Slovník

Anglická slova a fráze na Z

V tomto článku se podíváme na některá nejčastější a nejužitečnější anglická slovíčka začínající písmenem Z.

Písmeno H patří v angličtině k poměrně běžným a důležitým písmenům. Může mít různé výslovnosti v závislosti na kontextu a slově. V tomto článku se podíváme na některá nejčastější a nejužitečnější anglická slovíčka začínající písmenem Z. Naučíme se, jak je správně vyslovovat a jaký mají překlad.

Anglická slova a fráze na Z

 1. Zany - /ˈzeɪ.ni/ - bláznivý
 2. Zeal - /ziːl/ - zápal, nadšení
 3. Zealot - /ˈzel.ət/ - fanatik
 4. Zenith - /ˈziː.nɪθ/ - zenit, vrchol
 5. Zephyr - /ˈzef.ər/ - zefyr, mírný vítr
 6. Zero - /ˈzɪə.rəʊ/ - nula
 7. Zest - /zest/ - nadšení, chuť
 8. Zigzag - /ˈzɪɡ.zæɡ/ - cik cak
 9. Zillion - /ˈzɪl.jən/ - nesčetně
 10. Zinc - /zɪŋk/ - zinek
 11. Zodiac - /ˈʊ.di.æk/ - zvěrokruh
 12. Zombie - /ˈzɒm.bi/ - zombie
 13. Zone - /zəʊn/ - zóna
 14. Zoo - /zuː/ - zoologická zahrada
 15. Zoology - /zəˈɒl.ə.dʒi/ - zoologie
 16. Zoom - /zuːm/ - zoom, přiblížení
 17. Zephyr - /ˈzef.ər/ - mírný vánok
 18. Zeppelin - /ˈzep.lɪn/ - vzducholoď
 19. Zircon - /ˈzɜː.kɒn/ - zirkon
 20. Zestful - /ˈzest.fʊl/ - plný nadšení
 21. Zany - /ˈzeɪ.ni/ - bláznivý, extravagantní
 22. Zapper - /ˈzæp.ər/ - dálkový ovladač
 23. Zebra - /ˈziː.brə/ - zebra
 24. Zen - /zen/ - zen, klidný stav mysli
 25. Zeroth - /ˈzɪə.rəʊθ/ - nultý
 26. Zestfully - /ˈzest.fəl.li/ - s nadšením
 27. Zilch - /zɪltʃ/ - nic, nula
 28. Zing - /zɪŋ/ - energie, švih
 29. Zip - /zɪp/ - zip, uzávěr
 30. Zipper - /ˈzɪp.ər/ - zip, uzávěr
 31. Zippy - /ˈzɪp.i/ - rychlý, živý
 32. Zirconium - /zɜːˈʊ.ni.əm/ - zirkonium
 33. Zit - /zɪt/ - pupínek
 34. Zodiacal - /zəʊˈdɪæ.kəl/ - zvěrokružný
 35. Zonal - /ˈʊ.nəl/ - zónový
 36. Zoologist - /zəˈɒl.ə.dʒɪst/ - zoolog
 37. Zoophyte - /ˈʊ.ə.faɪt/ - zoofyt, organismus na pomezí rostlin a živočichů
 38. Zorro - /ˈzɒr.oʊ/ - Zorro, maskovaný hrdina
 39. Zucchini - /zuˈkiː.ni/ - cuketa
 40. Zygote - /ˈzaɪ.ɡəʊt/ - zygota, oplozená buňka
 41. Zealously - /ˈzɛl.əs.li/ - horlivě
 42. Zebu - /ˈzɛ.bjuː/ - zebu, druh skotu
 43. Zenaida - /zɛˈnaɪ.də/ - zenaída, druh holuba
 44. Zephyr - /ˈzɛf.ər/ - zefyr, mírný vítr
 45. Zeppelin - /ˈzɛp.lɪn/ - vzducholoď
 46. Zest - /zɛst/ - elán, nadšení
 47. Zig - /zɪg/ - cik
 48. Zigzag - /ˈzɪɡ.zæɡ/ - cik cak
 49. Zillion - /ˈzɪl.jən/ - nesčetně
 50. Zinc - /zɪŋk/ - zinek
 51. Zing - /zɪŋ/ - švih, energie
 52. Zinger - /ˈzɪŋ.ər/ - ostrý vtip
 53. Zinnia - /ˈzɪn.i.ə/ - zinie, druh květiny
 54. Zip - /zɪp/ - zip, uzávěr
 55. Zipper - /ˈzɪp.ər/ - zip, uzávěr
 56. Zircon - /ˈzɜr.kɒn/ - zirkon, druh minerálu
 57. Zirconia - /zɜrˈʊ.ni.ə/ - zirkonie
 58. Ziti - /ˈziː.ti/ - ziti, druh těstovin
 59. Zodiac - /ˈʊ.di.æk/ - zvěrokruh
 60. Zombie - /ˈzɒm.bi/ - zombie
 61. Zone - /zəʊn/ - zóna
 62. Zoning - /ˈʊ.nɪŋ/ - zonace, územní plánování
 63. Zoo - /zuː/ - zoo, zoologická zahrada
 64. Zookeeper - /ˈzuːˌkiː.pər/ - zoologický dozorce
 65. Zoological - /ˌʊˈlɒdʒ.ɪ.kəl/ - zoologický
 66. Zoom - /zuːm/ - přiblížit
 67. Zoomania - /zuːˈmeɪ.ni.ə/ - nadšení pro zoa
 68. Zooplankton - /ˈʊˌplæŋk.tən/ - zooplankton
 69. Zoosporic - /ˌʊˈspɔːr.ɪk/ - týkající se zoospor
 70. Zoot Suit - /ˈzuːt suːt/ - zoot suit, druh pánského oblečení
 71. Zooty - /ˈzuː.ti/ - stylový, módní
 72. Zorbing - /ˈːr.bɪŋ/ - zorbing, sportovní aktivita
 73. Zoroastrian - /ˌː.rəʊˈæs.tri.ən/ - zarathuštrismus
 74. Zucchini - /zuˈkiː.ni/ - cuketa
 75. Zucchetto - /zʊˈkɛt.oʊ/ - zucchetto, klerická čapka
 76. Zulu - /ˈzuː.luː/ - Zulu, jazyk a etnická skupina
 77. Zymase - /ˈzaɪ.meɪz/ - zymáza, enzym
 78. Zyme - /zaɪm/ - enzym
 79. Zymogen - /ˈzaɪ.mə.dʒɛn/ - zymogen, neaktivní předstupně enzymu
 80. Zymurgy - /ˈzaɪ.mɜː.dʒi/ - zymurgie, věda o fermentaci

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

TIP na čtení:

 

Zdroje článku:

Z Words For Kids | List Of Words That Start With Z [online]. [cit. 22. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.playosmo.com/kids-learning/z-words-for-kids/

Words that start with z | z words | Words starting with z [online]. [cit. 22. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.thefreedictionary.com/words-that-start-with-z

50 Words That Start With Z - Definitions & Examples [online]. [cit. 22. 04. 2024]. Dostupné z: https://magoosh.com/english-speaking/50-words-that-start-with-z/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku