which C) that

 

Opět důležité jako v předešlým testu vědět co znamenají tyhle slova, protože tady je z překladu jasné, že potřebujeme doplnit “kde”. Nikoli “který” nebo “že”. 

 

Where - Kde/kam 
Where do you go - Kam to jdeš?

Which - Který/Jaký
Which car do you like? - Jaké auto se ti líbí?

That - to/že
I don`t like that - Nemám to rád

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme