Slovník

Jaké jsou časy v angličtině? Kompletní přehled

Abychom mohli správně a plynule mluvit a psát anglicky, je důležité znát a používat anglické časy. V tomto článku si představíme všech 12 anglických časů, se kterými se můžete setkat.

Angličtina je světový jazyk, který se používá v mnoha oblastech života, jako je komunikace, vzdělávání, obchod, cestování, zábava a mnoho dalšího. Abychom mohli správně a plynule mluvit a psát anglicky, je důležité znát a používat anglické časy. V tomto článku si představíme všech 12 anglických časů, se kterými se můžete setkat.

Časy v angličtině

Anglické časy jsou způsoby, jak vyjádřit, kdy se něco děje nebo dělo v čase. Angličtina má celkem dvanáct časů, které se dělí do tří základních skupin: přítomný, minulý a budoucí čas.

Každá skupina má navíc prostou a průběhovou formu, která ukazuje, zda je děj jednorázový nebo trvající, a perfektní formu, která ukazuje, zda má děj vztah k jinému časovému bodu.

V některých případech se může použít i kombinace průběhové a perfektní formy. Pojďme se na tyto časy společně podívat!

Základní rozdělení časů

Anglické časy můžeme rozdělit do tří základních kategorií:

1) Přítomný čas (Present tense)

Vyjadřuje děje, které se dějí právě teď, pravidelně nebo jsou obecně platné.

 • Přítomný čas prostý (Present Simple): Používá se pro vyjádření faktů, pravidelných činností a obecných pravd.
 • Přítomný čas průběhový (Present Continuous): Používá se pro vyjádření dějů, které se dějí v tuto chvíli a trvají.
 • Předpřítomný čas prostý (Present Perfect): Používá se pro vyjádření dějů, které se staly v minulosti, ale mají vliv na přítomnost.
 • Předpřítomný čas průběhový (Present Perfect Continuous): Používá se pro vyjádření dějů, které začaly v minulosti, trvají dodnes a mají vliv na přítomnost.

 

2) Minulý čas (Past tense)

Vyjadřuje děje, které se staly v minulosti.

 • Minulý čas prostý (Past Simple): Používá se pro vyjádření dějů, které se staly v minulosti a skončily.
 • Minulý čas průběhový (Past Continuous): Používá se pro vyjádření dějů, které se dály v minulosti a trvaly.
 • Předminulý čas prostý (Past Perfect): Používá se pro vyjádření dějů, které se staly v minulosti před jinou událostí v minulosti.
 • Předminulý čas průběhový (Past Perfect Continuous): Používá se pro vyjádření dějů, které začaly v minulosti a trvaly až do jiné události v minulosti.

 

3) Budoucí čas (Future tense)

Vyjadřuje děje, které se stanou v budoucnosti.

 • Budoucí čas prostý (Future Simple): Používá se pro vyjádření dějů, které se stanou v budoucnosti.
 • Budoucí čas průběhový (Future Continuous): Používá se pro vyjádření dějů, které se budou dít v budoucnosti a budou trvat.
 • Budoucí čas předminulý (Future Perfect): Používá se pro vyjádření dějů, které se stanou v budoucnosti před jinou událostí v budoucnosti.

 

Tipy pro zvládnutí anglických časů

 • Začněte s přítomným časem: Naučte se nejprve používat základní přítomné časy, jako je Present Simple a Present Continuous.
 • Pochopte rozdíly mezi prostými a průběhovými časy: To vám pomůže správně je používat v různých situacích.
 • Všímejte si časových určení: Časová určení vám pomohou určit, jaký čas použít.
 • Cvičte, cvičte, cvičte! Nejlepším způsobem, jak se naučit používat anglické časy, je cvičení. Existuje mnoho online i offline materiálů, které vám s tím pomohou. Můžete například vyzkoušet naše PDF manuály nebo videokurzy. Pokud vám i tento formát učení nebude stačít, navštivte náš intenzivní kurz angličtiny.

Nejčastější otázky:

Kolik má angličtina minulých časů?

Angličtina má čtyři základní minulé časy, které se používají k vyjádření různých aspektů minulosti.

Tyto časy jsou:

 1. Past Simple (Prostý minulý čas) - používá se pro akce, které se staly a skončily v minulosti. Například: "I visited London last year." (Minulý rok jsem navštívil Londýn.)
 2. Past Continuous (Průběhový minulý čas) - používá se pro akce, které probíhaly v určitém bodě v minulosti. Například: "I was reading when you called." (Četl jsem, když jsi volal.)
 3. Past Perfect (Předminulý čas) - vyjadřuje akce, které se odehrály před jinou minulou akcí. Například: "I had finished the report before the meeting started." (Dokončil jsem zprávu, než začalo zasedání.)
 4. Past Perfect Continuous (Předminulý průběhový čas) - používá se pro akce, které začaly v minulosti a pokračovaly až do jiného bodu v minulosti. Například: "I had been studying English for five years before I moved to London." (Studoval jsem angličtinu pět let, než jsem se přestěhoval do Londýna.)

 

Kdy se používa DO a kdy DOES?

 • Do se používá s podměty v první a druhé osobě jednotného čísla a všemi osobami množného čísla. Například: "I do my homework." (Dělám svůj úkol.) nebo "We do our best." (Děláme, co je v našich silách.)
 • Does se používá s třetí osobou jednotného čísla. Například: "He does his homework." (Dělá svůj úkol.) Použití "does" také znamená, že sloveso v základním tvaru ztrácí koncovku "-s"

 

Jak se píše čas v angličtině?

Čas v angličtině se může psát různě, obvykle závisí na preferenci formátu (12hodinový nebo 24hodinový systém). V 12hodinovém systému se pro odlišení dopoledních a odpoledních hodin používají zkratky "AM" pro dopoledne (před polednem) a "PM" pro odpoledne (po poledni). Například 8:00 AM (osm hodin ráno) nebo 3:00 PM (tři hodiny odpoledne). V 24hodinovém formátu se čas píše bez zkratky "AM" a "PM", například 15:00 (tři hodiny odpoledne).

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

Zdroje článku:

Grammarly Home [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.grammarly.com/blog/verb-tenses/

English Tenses: Types, Definitions & Examples - Busuu [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.busuu.com/en/english/tenses

The 3 English Verb Tenses Explained | Grammar 101 | IDP IELTS [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://ielts.idp.com/prepare/article-grammar-101-understanding-verb-tenses

The 12 Basic English Tenses | Learn English [online]. [cit. 26. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses.php

 

 

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Neformální anglické zkratky

Neformální anglické zkratky

Pokud se často bavíte s anglicky mluvícími lidmi na internetu, jistě jste si všimli, že používají různé zkratky, které vám nemusí být na první pohled jasné. Co znamená ASAP, FYI nebo LOL? A proč je vůbec používají?

Pokud se často bavíte s anglicky mluvícími lidmi na internetu, jistě jste si všimli, že používají různé zkratky, které vám nemusí být na první pohled jasné. Co znamená ASAP, FYI nebo LOL? A proč je…

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Znalost angličtiny se hodnotí podle různých úrovní, které odrážejí schopnost jednotlivce efektivně komunikovat a porozumět tomuto jazyku. Tyto úrovně, zahrnující začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a odborníky, jsou standardizovány podle mezinárodně uznávaných kritérií.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejžádanějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře…