Slovník

Despite being

Pojďme se podívat na správné řešení

Despite being a tiny village, it used to be a home to a couple of famous people.
Přestože se jedná o malou vesničku, bývala domovem několika slavných osobností.

 

A) Because B) Despite C) However

 

Tady to moc obejít nejde. Musíte znát slova. 

Vyřazovací metodou si můžete pomoct tak, že A) Because se nepoužívá na začátku věty.

 

Because - protože.
Despite - Navzdory (něčemu).
However - Nicméně.

 

Despite je správně, protože se používá k vyjádření kontrastu nebo překvapení v souvislosti s předchozí informací. V tomto případě "despite" uvádí, že i když je vesnice malá, stala se domovem několika slavných lidí. 

 

Because se používá k vyjádření důvodu nebo příčiny. Hlavně se ale NEPOUŽÍVÁ na začátku věty

 

However se používá k vyjádření kontrastu nebo obratu, podobně jako Despite. "However" by se v této větě ale nepoužilo správně, protože není součástí vedlejší věty, která uvádí kontrastní informaci.

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme