Slovník

Jaká je nejvyšší úroveň angličtiny, které můžete dosáhnout?

ngličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších jazyků na světě. Mnoho lidí se učí angličtinu jako cizí jazyk, ať už pro osobní nebo profesní účely. Ale jak zjistit, jak dobře angličtinu ovládáte?

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších jazyků na světě. Mnoho lidí se učí angličtinu jako cizí jazyk, ať už pro osobní nebo profesní účely. Ale jak zjistit, jak dobře angličtinu ovládáte? A jaká je vůbec nejvyšší úroveň angličtiny, které můžete dosáhnout?

Jaká je nejvyšší úroveň angličtiny?

 

Jaká je nejvyšší úroveň angličtiny?

Na tyto otázky existuje mezinárodně uznávaný systém hodnocení jazykových dovedností, který se nazývá Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) nebo v angličtině Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

Tento systém popisuje šest úrovní znalosti cizího jazyka, od nejnižší A1, až po nejvyšší úroveň C2.

Každá úroveň je definována podle toho, jak člověk dokáže ovládnout anglický jazyk v různých situacích a oblastech.

Nejvyšší úroveň angličtiny je tedy C2, která se označuje jako způsobilý mluvčí.

Lidé, kteří mají tuto úroveň, jsou schopni porozumět prakticky všemu, co slyší nebo čtou, a vyjadřovat se plynule, přesně a srozumitelně v jakémkoli kontextu. 

Mohou psát složité texty, jako jsou například vědecké články nebo i literární díla.

Dokážou také rozumět různým jazykovým odstínům, narážkám, ironii nebo humoru. Zkrátka, jejich angličtina je srovnatelná s angličtinou rodilého mluvčího.

 

Jak dosáhnout nejvyšší úrovně angličtiny?

Dosáhnout úrovně C2 v angličtině není snadné, ale ani to není nemožné.

Vyžaduje to hodně času, trpělivosti, motivace a samozřejmě praxe.

Jak se zlepšit v angličtině?

 1. Čtěte co nejvíce různých textů v angličtině: knihy, časopisy, noviny, webové stránky, blogy atd. Snažte se číst i texty, které jsou nad vaší současnou úrovní, a vyhledávejte neznámá slova nebo fráze.
 2. Poslouchejte co nejvíce různých zdrojů v angličtině: filmy, seriály, písničky, podcasty, přednášky, audioknihy atd. Snažte se poslouchat i zdroje, které jsou nad vaší současnou úrovní.
 3. Mluvte co nejvíce anglicky s různými lidmi: rodilí mluvčí, učitelé, spolužáci, přátelé, rodina, kolegové atd. Snažte se mluvit i o tématech, která jsou nad vaší současnou úrovní, a používat složitější gramatiku, slovní zásobu nebo výrazy.
 4. Pište co nejvíce různých textů v angličtině: e-maily, dopisy, deníky, eseje, povídky, básně, recenze, komentáře, zprávy atd. Pište i anglické texty, které jsou nad vaše schopnosti, a snažte se dodržovat správnou formu, strukturu, pravopis a interpunkci.
 5. Učte se co nejvíce nových slov: frází, idiomů, přísloví, slovesných spojení, kolokací, synonym, antonym, homonym, slovních druhů, gramatických pravidel, výjimek, chyb, výslovnosti, intonace, rytmu atd. Snažte se si je zapamatovat, opakovat a používat.

Pokud budete pravidelně a aktivně pracovat na své angličtině, postupně se budete zlepšovat a blížit se k nejvyšší úrovni C2.

Nezapomeňte si také stanovovat reálné cíle, sledovat svůj pokrok, hodnotit své silné a slabé stránky, hledat zpětnou vazbu, učit se z chyb, oslavovat úspěchy a hlavně si užívat učení angličtiny.

 

Co znamená úroveň angličtiny C2?

Úroveň C2 v angličtině představuje nejvyšší stupeň jazykové kompetence dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Označuje uživatele, kteří jazyk ovládají angličtinu bravurně a s jistotou se v něm pohybují v jakýchkoli situacích.

 

Co to v praxi znamená?

 • Porozumění: Dokážete bez potíží porozumět všemu, co slyšíte nebo čtete, ať už se jedná o odborné texty, akademické práce, literaturu, filmy, či běžnou konverzaci. Dokonce i specifické dialekty a slang vám nečiní potíže.
 • Vyjadřování: Mluvíte plynule a srozumitelně, s bohatou slovní zásobou a precizní gramatikou. Dokážete se vyjadřovat spontánně a kreativně, s citem pro styl a s důrazem na jemné významové nuance.
 • Psaní: Zvládnete psát rozsáhlé a komplexní texty na různá témata, ať už se jedná o eseje, odborné práce, recenze, či bežné emaily. Dokážete strukturovat texty logicky a srozumitelně.

Dosáhnout úrovně C2 není snadné... Vyžaduje to mnoho let studia a intenzivní práce s jazykem.

 

Jak dosáhnout nejvyšší úrovně?

 1. Pravidelné studium: Prohlubování znalostí gramatiky, slovní zásoby a idiomatických výrazů.
 2. Čtení: Ponoření se do anglické literatury, odborných textů a publicistiky.
 3. Poslech: Sledování filmů a seriálů v angličtině, poslech podcastů a audioknih.
 4. Konverzace: Aktivní komunikace s rodilými mluvčími, ať už online, či v reálném životě.

 

Získání úrovně C2 vám otevírá dveře do světa

 • Studium: Můžete se ucházet o studium na prestižních univerzitách v anglicky mluvících zemích.
 • Práce: Získáte konkurenční výhodu na trhu práce a budete se moci ucházet o pozice, které vyžadují perfektní znalost angličtiny.
 • Cestování: Budete se moci bez obtíží domluvit v jakékoli zemi světa.

 

Jaké zdroje použít pro studium?

 • Jazykové kurzy: Existuje mnoho jazykových kurzů, které se zaměřují na přípravu zkoušky z angličtiny na úrovni C2.
 • Online kurzy: Existuje mnoho online kurzů a platforem, které vám pomohou s učením angličtiny.
 • Učebnice: Existuje mnoho učebnic a materiálů, které vám pomohou s přípravou na zkoušky z angličtiny.
 • Aplikace: Existuje mnoho aplikací, které vám pomohou s učením angličtiny.

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také PDF anglické manuály.

 

Související články:

 

Zdroje článku:

C2 Proficiency | Cambridge English [online]. [cit. 21. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/proficiency/

Our English levels for adults | British Council [online]. [cit. 21. 02. 2024]. Dostupné z: https://www.britishcouncil.in/english/courses-adults/levels

English Proficiency Levels: A Guide to Determining Your Level [online]. [cit. 21. 02. 2024]. Dostupné z: https://magoosh.com/english-speaking/english-proficiency-levels-a-guide-to-determining-your-level/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Neformální anglické zkratky

Neformální anglické zkratky

Pokud se často bavíte s anglicky mluvícími lidmi na internetu, jistě jste si všimli, že používají různé zkratky, které vám nemusí být na první pohled jasné. Co znamená ASAP, FYI nebo LOL? A proč je vůbec používají?

Pokud se často bavíte s anglicky mluvícími lidmi na internetu, jistě jste si všimli, že používají různé zkratky, které vám nemusí být na první pohled jasné. Co znamená ASAP, FYI nebo LOL? A proč je…