Slovník

Anglická slova na R

Písmeno R patří k nejběžnějším v anglickém jazyce a otevírá dveře k široké škále užitečných i zábavných slov.

Písmeno R patří k nejběžnějším v anglickém jazyce a otevírá dveře k široké škále užitečných i zábavných slov. Ať už hledáte běžné výrazy pro každodenní konverzaci, nebo termíny pro různé účely, v tomto článku naleznete pestrou paletu slov na R, která obohatí vaši slovní zásobu a zdokonalí vaše jazykové dovednosti.

Anglická slova na R

Anglická slova na R

 1. Rabbit - /ˈræb.ɪt/ - králík
 2. Race - /reɪs/ - závod
 3. Radio - /ˈreɪ.di.oʊ/ - rádio
 4. Rain - /reɪn/ - déšť
 5. Raise - /reɪz/ - zvednout
 6. Rapid - /ˈræp.ɪd/ - rychlý
 7. Rare - /reər/ - vzácný
 8. Rate - /reɪt/ - sazba
 9. Reach - /riːtʃ/ - dosáhnout
 10. Read - /riːd/ - číst
 11. Real - /riːəl/ - skutečný
 12. Reason - /ˈriː.zən/ - důvod
 13. Receive - /rɪˈsiːv/ - obdržet
 14. Recent - /ˈriː.sənt/ - nedávný
 15. Recipe - /ˈres.ɪ.pi/ - recept
 16. Recognize - /ˈrek.əɡ.naɪz/ - rozpoznat
 17. Recommend - /ˌrek.əˈmend/ - doporučit
 18. Record - /ˈrek.ɔːrd/ - záznam
 19. Recover - /rɪˈkʌv.ər/ - zotavit se
 20. Red - /red/ - červený
 21. Reduce - /rɪˈdjuːs/ - snížit
 22. Reflect - /rɪˈflekt/ - odrážet
 23. Region - /ˈriː.dʒən/ - region
 24. Register - /ˈredʒ.ɪ.stər/ - registrovat
 25. Regret - /rɪˈɡret/ - litovat
 26. Regular - /ˈreɡ.jə.lər/ - pravidelný
 27. Relate - /rɪˈleɪt/ - souviset
 28. Relax - /rɪˈlæks/ - relaxovat
 29. Release - /rɪˈliːs/ - uvolnit
 30. Relevant - /ˈrel.ə.vənt/ - relevantní
 31. Relief - /rɪˈliːf/ - úleva
 32. Religious - /rɪˈlɪdʒ.əs/ - náboženský
 33. Rely - /rɪˈlaɪ/ - spolehnout se
 34. Remain - /rɪˈmeɪn/ - zůstat
 35. Remark - /rɪˈmɑːrk/ - poznámka
 36. Remember - /rɪˈmembər/ - pamatovat si
 37. Remove - /rɪˈmuːv/ - odstranit
 38. Rent - /rent/ - pronájem
 39. Repair - /rɪˈpɛər/ - opravit
 40. Repeat - /rɪˈpiːt/ - opakovat
 41. Report - /rɪˈːrt/ - zpráva
 42. Represent - /ˌrɛprɪˈzɛnt/ - reprezentovat
 43. Request - /rɪˈkwɛst/ - žádost
 44. Require - /rɪˈkwaɪər/ - vyžadovat
 45. Rescue - /ˈrɛskjuː/ - záchrana
 46. Research - /ˈrɪsɜːrtʃ/ - výzkum
 47. Resemble - /rɪˈzɛmbəl/ - podobat se
 48. Reserve - /rɪˈzɜːrv/ - rezervovat
 49. Resist - /rɪˈzɪst/ - odolávat
 50. Resolve - /rɪˈzɒlv/ - vyřešit
 51. Respect - /rɪˈspɛkt/ - respektovat
 52. Respond - /rɪˈspɒnd/ - odpovědět
 53. Rest - /rɛst/ - odpočinek
 54. Restore - /rɪˈstɔːr/ - obnovit
 55. Restrict - /rɪˈstrɪkt/ - omezit
 56. Result - /rɪˈzʌlt/ - výsledek
 57. Retain - /rɪˈteɪn/ - udržet
 58. Retire - /rɪˈtaɪər/ - odejít do důchodu
 59. Return - /rɪˈtɜːrn/ - vrátit
 60. Reveal - /rɪˈviːl/ - odhalit
 61. Review - /rɪˈvjuː/ - recenze
 62. Revise - /rɪˈvaɪz/ - revidovat
 63. Revolt - /rɪˈʊlt/ - vzpoura
 64. Reward - /rɪˈːrd/ - odměna
 65. Rhythm - /ˈrɪðəm/ - rytmus
 66. Ribbon - /ˈrɪbən/ - stuha
 67. Rich - /rɪtʃ/ - bohatý
 68. Ride - /raɪd/ - jezdit
 69. Ridge - /rɪdʒ/ - hřeben
 70. Ridiculous - /rɪˈdɪkjələs/ - směšný
 71. Rifle - /ˈraɪfəl/ - puška
 72. Right - /raɪt/ - pravý, správný
 73. Rigid - /ˈrɪɪd/ - tuhý
 74. Ring - /rɪŋ/ - prsten
 75. Rinse - /rɪns/ - opláchnout
 76. Riot - /ˈraɪət/ - vzpoura
 77. Rip - /rɪp/ - roztrhnout
 78. Rise - /raɪz/ - stoupnout
 79. Risk - /rɪsk/ - riziko
 80. Rival - /ˈraɪvəl/ - soupeř

Chcete ovládnout angličtinu snadno a efektivně, ať už sedíte doma nebo cestujete? Připojte se k našim individuálním kurzům angličtiny nebo si zakupte naše anglické videokurzy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly právě vašim potřebám a stylu učení. Nabízíme také anglické manuály.

 

TIP na čtení:

Pokud se chcete naučit angličtinu, doporučujeme kurz Angličtina od nuly.

Zdroje článku:

Words That Start With R [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.britannica.com/dictionary/eb/3000-words/alpha/r

100 SAT words Beginning with "R" [online]. [cit. 16. 04. 2024]. Dostupné z: https://www.vocabulary.com/lists/156622

 

 

Další výrazy nebo fráze v této kategorii našeho slovníku

Úroveň angličtiny C1

Úroveň angličtiny C1

Uživatel je schopen porozumět širokému spektru náročnějších a delších textů, včetně těch, které obsahují implicitní významy. Umí se plynule a spontánně vyjadřovat, aniž by se příliš trápil hledáním výrazů.

Úroveň angličtiny C1 je v rámci Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) považována za úroveň velmi pokročilého uživatele anglického jazyka. Uživatel je schopen porozumět širokému…