Slovník

Anglická slova na písmeno L

V tomto článku se podíváme na různé typy anglických slov začínajících na L, prozkoumáme jejich výslovnost i český překlad.

Písmeno L patří mezi běžné písmena v anglické abecedě a objevuje se v mnoha slovech, ať už běžných, tak i méně používaných. V tomto článku se podíváme na různé typy anglických slov začínajících na L, prozkoumáme jejich výslovnost i český překlad. 

Anglická slova na L

Anglická slova začínající na písmeno L

 1. Lamp - /læmp/ - lampa
 2. Lake - /leɪk/ - jezero
 3. Lion - /ˈlaɪ.ən/ - lev
 4. Leaf - /liːf/ - list
 5. Love - /lʌv/ - láska
 6. Lose - /luːz/ - ztratit
 7. Late - /leɪt/ - pozdě
 8. Laugh - /læf/ - smát se
 9. Loud - /laʊd/ - hlasitý
 10. Long - /lɒŋ/ - dlouhý
 11. Light - /laɪt/ - světlo
 12. Learn - /lɜːrn/ - učit se
 13. Letter - /ˈlɛt.ər/ - dopis
 14. Limit - /ˈlɪm.ɪt/ - omezení
 15. Loyal - /ˈɪ.əl/ - věrný
 16. Logic - /ˈlɒdʒ.ɪk/ - logika
 17. Level - /ˈlɛv.əl/ - úroveň
 18. Lunch - /lʌntʃ/ - oběd
 19. Lemon - /ˈlɛm.ən/ - citron
 20. Laser - /ˈleɪ.zər/ - laser
 21. Library - /ˈlaɪ.brə.ri/ - knihovna
 22. Legend - /ˈlɛdʒ.ənd/ - legenda
 23. Labor - /ˈleɪ.bər/ - práce
 24. Landscape - /ˈlæn(d).skeɪp/ - krajina
 25. Link - /lɪŋk/ - spojit
 26. Laptop - /ˈlæp.tɒp/ - notebook
 27. Launch - /lɔːntʃ/ - vypustit
 28. Lawyer - /ˈɪ.ər/ - právník
 29. Leisure - /ˈleʒ.ər/ - volný čas
 30. Logic - /ˈlɒdʒ.ɪk/ - logika
 31. Linguist - /ˈlɪŋ.gwɪst/ - lingvista
 32. Latitude - /ˈlæt.ɪ.tjuːd/ - zeměpisná šířka
 33. Lavender - /ˈlæv.ən.dər/ - levandule
 34. Legend - /ˈlɛdʒ.ənd/ - legenda
 35. Livestock - /ˈlaɪv.stɒk/ - hospodářská zvířata
 36. Loyalty - /ˈɪ.əl.ti/ - věrnost
 37. Ladder - /ˈlæd.ər/ - žebřík
 38. Lecture - /ˈlɛk.tʃər/ - přednáška
 39. Longitude - /ˈlɒn.dʒɪ.tjuːd/ - zeměpisná délka
 40. Luxury - /ˈlʌk.ʃə.ri/ - luxus
 41. Labyrinth - /ˈlæb.ə.rɪnθ/ - bludiště
 42. Lavish - /ˈlæv.ɪʃ/ - bohatý, přepychový
 43. Lawsuit - /ˈː.suːt/ - soudní spor
 44. Latitude - /ˈlæt.ɪ.tjuːd/ - zeměpisná šířka
 45. Linger - /ˈlɪŋ.gər/ - zdržovat se
 46. Literal - /ˈlɪt.ər.əl/ - doslovný
 47. Locate - /ləʊˈkeɪt/ - lokalizovat
 48. Lukewarm - /ˈluːkwɔːrm/ - vlažný
 49. Luscious - /ˈlʌʃ.əs/ - přitažlivý
 50. Lynx - /lɪŋks/ - rys
 51. Lyric - /ˈlɪr.ɪk/ - lyrický
 52. Lagoon - /ləˈɡuːn/ - laguna
 53. Laminate - /ˈlæm.ɪ.neɪt/ - laminovat
 54. Lapse - /læps/ - pochybení; uplynutí
 55. Lattice - /ˈlæt.ɪs/ - mřížka
 56. Leak - /liːk/ - únik
 57. Lean - /liːn/ - štíhlý; naklonit se
 58. Leash - /liːʃ/ - vodítko
 59. Leather - /ˈleð.ər/ - kůže
 60. Legacy - /ˈleɡ.ə.si/ - dědictví
 61. Legible - /ˈle.dʒɪ.bəl/ - čitelný
 62. Lethargic - /ləˈθɑːr.dʒɪk/ - letargický
 63. Liable - /ˈlaɪ.ə.bəl/ - zodpovědný
 64. Linguistic - /lɪŋˈɡwɪs.tɪk/ - jazykový
 65. Liquid - /ˈlɪk.wɪd/ - tekutý
 66. Listless - /ˈlɪst.ləs/ - apatický
 67. Literal - /ˈlɪt.ər.əl/ - doslovný
 68. Litigate - /ˈlɪt.ɪ.ɡeɪt/ - soudit se
 69. Liturgy - /ˈlɪt.ər.dʒi/ - liturgie
 70. Livelihood - /ˈlaɪv.lɪ.hʊd/ - obživa
 71. Livid - /ˈlɪv.ɪd/ - zuřivý
 72. Loathe - /ləʊð/ - mít odpor
 73. Lobby - /ˈlɒb.i/ - lobby; hala
 74. Locale - /ləʊˈkæl/ - lokalita
 75. Lofty - /ˈlɒf.ti/ - vysoký, vznešený
 76. Logistic - /ləˈɪs.tɪk/ - logistický
 77. Loom - /luːm/ - vynořit se
 78. Loop - /luːp/ - smyčka
 79. Loquacious - /ləˈkweɪ.ʃəs/ - upovídaný
 80. Lucid - /ˈluː.sɪd/ - jasný, zřetelný

 

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Pokud se chcete naučit anglicky, doporučujeme vyzkoušet kurz Angličtina od nuly.

Zdroje článku:

Words That Start With L [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/l

Words That Start With L - Dictionary.com [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.dictionary.com/e/word-finder/words-that-start-with-l/

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úroveň angličtiny A2

Úroveň angličtiny A2

Úroveň angličtiny A2 je druhá úroveň z šesti úrovní Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Tato úroveň znalosti jazyka je považována za mírně pokročilou a umožňuje uživatelům komunikovat v jednoduchých situacích.

Jazyková úroveň A2 jsou mírně pokročilí uživatelé, kteří rozumí běžně používaným oblastem. Uživatel na této úrovni rozumí větám a často používaným výrazům, které se týkají jeho osobního života,…