Slovník

Anglická slova na N

Anglický jazyk je bohatý na slovní zásobu, a písmeno N není výjimkou.

Anglický jazyk je bohatý na slovní zásobu, a písmeno N není výjimkou. Existuje mnoho běžných i méně obvyklých slov začínajících na písmeno N, která se používají v různých kontextech. V tomto článku se podíváme na některá z nejběžnějších a nejzajímavějších anglických slov na N, prozkoumáme jejich anglickou výslovnost i český překlad.

Anglická slova na N

Anglická slova na písmeno N

 1. Nap - /næp/ - šlofík
 2. Narrative - /ˈnærətɪv/ - vyprávění
 3. Narrow - /ˈnærəʊ/ - úzký
 4. Nation - /ˈneɪʃən/ - národ
 5. Natural - /ˈnætʃərəl/ - přirozený
 6. Navigate - /ˈnævɪɡeɪt/ - navigovat
 7. Near - /nɪər/ - blízko
 8. Necessary - /ˈnɛsəsəri/ - nezbytný
 9. Neck - /nɛk/ - krk
 10. Need - /niːd/ - potřebovat
 11. Negative - /ˈɡətɪv/ - negativní
 12. Negotiate - /nɪˈɡəʊʃɪeɪt/ - vyjednávat
 13. Neighbor - /ˈneɪbər/ - soused
 14. Neither - /ˈnaɪðər/ - ani
 15. Nephew - /ˈnɛfjuː/ - synovec
 16. Nerve - /nɜːrv/ - nerv
 17. Nest - /nɛst/ - hnízdo
 18. Net - /nɛt/ - síť
 19. Network - /ˈnɛtwɜːrk/ - síť
 20. Neutral - /ˈnjuːtrəl/ - neutrální
 21. Never - /ˈnɛvər/ - nikdy
 22. New - /njuː/ - nový
 23. Next - /nɛkst/ - další
 24. Nice - /naɪs/ - pěkný
 25. Night - /naɪt/ - noc
 26. No - /nəʊ/ - ne
 27. Noise - /nɔɪz/ - hluk
 28. Nominate - /ˈnɒmɪneɪt/ - nominovat
 29. Normal - /ˈːrməl/ - normální
 30. North - /nɔːrθ/ - sever
 31. Nose - /nəʊz/ - nos
 32. Notable - /ˈʊtəbəl/ - pozoruhodný
 33. Note - /nəʊt/ - poznámka
 34. Nothing - /ˈnʌθɪŋ/ - nic
 35. Notice - /ˈʊtɪs/ - všimnout si
 36. Notion - /ˈʊʃən/ - nápad
 37. Novel - /ˈnɒvəl/ - román
 38. Now - /naʊ/ - nyní
 39. Nuclear - /ˈnjuːklɪər/ - jaderný
 40. Number - /ˈnʌmbər/ - číslo
 41. Nutrient - /ˈnjuːtriənt/ - živina
 42. Nurture - /ˈnɜːrtʃər/ - pěstovat
 43. Nursery - /ˈnɜːrsəri/ - školka
 44. Nurse - /nɜːrs/ - sestra
 45. Nudge - /nʌdʒ/ - popostrčit
 46. Nucleus - /ˈnjuːklɪəs/ - jádro
 47. Numb - /nʌm/ - znecitlivěný
 48. Numerous - /ˈnjuːmərəs/ - mnoho
 49. Nun - /nʌn/ - jeptiška
 50. Nuptial - /ˈnʌpʃəl/ - svatební
 51. Null - /nʌl/ - nulový
 52. Nudge - /nʌdʒ/ - popostrčit
 53. Nuance - /ˈnjuːɑːns/ - nuance
 54. Nuisance - /ˈnjuːsəns/ - otrava
 55. Nucleotide - /ˈnjuːklɪətaɪd/ - nukleotid
 56. Nylon - /ˈnaɪlɒn/ - nylon
 57. Nymph - /nɪmf/ - nymfa
 58. Nostalgia - /nɒˈstældʒə/ - nostalgie
 59. Notch - /nɒtʃ/ - zářez
 60. Notify - /ˈʊtɪfaɪ/ - oznámit
 61. Notoriety - /ˌʊˈraɪəti/ - notorická známost
 62. Novice - /ˈnɒvɪs/ - nováček
 63. Nowhere - /ˈʊwɛər/ - nikde
 64. Nozzle - /ˈnɒzl/ - tryska
 65. Nickname - /ˈnɪkneɪm/ - přezdívka
 66. Nitrogen - /ˈnaɪtrədʒən/ - dusík
 67. Nocturnal - /nɒkˈtɜːrnəl/ - noční
 68. Noiseless - /ˈɪzləs/ - bezhlučný
 69. Nonchalant - /ˌnɒnʃəˈlɑːnt/ - nezaujatý
 70. Nonprofit - /ˌnɒnˈprɒfɪt/ - neziskový
 71. Noodle - /ˈnuːdl/ - nudle
 72. Normality - /nɔːˈmælɪti/ - normalita
 73. Normative - /ˈːrmətɪv/ - normativní
 74. Notepad - /ˈʊtpæd/ - blok
 75. Noteworthy - /ˈʊtwɜːrði/ - pozoruhodný
 76. Nougat - /ˈnuːɡɑː/ - nugát
 77. Nourish - /ˈnʌrɪʃ/ - vyživovat
 78. Novelty - /ˈnɒvəlti/ - novinka
 79. Noxious - /ˈnɒkʃəs/ - škodlivý
 80. Nuzzle - /ˈnʌzl/ - očichávat

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Pokud se chcete naučit anglicky, doporučujeme vám vyzkoušet kurz Angličtina od nuly.

Zdoje článku:

Words That Start With N [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/n

Words That Start With N - Dictionary.com [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/word-finder/words-that-start-with-n/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úroveň angličtiny B1

Úroveň angličtiny B1

Angličtina B1 je úroveň angličtiny, která je považována za středně pokročilou. Studenti na této úrovni dokážou porozumět běžným konverzačním tématům a řešit veškeré situace, které mohou nastat na dovolené a v zahraničí.

Úroveň angličtiny B1 je považována za středně pokročilou. Lidé na této úrovni rozumí hlavním myšlenkám mluveného i psaného projevu, včetně neznámých výrazů. Dokážou spontánně reagovat při rozhovoru s…

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Úrovně angličtiny: kompletní přehled

Znalost angličtiny se hodnotí podle různých úrovní, které odrážejí schopnost jednotlivce efektivně komunikovat a porozumět tomuto jazyku. Tyto úrovně, zahrnující začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé a odborníky, jsou standardizovány podle mezinárodně uznávaných kritérií.

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejžádanějších jazyků na světě. Ať už chcete cestovat, studovat, pracovat nebo se bavit, angličtina vám otevře mnoho možností. Ale jak zjistit, jak dobře…