Slovník

realise

Pojďme se podívat na správné řešení

People who come to the island say they didn’t realise a place like this still existed in the USA.
Lidé, kteří na ostrov přijíždějí, říkají, že si neuvědomovali, že takové místo v USA ještě existuje.

 

50 A) realise B) find C) mean

 

Tady to nějak logicky neobejdeme. Musíme znát význam slov, protože všechny jsou v přítomném čase a všechny gramaticky dávají smysl. 

 

Realise - uvědomit si. 

I didn`t realise you want it too. - Neuvědomil jsem si, že to chceš taky.

 

Find - najít

I didn`t find my keys. - Nenašel jsem své klíče

 

Mean - mít něco na mysli. 

What did you mean by that? - Co jsi tím myslel?

 

A když si větu přeložíme, tak víme, že varianta A) je správně

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme