Slovník

Anglická slova na P

Anglický jazyk je neuvěřitelně bohatý a rozmanitý, a jeho slovní zásoba obsahuje mnoho slov začínajících na každé písmeno abecedy.

Anglický jazyk je neuvěřitelně bohatý a rozmanitý, a jeho slovní zásoba obsahuje mnoho slov začínajících na každé písmeno abecedy. Písmeno "P" je zvláště zajímavé, protože zahrnuje širokou škálu slov s různými významy. Ať už se chystáte na zkoušku, plánujete cestu do zahraničí, nebo se jednoduše chcete posunout o úroveň výš, tato sbírka anglických slovíček vám bude věrným průvodcem.

Anglická slova na P

Anglická slova začínající na písmeno P

 1. Pace - /peɪs/ - tempo
 2. Paint - /peɪnt/ - malovat
 3. Palace - /ˈpælɪs/ - palác
 4. Pale - /peɪl/ - bledý
 5. Palm - /pɑːm/ - dlaně
 6. Panic - /ˈpænɪk/ - panika
 7. Parade - /pəˈreɪd/ - průvod
 8. Parent - /ˈpeərənt/ - rodič
 9. Park - /pɑːrk/ - park
 10. Parrot - /ˈpærət/ - papoušek
 11. Part - /pɑːrt/ - část
 12. Party - /ˈpɑːrti/ - večírek
 13. Pass - /pɑːs/ - projít
 14. Paste - /peɪst/ - pasta
 15. Pat - /pæt/ - poklepat
 16. Patch - /pætʃ/ - záplata
 17. Path - /pæθ/ - cesta
 18. Pause - /pɔːz/ - pauza
 19. Pave - /peɪv/ - vydláždit
 20. Pay - /peɪ/ - platit
 21. Peace - /piːs/ - mír
 22. Peach - /piːtʃ/ - broskev
 23. Peak - /piːk/ - vrchol
 24. Pearl - /pɜːrl/ - perla
 25. Peel - /piːl/ - oloupat
 26. Peer - /pɪər/ - vrstevník
 27. Pen - /pen/ - pero
 28. Pencil - /ˈpensəl/ - tužka
 29. People - /ˈpiːpəl/ - lidé
 30. Pepper - /ˈpepər/ - pepř
 31. Perfect - /ˈpɜːrfɪkt/ - dokonalý
 32. Perfume - /ˈpɜːrfjuːm/ - parfém
 33. Permit - /pərˈmɪt/ - povolení
 34. Petal - /ˈpetl/ - okvětní lístek
 35. Petty - /ˈpeti/ - drobný
 36. Phone - /fəʊn/ - telefon
 37. Photo - /ˈʊʊ/ - fotografie
 38. Pickle - /ˈpɪkl/ - nakládat
 39. Piece - /piːs/ - kus
 40. Pig - /pɪg/ - prase
 41. Pillow - /ˈpɪloʊ/ - polštář
 42. Pilot - /ˈpaɪlət/ - pilot
 43. Pin - /pɪn/ - špendlík
 44. Pine - /paɪn/ - borovice
 45. Pink - /pɪŋk/ - růžový
 46. Pioneer - /ˌpaɪəˈnɪr/ - průkopník
 47. Pipe - /paɪp/ - trubka
 48. Pirate - /ˈpaɪrət/ - pirát
 49. Pitch - /pɪtʃ/ - vrh
 50. Pity - /ˈpɪti/ - lítost
 51. Place - /pleɪs/ - místo
 52. Plain - /pleɪn/ - pláň
 53. Plan - /plæn/ - plán
 54. Plane - /pleɪn/ - letadlo
 55. Plant - /plænt/ - rostlina
 56. Plastic - /ˈplæstɪk/ - plast
 57. Plate - /pleɪt/ - talíř
 58. Play - /pleɪ/ - hrát
 59. Pleasant - /ˈplɛzənt/ - příjemný
 60. Please - /pliːz/ - prosím
 61. Pledge - /plɛdʒ/ - slib
 62. Plenty - /ˈplɛnti/ - dostatek
 63. Plot - /plɑːt/ - parcela
 64. Plug - /plʌɡ/ - zástrčka
 65. Plum - /plʌm/ - švestka
 66. Pocket - /ˈpɑːkɪt/ - kapsa
 67. Poem - /ˈpoʊɪm/ - báseň
 68. Point - /pɔɪnt/ - bod
 69. Poison - /ˈɪzən/ - jed
 70. Polar - /ˈpoʊlər/ - polární
 71. Pole - /poʊl/ - tyč
 72. Police - /pəˈliːs/ - policie
 73. Policy - /ˈpɒlɪsi/ - politika
 74. Polish - /ˈpɒlɪʃ/ - leštit
 75. Polite - /pəˈlaɪt/ - zdvořilý
 76. Poll - /poʊl/ - anketa
 77. Pond - /pɑːnd/ - rybník
 78. Pool - /puːl/ - bazén
 79. Poor - /pʊər/ - chudý
 80. Pop - /pɒp/ - pop (hudba, zvuk)

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Pokud se chcete naučit angličtinu, doporučujeme vám kurz Angličtina od nuly.

Zdroje článku:

Words That Start With P [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/p

Words starting with p [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.collinsdictionary.com/browse/english/words-starting-with-p

 

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Jak psát předložky datumu v angličtině?

Jak psát předložky datumu v angličtině?

V angličtině se pro vyjádření data používají tři hlavní předložky: on, in a at. Každá z nich má specifické použití a je důležité je rozlišovat, abyste se vyhnuli nedorozuměním.

Psaní datumu v angličtině se může zdát pro mluvčí češtiny složité. Na rozdíl od češtiny, kde používáme pořadí den-měsíc-rok, v angličtině existují dva různé formáty: britský (den-měsíc-rok) a…

Anglická zkratka CCA

Anglická zkratka CCA

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky mluvících zemích používá v různých kontextech a oborech.

V dnešním světě plném akronymů se často setkáváme s různými kombinacemi písmen, které na první pohled nemusí být ihned srozumitelné. Jednou z takových zkratkových slov je "CCA", která se v anglicky…

Jaká je nejvyšší úroveň angličtiny?

Jaká je nejvyšší úroveň angličtiny?

ngličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších jazyků na světě. Mnoho lidí se učí angličtinu jako cizí jazyk, ať už pro osobní nebo profesní účely. Ale jak zjistit, jak dobře angličtinu ovládáte?

Angličtina je jeden z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších jazyků na světě. Mnoho lidí se učí angličtinu jako cizí jazyk, ať už pro osobní nebo profesní účely. Ale jak zjistit, jak dobře angličtinu…