Slovník

for the first

Pojďme se podívat na správné řešení

A pizzly is a strange-looking bear which was caught by people for the first time in 2006.
Pizzly je podivně vypadající medvěd, kterého lidé poprvé chytili v roce 2006.

 

A) in B) for  C) at

 

Tady není moc způsobů jak to logicky obejít. 

For the first time - Poprvé
For the second time - Podruhé
For the third time - Potřetí

For se pojí s řadovými číslovkami - For the first time, for the second time, for the third time atd. 

 

At ani In se s řadovými číslovkami nepoužívají. 

In používáme u časových obodobí které jsou delší jak jeden den - měsíc, rok, roční obodbí atd.
At používáme u kornlténího času. Ve 3 hodiny, O půl 5 atd.