Slovník

a few places

Pojďme se podívat na správné řešení

This village is a small community and there are only a few places to stay. 
Tato vesnice je malá obec a je zde jen několik míst k pobytu.

 

A) some B) little C) few

 

Opět chyták a tady vám napoví “a” které je PŘED doplněním. Protože "a" se pojí pouze s variantou B) a A) - a little a nebo a few.

 

Varianta A) "a some" NEJDE takhle použít.

 

 Teď ale co je správně a little nebo a few?

 

Je dobré si pamatovat že "a few" používáte s POČITATELNÝMI podstatnými jmény, což v tomhle případě místa jsou. A "a little" používáme s NEPOČITATELNÝMI podstatnými jmény. 

 

Například tedy:

 

I have a little time - Mám trochu času. (čas počítat nejde - nemůžeme říct jeden, dva, tři časy)

I have a few minutes - Mám pár minut. (minuty počítat můžeme - Jedna, dvě, tři minuty) 

Správně je tedy varinata C) protože "places - místa" můžeme počítat.

Produkty, kde výraz nebo frázi učíme